Wiadomości

AMBRA ze wzrostem sprzedaży i wyników dzięki głównym markom

Piątek, 10 maja 2024
Dynamika wzrostu sprzedaży w ujęciu ilościowym wynosząca 6,5% w trzecim kwartale roku obrotowego 2023/2024 była najlepsza od ponad roku, co rokuje pozytywnie na kolejne kwartały. Wartość przychodów ze sprzedaży wzrosła o 8,3% - tylko nieznacznie szybciej niż sprzedaż ilościowa. Spadł udział produktów premium w sprzedaży.
Liderami wzrostu były wina spokojne, w szczególności popularne marki DORATO, PORTADA, CONO SUR oraz wina dealkoholizowane CIN&CIN Free.

Na największym rynku działalności Grupy AMBRA, czyli w Polsce sprzedaż wzrosła o 11,2%. Najdynamiczniej rosła sprzedaż marek mainstreamowych, a największe spadki odnotowały alkohole mocne premium. Spadek sprzedaży w Czechach i Słowacji wynoszący 0,1% (w walutach lokalnych) był dalszą konsekwencją większej wrażliwości rynku czeskiego na wprowadzone podwyżki cen. Na rynku rumuńskim sprzedaż w walucie lokalnej wzrosła o 20,7%, głównie dzięki przekraczającej oczekiwania sprzedaży win produkowanych przez przejęte w pierwszym kwartale 2023/2024 r. spółki i dalszy dynamiczny wzrost marki ZAREA (wina i brandy). Organiczny wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy AMBRA (bez uwzględnienia efektu akwizycji) za trzeci kwartał 2023/2024 r. wyniósł 9,2%.

Rentowność marży netto ze sprzedaży wzrosła nieznacznie o 0,5 punktu procentowego w porównaniu do analogicznego kwartału roku ubiegłego głównie z uwagi na wzmocnienie złotego wobec euro przy jednoczesnym wzroście kosztów dystrybucji.

Pomimo wysokiej dynamiki kosztów działalności operacyjnej, w tym wynagrodzeń i amortyzacji, wynoszącej 10,3% (7,5% z wyłączeniem akwizycji) zysk operacyjny EBIT wzrósł w trzecim kwartale 2023/2024 r. o 9,7%, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej o 12,7%.

„Z ostrożnym optymizmem patrzymy w przyszłość. Kondycja naszych marek jest dobra, jesteśmy przygotowani do sprzedażowo ważnych dla nas letnich miesięcy. Nadal realizujemy nasz program inwestycyjny poprawiający efektywność, wydajność i jakość produkcji oraz pozostałych procesów operacyjnych.” – podsumowuje Robert Ogór, Prezes Grupy AMBRA.Źródło: Grupa AMBRA
tagi: Grupa AMBRA , rynek spożywczy , sprzedaż , handel , konsument , FMCG , hurt , detal , produkty spożywcze , nowości , przemysł spożywczy , sieci handlowe , sklepy spożywcze ,