Z rynku FMCG

Ponad 1000 sklepów Biedronka zasila zielona energia

Wtorek, 28 maja 2024
Ochrona środowiska to jeden z pięciu filarów strategii zrównoważonego rozwoju sieci Biedronka. Ważnymi obszarami w tym zakresie dla Biedronki niezmiennie pozostają przeciwdziałanie zmianom klimatu czy ochrona bioróżnorodności, a w tym: zielona energia, która w przyszłości ma częściowo zasilać wszystkie sklepy i centra dystrybucyjne sieci. Biedronka ogłosiła milowy krok: przekroczenie 1000 sklepów zasilanych zieloną energią oraz podpisanie umowy z EDP Energia Polska, na mocy której instalacje fotowoltaiczne zostaną zainstalowane w kolejnych 9 centrach dystrybucyjnych sieci. To kolejny ważny krok w transformacji energetycznej sieci Biedronka.
Już ponad 1000 sklepów Biedronka w Polsce jest zasilanych częściowo zieloną energią, co stanowi blisko 1/3 wszystkich placówek sieci. Celem Biedronki jest zwiększenie udziału zasilania zieloną energią wszystkich sklepów i centrów dystrybucyjnych sieci w Polsce. To nie tylko ambitne założenie, lecz plan, który sieć od wielu lat konsekwentnie wdraża w życie - już dzisiaj większość nowo powstałych i zmodernizowanych sklepów wolno​stojących Biedronka wyposażana jest w instalacje fotowoltaiczne.

To jednak nie koniec – sieć Biedronka ogłosiła, że energia z instalacji fotowoltaicznych zasili także kolejne 9 z 17 centrów dystrybucyjnych sieci na podstawie 15-letniej umowy zawartej przez Biedronkę z EDP Energia Polska. Dziś, zieloną energią z instalacji fotowoltaicznej o mocy 700 kWp zasilane jest jedno centrum dystrybucyjne sieci Biedronka, zlokalizowane w Stawigudzie. W najbliższych latach instalacje fotowoltaiczne zainstalowane będą w centrach dystrybucyjnych sieci Biedronka zlokalizowanych w Gdańsku, Sosnowcu, Rudzie Śląskiej, Gorzowie Wielkopolskim, Grudziądzu, Sieradzu, Skarbimierzu, Parzniewie i Wojniczu. Każde z wymienionych centrów dystrybucyjnych obsługuje średnio 209 sklepów sieci Biedronka.

Cieszymy się, że możemy ogłosić kolejny krok związany z zieloną transformacją energetyczną sklepów Biedronka i centrów dystrybucyjnych. Przekroczenie liczby 1000 placówek z instalacjami fotowoltaicznymi i objęcie zieloną energią ponad połowy naszych centrów dystrybucyjnych najlepiej pokazuje, że strategia zrównoważonego rozwoju sieci Biedronka to konsekwentne działania realizowane tu i teraz, a nie tylko deklaracje. - mówi Natalia Rompska-Żuk, menedżer ds. zarządzania energią w sieci Biedronka.

Dzięki wspomnianym instalacjom fotowoltaicznym, blisko 16% zapotrzebowania centrów dystrybucyjnych na energię elektryczną będzie uzupełnione zeroemisyjnym i wyprodukowanym na miejscu prądem, który zostanie wykorzystany wyłącznie na potrzeby własne sieci Biedronka. Każda z instalacji fotowoltaicznych zapewni od 600 do 1000 kWp mocy, dostarczając w sumie ponad 7 MWp. Nowe źródła w skali roku wyprodukują do 7,5 GWh zielonej energii, co odpowiada zapotrzebowaniu na prąd ponad 3000 gospodarstw domowych[1]. Nowe źródła zielonej energii w centrach dystrybucyjnych przyczynią się do zmniejszenia emisji CO2 o ponad 5 100 ton rocznie. Aby środowisko naturalne mogło pochłonąć taką ilość dwutlenku węgla w ciągu roku, potrzebne jest prawie 900 tysięcy dorosłych drzew.  

W Biedronce coraz zieleniej

Poza działaniami w kierunku neutralności energetycznej, sieć Biedronka podejmuje szereg inicjatyw, w tym z zakresu przeciwdziałaniu zmianom klimatu czy ochrony bioróżnorodności. W kwietniu 2024 r. sieć Biedronka ogłosiła współpracę z PTOP „Salamandra” w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności – zapylacze”. Jego celem jest ocena stanu zagrożenia zapylaczy w Polsce, wsparcie ochrony dzikich zapylaczy w prywatnych i społecznych ostojach przyrody oraz promowanie w społeczeństwie ich ochrony w zgodzie z najlepszą wiedzą przyrodniczą. W ramach projektu wspierane będą m.in. różnorodne działania na rzecz dzikich zapylaczy na obszarach prywatnych i społecznych ostoi przyrody, a środki na ten cel będą przekazywane zarządzającym takimi obszarami w formie minigrantów. Środki zostaną przydzielone w wyniku konkursu, do którego nabór rozpoczął się 22 kwietnia, właśnie w Dzień Ziemi. Za zaangażowanie i wkład w działania na rzecz ochrony bioróżnornodności w marcu 2024 r. sieci Biedronka przyznano tytuł Mecenasa Ochrony Przyrody 2024.

Codzienne działania sieci Biedronka to też inicjatywy, z którymi klienci sieci stykają się każdego dnia podczas zakupów w sklepach. Ich przykładem mogą być testowane w wybranych placówkach elektroniczne etykiety cenowe albo kosze i wózki Oceanis, do produkcji których wykorzystywane są liny z wyłowionych z mórz pozostałości sieci rybackich. Kupując owoce i warzywa w sieci sklepów Biedronka, klienci mają możliwość zaopatrzyć się w specjalne siateczki tzw. warzyworki lub wykorzystać wielorazowe torby T-shirt, które wykonywane są w 80% z surowców z recyklingu. Sieć Biedronka regularnie wdraża też zasady ekoprojektowania przy swoich produktach, np. zamykając obieg. W 2023 roku na półkach sklepu Biedronka pojawiło się 10 101 087 kartonów z oznaczeniem zamkniętego obiegu.[1] W oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) dotyczące średniego zużycia energii przez gospodarstwo domowe w Polsce.Źródło: 
Fot: mat. prasowe


tagi: rynek spożywczy , sprzedaż , handel , konsument , FMCG , hurt , detal , produkty spożywcze , nowości , przemysł spożywczy , sieci handlowe , sklepy spożywcze ,