Z rynku FMCG

Biedronka redukuje zużycie plastiku o ponad 1290 ton

Piątek, 03 marca 2023
Sieć Biedronka konsekwentnie zmniejsza zawartość plastiku w opakowaniach produktów marki własnej. To efekt podjętych działań, które wynikają z zobowiązań Biedronki na rzecz środowiska naturalnego. Tylko w 2022 roku największa sieć handlowa w Polsce zredukowała ilość plastiku pierwotnego w opakowaniach marek własnych wprowadzanych do obrotu blisko trzykrotnie w porównaniu do roku poprzedniego, zmieniając ponad 150 opakowań produktów marek własnych.
Biedronka w zakresie zrównoważonego wykorzystania tworzyw sztucznych w swojej działalności podjęła dwa kluczowe zobowiązania:
  1. Zmniejszenie o 7% w okresie 2021–2023 zużycia plastiku mierzonego w tonach opakowań plastikowych na 1 mln euro obrotu, w porównaniu z 2018 rokiem.
  2. Zwiększenie do roku 2023 zawartości plastiku pochodzącego z recyklingu do 10% w stosowanych przez nas opakowaniach z tworzyw sztucznych.
Aby to osiągnąć, sieć Biedronka stale udoskonala opakowania marek własnych, które są głównym nośnikiem tworzyw sztucznych w sklepach. W 2022 roku zmniejszono aż o 1290 ton użycie plastiku pierwotnego, wprowadzając zmiany w ponad 150 opakowaniach.

Cieszy nas, że w ubiegłym roku udało się z sukcesem wprowadzić wiele zmian związanych z eko-projektowaniem w naszych opakowaniach. Redukcja plastiku z opakowań naszych produktów o 650 ton w skali roku to prawie trzy razy więcej niż uzyskana redukcja w 2021 roku. Znamy naszą skalę i dajemy naszymi działaniami jasny sygnał dla całego rynku. Wierzymy, że w ten sposób możemy razem działać dla bardziej zrównoważonego wykorzystania surowców, nasza planeta jest tylko jedna - mówi Katarzyna Grabarska, Manager ds. eko-projektowania opakowań i rozwoju marki w sieci Biedronka.

Było to możliwe dzięki kilku kluczowym procesom, ale najważniejszymi z nich była redukcja wagi opakowań z tworzyw sztucznych o 650 ton (dla porównania w 2021 – 270 ton*) oraz użycie tworzyw pochodzących z recyklingu. W drugim przypadku aż 644 tony surowca pochodziły z ponownego przetworzenia odpadów pokonsumenckich, zapobiegając w ten sposób wprowadzeniu tej ilości surowców pierwotnych do obiegu. Do produkcji opakowań polimerowych wykorzystano także 1,4 tony mniej sadzy (dodatku do barwników używanych do produkcji czarnych i ciemnych tworzyw, jego redukcja ułatwia automatyczne sortowanie w punktach selektywnej zbiórki odpadów oraz późniejszy recykling) i zastosowano kolejne dodatkowe innowacje, które dopełniły skali, np. zmieniono etykiety termokurczliwe w kolejnych 10 produktach, tak aby klienci mogli w łatwy sposób je rozdzielić od butelki (dodano perforacje ułatwiającą rozdział elementów).

Więcej o zobowiązaniach prośrodowiskowych Biedronki i podejmowanych działaniach można przeczytać pod adresem csr.biedronka.pl.


* Redukcja plastiku względem wag opakowań wykorzystywanych w poprzednich dostawach. Oszczędność wynikająca ze zmian materiałów, redukcji grubości, zmiany wielkości opakowania lub zmiany formatu pakowania produktów w stosunku do poprzedniej formy pakowania produktów już istniejących w sprzedaży w naszych sklepach. W obliczania nie są wliczane produkty nowo wprowadzane które są tworzone od początku zgodnie z wytycznymi eko-projektowania ze zoptymalizowaną wagą opakowań.Źródło: Bedronka

tagi: Biedronka , zużycie plastiku , rynek spożywczy , sprzedaż , handel , konsument , FMCG , hurt , detal , produkty spożywcze , nowości , przemysł spożywczy , sieci handlowe , sklepy spożywcze ,