Wiadomości

Ponad 80 procent pracowników sklepów nie chce powrotu niedziel handlowych

Czwartek, 20 czerwca 2024
Jak wynika z badania MJCC, 81% pracowników sklepów nie chce pracować w niedziele. Co więcej, dla większości badanych konieczność pracy w weekendy jest wskazywana jako jeden z najbardziej negatywnych aspektów pracy w handlu.
Badani przez MJCC pracownicy handlu, wskazują, że niedziela powinna być czasem dla bliskich, dla rodziny, i często jest jedynym dniem w tygodniu, kiedy są w stanie znaleźć czas na odpoczynek. Argumentują, że pozostałe dni tygodnia, gdy sklepy są otwarte do późnych godzin wieczornych, dają wystarczająco dużo okazji do zrobienia zakupów. Wskazują również, że ruch w sklepach w niedziele handlowe jest w wielu przypadkach niewielki; wielu klientów raczej odwiedza sklepy, niż robi w tym czasie zakupy. To wszystko rodzi niezrozumienie, dlaczego pracownicy handlu mieliby być jedną z tych grup, które nie mogą się cieszyć wolnym weekendem, podczas gdy takie grupy jak urzędnicy czy pracownicy biur nie mają takiego problemu.

Poparcie dla wolnych niedziel jest wyższe wśród kobiet oraz mieszkańców wsi

Poparcie dla niedziel bez handlu rośnie wraz z wiekiem badanych – wśród osób powyżej 40 r.ż. poparcie wyraża 88% osób, a w najmłodszej grupie wiekowej (18-29 lat) odsetek ten jest niższy i wynosi 69%. Zależy też od wielkości miejsca zamieszkania badanego – w tym przypadku im mniejsza miejscowość, tym większe poparcie dla niedziel niehandlowych. Wśród mieszkańców wsi odsetek przeciwników handlu w niedziele wynosi 86%, z kolei wśród mieszkańców największych miast (powyżej 500 tys. mieszkańców) – 74%.

„Różnice dotyczące postrzegania niedziel bez handlu w zależności od wieku czy miejsca zamieszkania wynikają w dużej mierze z różnic w stylu życia i sytuacji na rynku pracy. Dla osób młodszych, często bez życiowych zobowiązań, praca w niedzielę stwarza dodatkowe możliwości zarobku, który mogą przeznaczyć na przyjemności lub pokrycie kosztów utrzymania w dużym mieście” – mówi Adrian Juchimiuk, partner w MJCC.

Najważniejszy dla pracowników jest rodzaj umowy

Z badania MJCC wśród pracowników handlu wynika również, że rośnie znaczenie rodzaju oferowanej przez firmę umowy. Przy wyborze pracodawcy jest ona najważniejszym czynnikiem dla 64% respondentów, którzy deklarują, że chcą nadal pracować w handlu – to o 7 p.p. więcej niż w poprzedniej edycji badania. W dalszej kolejności pracownicy sklepów wskazują wynagrodzenie (58%) i lokalizację miejsca pracy (52%). Warto zwrócić uwagę na to, że znaczenie wynagrodzenia istotnie różni się w zależności od płci: mężczyźni zwracają na aspekt finansowy większą uwagę (83%) niż kobiety (55%).

„Zapoczątkowany pandemią, a pogłębiony przez wojnę w Ukrainie, zwrot w kierunku stabilności jest nadal bardzo widoczny. Pracownicy wielu branż, nie tylko handlu, oczekują bezpiecznej formy zatrudnienia, jaką jest umowa o pracę. Dodatkowo nadal na znaczeniu zyskuje komfort – rozumiany jako bliskość miejsca pracy do miejsca zamieszkania” – dodaje Adrian Juchimiuk.

Odzież, obuwie i dodatki wciąż pozostają najatrakcyjniejszym segmentem handlu

Respondenci, którzy wiążą swoją przyszłość z handlem, najchętniej wybraliby sklep związany z odzieżą, obuwiem i dodatkami (27%), a niemal co czwarty badany wybrałby segment produktów spożywczych. Najrzadziej jako preferowane wskazywano takie kategorie handlu jak: artykuły budowlane i ogrodnicze (3%), sprzęt i odzież sportowa (2%) oraz meble i wyposażenie domu (1%). Co ważne, aż 46% badanych odpowiedziało, że na kolejnego pracodawcę, wybrałoby firmę spoza branży handlowej. To rodzi ogromne wyzwania dla firm chcących utrzymać pracowników.

Badanie zostało przeprowadzone w lutym i marcu 2024 roku za pośrednictwem ankiety internetowej (CAWI). Wzięło w nim udział 714 respondentów, których zdecydowaną większość (78%) stanowiły osoby z doświadczeniem w handlu dłuższym niż 5 lat.
Źródło: MJCC
Fot: AdobeStock

tagi: rynek spożywczy , sprzedaż , handel , konsument , FMCG , hurt , detal , produkty spożywcze , nowości , przemysł spożywczy , sieci handlowe , sklepy spożywcze ,