Z rynku FMCG

Aż 80 procent Polaków kupuje banany! Wyniki badań TNS OBOP dla marki Chiquita

Czwartek, 20 października 2011
80% Polaków kupuje banany, a przy ich zakupie kieruje się głównie świeżością i ceną. Niestety, jak wynika z raportu TNS OBOP dla marki Chiquita*, nasi rodacy nie zwracają uwagi na to, jak banany zostały wyhodowane i czy nie ucierpiało przy tym środowisko naturalne. Jednocześnie zdają sobie sprawę z tego, że stosowanie destrukcyjnych praktyk uprawy niszczących środowisko naturalne stanowi istotny problem.
Jak wynika z badań TNS OBOP przeprowadzonych na zlecenie marki Chiquita, aż 97% Polaków w ogóle nie zwraca uwagi na kraj pochodzenia bananów, a tylko co setny z nas interesuje się, w jaki sposób były uprawiane.
Zdecydowana większość konsumentów bananów (85%) w ogóle nie zwraca uwagi na to, czy były one uprawiane w sposób przyjazny dla środowiska. Osoby pracujące na wyższych stanowiskach, dobrze oceniające swoją sytuację materialną nieco częściej niż ogół badanych zwracają uwagę na to, aby banany pochodziły z uprawy przyjaznej dla środowiska. Emeryci i renciści oraz pracownicy administracji i usług częściej niż ogół nie zwracają uwagi na to, by banany pochodziły z tego typu upraw. Takie wyniki potwierdzają zdroworozsądkową intuicję, że status materialny w dużej mierze warunkuje podejmowanie decyzji zakupowych w oparciu o czynniki inne niż ekonomiczne.
Podobnie jak w przypadku dbałości o środowisko, odpowiednie warunki pracy na plantacjach bananów nie są brane pod uwagę przy zakupie bananów - 87% kupujących nigdy nie zwraca na tę kwestię uwagi, co dziesiąty bierze ten czynnik pod uwagę czasami, a tylko 3% konsumentów deklaruje, że ma to na uwadze zawsze.
94% badanych nie zauważyło, że na bananach lub w sklepach, gdzie są sprzedawane, może znaleźć się informacja o tym, że dane banany były uprawiane w sposób przyjazny dla środowiska lub z troską o warunki pracy. Pod kątem zauważalności etykiet oraz innych informacji o uprawie bananów żadna z wyróżnionych w badaniu grup nie odznacza się od ogółu badanych.
Mimo, że w codziennym życiu nasi rodacy nie mają jeszcze wykształconej swiadomości ekologicznej, deklarują jednak, że przy uprawie bananów zdecydowanie należy chronić środowisko naturalne.
Poniższe kwestie uznawane są za ważne przez następujące odsetki badanych:
- Stosowanie destrukcyjnych technik uprawy niszczących środowisko naturalne – prawie 70%;
- Uprawa bananów na plantacjach, na których robotnicy pracują w nieodpowiednich warunkach – 64%;
- Karczowanie lasów pod uprawę bananów – 54%.
Osoby młode (15-19 lat), a więc uczniowie i studenci, a także kobiety w większym stopniu niż ogół badanych są wrażliwe na kwestie społeczno-ekologiczne. W odniesieniu do omawianych stwierdzeń respondenci  z wykształceniem podstawowym w porównaniu do innych grup znacznie częściej nie mają wyrobionej konkretnej opinii.
Badania TNS OBOP na zlecenie marki Chiquita zostały przeprowadzone w ramach kampanii edukacyjnej, która ma na celu uwrażliwienie Polaków na kwestie certyfikatów przyznawanych produktom spożywczym. Banany Chiquta są oznaczone symbolem zielonej żabki, co oznacza, że owoce, które kupujemy, zostały wyhodowane w trosce o środowisko naturalne oraz poszanowanie praw pracowniczych. Chiquita współpracuje z Rainforest Alliance od 1992 roku i zainwestowała już 20 mln dolarów w potrzebne obiekty i infrastrukturę, po to, by prowadzić bardziej zrównoważoną uprawę bananów. Program certyfikacyjny kładzie nacisk na takie kwestie  jak m.in.: ochrona dzikiej przyrody, godziwe płace i warunki pracy, ochrona wody i gruntów oraz całego ekosystemu.
Każda partia owoców Chiquita, oznaczona symbolem zielonej żabki Rainforest Alliance, przechodzi rygorystyczne procedury kontroli jakości.
Na nasze stoły trafiają tylko najlepsze z najlepszych. A co dzieje się z tymi, które nie są najpiękniejsze? Na farmach Chiquita są używane do tworzenia bananowego przecieru. Nie marnują się nawet liście bananowców – służą jako naturalny kompost.
Zmiany w prowadzeniu upraw, zainicjowane przez program certyfikacyjny Rainforest Alliance, przyniosły znaczące korzyści dla środowiska naturalnego.
W Chiquicie wyrąb drzew pod uprawy bananów jest zabroniony. Od 1992 roku firma zasadziła już ponad milion drzew w ramach ponownego zalesiania terenów uprawowych. Co roku 3 000 ton plastiku jest poddawanych recyklingowi na farmach Chiquity a system oczyszczania wody pozwala zaoszczędzić 30 milionów litrów wody.
Na szczególną uwagę zasługują działania Chiquity na rzecz społeczności lokalnej. Wielką troską są obdarzane dzieci. Chiquita funduje stypendia dla najzdolniejszych dzieci pracowników i buduje  szkoły. Chiquita wybudowała też lub wspófinansowała budowę ponad 2000  nowych domów dla pracowników w Ameryce Łacińskiej.
Od tej pory nie musimy się dłużej zastanawiać przy stoisku z owocami – zielona żabka Rainforest Alliance na bananie Chiquita to wybór, który niesie za sobą konkretne działania w najbiedniejszych rejonach Ameryki Łacińskiej. Wybierzmy produkt, który ma w sobie pozytywny przekaz!
* Badanie dotyczące zakupu bananów zrealizowane zostało w dniach od 1 do 4 września 2011 r. na losowej, reprezentatywnej próbie 1000 Polaków w wieku 15 lat i więcej techniką wywiadów bezpośrednich w domu respondenta.

tagi: Chiquita ,