Kategorie produktów

Odliczenia za rok 2023 w handlu i branży FMCG – na co zwrócić uwagę rozliczając PIT za 2023 rok

Poniedziałek, 25 marca 2024 HURT & DETAL Nr 03/216. Marzec 2024
Zarówno branża handlowa, jak i sama FMCG (Fast Moving Customer Goods), ze względu na rodzaj sprzedawanych produktów, operują bardzo wysokimi wolumenami sprzedaży. Nie powinno to nikogo dziwić, ponieważ do produktów FMCG zalicza się między innymi żywność, środki higieniczne czy leki bez recepty.
Przedsiębiorcy z tych branż, aby zachować swoją konkurencyjność na rynkach, dążą zwykle do zmniejszania kosztów związanych z produkcją czy logistyką, które stanowią gros ich sumarycznych kosztów działalności. Skutecznie wprowadzone innowacje, pozwalające zmniejszyć te koszty, mogą w znacznym stopniu przyczynić się do sukcesu samych przedsiębiorców. Co więcej, wydatki na innowację mogą skutecznie pomniejszyć zobowiązania podatkowe przedsiębiorców. Dlatego, przy dokonywaniu rozliczeń podatkowych za 2023 rok, przedsiębiorcy powinni mieć na uwadze choć część ulg podatkowych przewidzianych przez ustawodawcę, np. ulgę na prototyp oraz ulgę na robotyzację.

Ulga na prototyp

Ulga na prototyp dotyczy uruchomienia produkcji próbnej i wprowadzenia na rynek nowego produktu – dotąd nie oferowanego na rynku. Nie musi to być coś nadzwyczaj skomplikowanego, wystarczy że dany produkt jest nowością w skali firmy, który pozwoli jej wejść na nowe rynki.

Ulga pozwala zmniejszyć koszty przedsiębiorców ponoszone w związku z wprowadzeniem na rynek nowego produktu, które powstały na etapie jego pilotażowej produkcji i testowania, a zatem przed rozpoczęciem produkcji i sprzedaży na masową skalę. Ulga uprawnia bowiem do odliczenia od podstawy opodatkowania 30% kosztów związanych z próbną produkcją oraz wprowadzeniem na rynek nowego produktu. Wysokość odliczenia nie może jednak w danym roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu.

Warto natomiast pamiętać, że przedsiębiorca ma prawo odliczyć ulgę odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części w zeznaniach za kolejnych 6 lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia, jeżeli:
  • poniósł w tym roku stratę albo
  • wielkość jego dochodu jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń.
Z ulgi na prototyp mogą skorzystać przedsiębiorcy, niezależnie od ich wielkości, opodatkowani według skali podatkowej (PIT-36) lub podatkiem liniowym (PIT-36L).

Ulga na robotyzację

Ulga na robotyzację jest skierowana z kolei do firm, które chcą zastosować roboty przemysłowe w celu usprawnienia produkcji. Uprawnia ona do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w danym roku na robotyzację. Co ważne, kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć dochodu uzyskanego przez przedsiębiorcę w tym roku.

Przedsiębiorca jest uprawniony do odliczenia ulgi w zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, w którym poniósł koszty poniesione na robotyzację, a wydatki te nie zostały zwrócone przedsiębiorcy w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania.

Podobnie jak to było przy uldze na prototyp, z rozwiązania mogą skorzystać przedsiębiorcy niezależnie od wielkości, opodatkowani według skali podatkowej (PIT-36) oraz opodatkowani podatkiem liniowym (PIT-36L).

Co istotne w kontekście transformacji energetycznej, odliczeniu w ramach ulgi na robotyzację, począwszy od 1 lutego 2023 r., nie mogą podlegać wydatki dotyczące działań lub aktywów, które powodują znaczną emisję gazów cieplarnianych.

Katarzyna Adamowicz
Senior Tax Manager & Tax Advisor
ALTO
tagi: rynek spożywczy , sprzedaż , handel , konsument , FMCG , hurt , detal , produkty spożywcze , nowości , przemysł spożywczy , sieci handlowe , sklepy spożywcze ,