Wiadomości

Handel zagraniczny Polski w miesiącach poprzedzających pandemię Covid-19

Czwartek, 16 kwietnia 2020
Eksport towarów z Polski w pierwszych dwóch miesiącach 2020 roku przyniósł wzrost o 4,1% do ok. 39,9 mld EUR (w wyniku przyspieszenia w lutym do 5,2%). W obszarze importu w okresie styczeń i luty br. notowano stagnację (38,6 mld EUR), na co miał wpływ lutowy spadek w wysokości 2,3%. Wyprzedzenie eksportowe spowodowało nadwyżkę w wysokości prawie 1,3 mld EUR uzyskaną po dwóch miesiącach br. – wynika z danych Ministerstwa Rozwoju w oparciu o dane GUS z 15 kwietnia 2020 r.
Eksport do UE zwiększył się o 2,9% (do blisko 29,7 mld EUR). Z jednej strony rósł wywóz do: Francji (o ok. 13%), Hiszpanii (ok. 8%), Danii (10%) oraz Belgii (7%), a z drugiej strony zmniejszyła się sprzedaż do Niemiec (o 0,5%). Po stronie importu z UE notowano spadek w wysokości 3,2% (do blisko 21,1 mld EUR). Dodatnie saldo poprawiło się do niemal 8,6 mld EUR. Zmniejszenie eksportu do Wielkiej Brytanii (o 7,2%), spowodowało spadek (o 1,6%) sprzedaży na rynki spoza UE. Częściowe złagodzenie przyniósł dynamiczny wzrost wywozu m.in. do Norwegii i Szwajcarii (wzrost po ok. 10%), Australii (o 34%) oraz RPA i Japonii (po ok. 12%). Niski wzrost sprzedaży do USA (o 1,9%) może wynikać z wysokiej bazy odniesienia. Import z tej grupy krajów wzrósł o 1,6% (do 3,8 mld EUR). W efekcie odnotowano dodatnie saldo (prawie 1,1 mld EUR).

Wzrost eksportu (16,5%) do krajów WNP (do 2,4 mld EUR), był wynikiem wzrostu sprzedaży do Kazachstanu (ok. 2,4-krotny), na Ukrainę (o 22%) oraz Białoruś (o ok. 17%). Wolniejszy wzrost importu (o 4%, do 3,3 mld EUR), zredukował deficyt w obrotach z tą grupą do 0,9 mld EUR. Dynamicznie także zwiększyła się ekspansja polskich eksporterów na pozostałe rynki słabiej rozwinięte spoza Wspólnoty Niepodległych Państw. Eksport do Chin wzrósł o 7,1%. Zdecydowanie wolniej natomiast zwiększył się w tym czasie import z omawianej grupy krajów (o 5,1%, do blisko 10,4 mld EUR), w tym z Chin o 4,5%. Deficyt obrotów wyniósł 7,5 mld EUR i pozostawał zbliżony do zeszłorocznego.

Według najnowszych szacunków Światowej Organizacji Handlu (WTO), z powodu pandemii COVID-19, wolumen światowego handlu towarami spadnie o 13–32% w 2020 r. Największe spadki wystąpią w sektorach o złożonych łańcuchach wartości, zwłaszcza w elektronice i sektorze motoryzacyjnym. Analitycy Światowej Organizacji Handlu szacują, że prawie wszystkie regiony odczują dwucyfrowy spadek wolumenu handlu w 2020 r., jednak najbardziej ucierpi eksport Ameryki Północnej i Azji. – czytamy w analizie Ministerstwa Rozwoju.źródło: gov.pl


tagi: handel zagraniczny Polski , pandemia Covid-19 , ekonomia , gospodarka , eksport , import ,