Wiadomości

Dr. Miele Cosmed Group S.A.: rekordowe zyski przełożyły się na rekordową dywidendę

Piątek, 17 maja 2024
Ponad 7,8 mln zł spółka przeznaczyła na dywidendę dla akcjonariuszy. Najwyższa w historii kwota wypłat wynika z rekordowych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group za 2023 – 22,2mln zł zysku netto.
Zgodnie z wnioskiem Zarządu Dr. Miele Cosmed Group S.A, przyjętym 15 maja 2024 roku, Spółka przeznacza do podziału między akcjonariuszy (dywidenda) 35,3% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej wypracowanego w roku 2023 tj. kwotę ponad 7, 8mln zł (0,09 zł na jedną akcję). Podstawą decyzji Zarządu spółki o redystrybucji zysku jest Polityka dywidendowa na lata 2024-2026 oraz wynikające ze Strategii Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group plany i potrzeby inwestycyjne spółki.

„Grupa Kapitałowa Dr. Miele Cosmed Group zrealizowała dynamiczny wzrost wyników finansowych, część zysku przeznaczając na wypłatę dywidendy, co jest spełnieniem zapowiedzi Zarządu sprzed kilkunastu miesięcy. Jasna strategia biznesowa i silny Zespół to gwaranty dalszego wzrostu wartości firmy i korzyści dla akcjonariuszy, tendencja wzrostowa trwa.” skomentowała Magdalena Miele, Prezeska Zarządu Dr. Miele Cosmed Group S.A.

Przypomnijmy, zgodnie z raportem finansowym opublikowanym pod koniec kwietnia Grupa Kapitałowa Dr. Miele Cosmed Group zanotowała w 2023 roku 444 mln zł przychodu (wzrost o 12% w ujęciu rocznym) i EBIDTA na poziomie 45 mln zł  (wartościowy wzrost o 32,2 mln zł, czyli 255% w porównaniu z 2022 rokiem).

Działalność spółki opiera się na produkcji i sprzedaży produktów kosmetycznych i chemii gospodarczej własnych brandów, jak również marek produkowanych na zlecenia sieci handlowych (private label). Filarem opublikowanej 29 kwietnia br. Strategii biznesowej jest konsekwentny rozwój marek należących do Grupy Kapitałowej: Kret, Bobini, Sofin i Apart w Polsce, Niemczech i rynkach eksportowych, w zgodzie z globalnymi celami i praktykami środowiskowymi i społecznymi oraz ładu korporacyjnego.

Konsekwentny i wyraźny trend wzrostu rentowności Grupy Kapitałowej widać w publikowanych raportach bieżących, co prezentują poniższe wykresy.
 


Źródło: Dr. Miele Cosmed Group
tagi: Dr. Miele Cosmed Group , drogeria , sprzedaż , handel , konsument , rynek FMCG , kosmetyki , środki higieny , środki czystości ,