Z rynku FMCG

Carrefour Polska z nagrodą Good Egg Award 2023 za innowacyjne działania na rzecz dobrostanu kur niosek

Piątek, 02 czerwca 2023
Carrefour dążąc do bycia liderem transformacji żywieniowej w Polsce realizuje wiele odpowiedzialnych praktyk w zakresie dobrostanu zwierząt. Firma zobowiązała się m.in. do całkowitego wycofania ze sprzedaży jaj z chowu klatkowego do 2025 roku, a już od czterech lat nie oferuje ich w ramach swojej marki własnej. To właśnie te działania zostały docenione przez organizację Compassion in World Farming, która przyznała Carrefour prestiżowe wyróżnienie Good Egg Award 2023.
Na świecie żyje ponad 25 miliardów kur1. Nawet jedna czwarta z nich jest potrzebna, aby sprostać globalnemu zapotrzebowaniu na jaja. W Europie liczbę kur szacuje się na około 360 milionów, z czego ponad połowa znajduje się w uprzemysłowionych systemach klatkowych. Prawo unijne wymaga od hodowców kur niosących jaja w takich warunkach (tzw. trójki), zapewnienia im jedynie 750 cm2 powierzchni życiowej2 (kartka formatu A4 ma 623 cm2 powierzchni). Na półkach sklepów Carrefour od 2019 nie ma takich jaj, w ramach marki własnej sieci.

Good Egg Award 2023 za zaangażowanie i innowacje

Niezależne jury powołane przez organizację Compassion in World Farming, złożone z ekspertów z dziedziny dobrostanu zwierząt i zrównoważonej produkcji doceniło ten fakt, przyznając Carrefour Polska prestiżową nagrodę Good Egg Award 2023. Wzięto pod uwagę różne czynniki, począwszy od zaangażowania firmy, przez wpływ na poprawę standardów hodowli kur, innowacyjność działań po jakość współpracy z organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną. Doceniono także długotrwałe zaangażowanie w poprawę warunków dla zwierząt hodowlanych.

Carrefour realizując swoją strategię transformacji żywieniowej od wielu lat jest zaangażowany w promowanie odpowiedzialnych praktyk w zakresie dobrostanu zwierząt. Jako pierwsza sieć handlowa w Polsce przystąpiliśmy do European Chicken Commitment, europejskiej inicjatywy, której celem jest poprawa dobrostanu kurcząt mięsnych, a także zobowiązaliśmy się m.in. do całkowitego wycofania ze sklepów jaj z chowu klatkowego do 2025 roku, już 4 lata temu wycofując je z naszych produktów marek własnych - mówi Barbara Kowalska - Dyrektor Działu CSR i Jakości, Carrefour Polska. - Wyróżnienie Good Egg Award 2023 jest dla nas zachętą do dalszego udoskonalania naszych praktyk oraz wprowadzania kolejnych innowacji. Jest także potwierdzeniem naszej wiodącej pozycji w sektorze detalicznym, pod względem zrównoważonej produkcji i odpowiedzialności wobec zwierząt - dodaje Barbara Kowalska.

Realne działania Carrefour na rzecz dobrostanu zwierząt

W ramach swojego programu zrównoważonego rozwoju, Carrefour ustanowił surowe normy i wytyczne dla dostawców, aby zapewnić, że zwierzęta są hodowane w odpowiednich warunkach. Firma promuje również systemy hodowli, które minimalizują stres zwierząt i zapewniają im naturalne środowisko. Ponadto Carrefour współpracuje z organizacjami zajmującymi się ich dobrostanem, aby stale doskonalić swoje praktyki i rozszerzać zakres swojego wpływu.

Ważnym krokiem w tym kierunku było zobowiązanie Carrefour do całkowitego wycofania ze sprzedaży żywego karpia do 2021 roku. Zobowiązanie to zostało wypracowane wspólnie z dostawcami sieci, którzy mieli czas na dostosowanie swojej hodowli do nowych warunków przygotowania i transportu ryb.

W przypadku wołowiny i wieprzowiny, Carrefour dostosowuje swoją ofertę marki własnej do 10 priorytetowych obszarów dotyczących dobrostanu zwierząt, takich jak zagęszczenie hodowli, dostęp do światła, troska o behawioryzm czy transport. Celem jest zapewnienie wyższych standardów hodowli zwierząt i jakości produktów oferowanych klientom.

Warto również zwrócić uwagę na markę "Jakość z Natury" Carrefour, która powstała we współpracy z polskimi rolnikami prowadzącymi gospodarstwa zgodnie z zasadami rolnictwa zrównoważonego. Produkty tej marki, takie jak pstrąg, jaja z wolnego wybiegu, miód, masło czy twaróg, są kontrolowane pod kątem dobrostanu zwierząt, co stanowi istotny element ich jakości.Źródło: Carrefour

1 Źródło: https://www.statista.com/statistics/263962/number-of-chickens-worldwide-since-1990/
2 Źródło: https://eur-lex.europa.eu/PL/legal-content/summary/protection-of-laying-hens.htmltagi: Carrefour Polska , Good Egg Award , rynek spożywczy , sprzedaż , handel , konsument , FMCG , hurt , detal , produkty spożywcze , nowości , przemysł spożywczy , sieci handlowe , sklepy spożywcze ,