Wiadomości

OSM Czarnków dołączy do Grupy Mlekovita

Poniedziałek, 22 maja 2023
Grupa Mlekovita, lider branży mleczarskiej w Europie Środkowo-Wschodniej, wciąż się rozwija, konsekwentnie budując swoją pozycję na świecie. W trzecim kwartale br. do Grupy dołączą dwa zakłady Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Czarnkowie (w Czarnkowie i w Chodzieży), rozszerzając liczbę zakładów produkcyjnych skupionych pod szyldem Mlekovity do 24 (i do 5 w Wielkopolsce). W piątek o połączeniu zdecydowało Zebranie Przedstawicieli Członków OSM w Czarnkowie.
Połączenie z Grupą Mlekovita pozwoli na wzmocnienie potencjału rynkowego oraz przerobowego obu włączanych podmiotów. – Obecna trudna sytuacja na rynku mleczarskim oraz systematycznie dokonująca się koncentracja produkcji i przetwórstwa sprawiają, że sektor mleczarski potrzebuje transformacji bardziej niż kiedykolwiek. Jednym z niezbędnych w dzisiejszych czasach kroków jest konsekwentna i przemyślana konsolidacja. Ta przeprowadzana właśnie w Wielkopolsce pozwala na dalsze niezakłócone funkcjonowanie zakładów w Czarnkowie i Chodzieży, w tym zapewnienie odbioru surowca od producentów mleka mówi Prezes Zarządu Grupy MLEKOVITA Dariusz Sapiński. – Zgodnie z naszą realizowaną od wielu lat strategią dążymy do bycia firmą globalną. W związku z tym jesteśmy strategicznie otwarci na ekspansję poprzez rozwój w ramach zwiększania liczby spółdzielni w Grupie Mlekovita i niezmiennie zapraszamy do połączenia z nami dobre i rentowne spółdzielnie.

Historia Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Czarnkowie sięga 1874 r., kiedy w Wielkopolsce rozpoczęła się rozwijać branża przetwórstwa mlecznego. Od ponad 85 lat rozwija się jako spółdzielnia w Czarnkowie, obecnie prowadząc skup z 400 gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji mleka oraz zatrudniając 200 pracowników w zakładach w Czarnkowie i Chodzieży. Połączenie z Grupą Mlekovita pozwoli na optymalizację kosztów produkcji i logistyki. Zwiększy się również aktywność produktowa obu mleczarni, ponieważ OSM Czarnków dzięki Mlekovicie zyska rynek zbytu w skali ogólnopolskiej, upowszechniając znane i lubiane regionalnie produkty z Czarnkowa i Chodzieży. To połączenie stworzy nowe możliwości dla dalszego rozwoju podmiotów włączanych w struktury Grupy Mlekovita, ale przede wszystkim pozwoli w pełni wykorzystać moce przerobowe konsolidowanych podmiotów. Dodatkowo planowane są inwestycje w rozbudowę i modernizację obu zakładów tamtejszej spółdzielni, co wpłynie na stabilizację, a nawet wzrost zatrudnienia i produkcji w obu zakładach. To zaś naturalnie przełoży się również na zapotrzebowanie na surowiec od lokalnych dostawców, w tym zwłaszcza młodych rolników i producentów mleka. Stabilność i bezpieczeństwo, jakie daje nowoczesna, wciąż rozwijająca się ogólnopolska grupa mleczarska, do której dołączą wielkopolskie zakłady, pozwoli planować rozwój produkcji i modernizację gospodarstw.

Mlekovita to obecnie firma o zasięgu globalnym – jej produkty trafiają do 167 krajów świata na wszystkich kontynentach. Ten polski koncern mleczarski obecnie tworzą własne komplementarne podmioty: 22 zakłady produkcyjne, 34 hurtownie, 147 sklepów firmowych Mlekovitka i sklep internetowy mlekovitka.pl. W 2022 roku, pomimo zawirowań rynkowych związanych z wybuchem wojny na Ukrainie, Grupa Mlekovita osiągnęła kolejny rekord przychodów, które wyniosły ok. 9,5 mld złotych. Na inwestycje wydano ok. 100 mln złotych.Źródło: Mlekovitatagi: Mlekovita , rynek spożywczy , sprzedaż , handel , konsument , FMCG , hurt , detal , produkty spożywcze , nowości , przemysł spożywczy , sieci handlowe , sklepy spożywcze , OSM Czarnków ,