Wiadomości

Grupa AMBRA odnotowała niższą dynamikę sprzedaży

Poniedziałek, 23 maja 2022
Grupa AMBRA w trzecim kwartale roku obrotowego 2021/2022 odnotowała spadek sprzedaży o 1,8% do 130,2 mln zł. Jak czytamy w komunikacie spółki, niższa sprzedaż spowodowana była pogarszającymi się nastrojami konsumentów oraz późniejszym niż przed rokiem terminem świąt wielkanocnych.
W tym okresie najlepiej sprzedawały się wina musujące DORATO w Polsce i ZAREA w Rumunii osiągając dwucyfrową dynamikę sprzedaży. Podobnie jak w poprzednich kwartałach dynamicznie rosła sprzedaż napojów bezalkoholowych dla dzieci. Sprzedaż do gastronomii osiągnęła poziom zbliżony do okresu przed pandemią COVID-19. Najbardziej znaczące spadki sprzedaży odnotowały wina spokojne w Polsce, w hiper- i supermarketach, czego rezultatem był spadek przychodów na tym rynku o 5,5%.

Na zagranicznych rynkach działalności Grupy AMBRA ponownie najszybszy wzrost został osiągnięty w Rumunii, gdzie dynamika sprzedaży wyniosła 15,5% (w walucie lokalnej). Na rynkach Czech i Słowacji sprzedaż liczona w koronach czeskich spadła natomiast o 1,6%.

W trzecim kwartale 2021/2022 r. rentowność marży ze sprzedaży była niższa na skutek wzrostu cen zakupu. Jednocześnie rosły koszty dystrybucji (paliwa, wynagrodzenia). Wzrost pozostałych kosztów działalności operacyjnej spowolnił natomiast w porównaniu do poprzednich kwartałów i wyniósł 7,7%.

Niższa sprzedaż i presja kosztowa przełożyły się na spadek EBIT o 5,5 mln zł, czyli o 84,1% w porównaniu z trzecim kwartałem poprzedniego roku obrotowego. Stosunkowo mniejsze pogorszenie wyniku w spółkach ze stuprocentowym udziałem AMBRA S.A. pozytywnie wpłynęło na udziały mniejszości. W efekcie wynik netto przypadający akcjonariuszom większościowym spadał wolniej niż EBIT i wyniósł -0,5 mln zł.

„Rosnące koszty zakupu stanowią wyzwanie dla rentowności naszej działalności. Dlatego wprowadzamy znaczące podwyżki cen sprzedaży naszych produktów. Jednocześnie nadal pracujemy nad dalszym wzmacnianiem naszych marek i inwestujemy w ich rozwój, co zwiększy ich długookresową wartość. ” – mówi Robert Ogór, Prezes Grupy AMBRA.Źródło: Ambra
Fot: mat. prasowetagi: Grupa AMBRA , handel , finanse , ekonomia , dynamika sprzedaży , rynek spożywczy , konsument , FMCG , alkohole , przemysł spożywczy ,