Wiadomości

Pierwsze w Polsce piwo z CBD wchodzi na giełdę

Piątek, 13 maja 2022
Hemp&Brew S.A. spodziewa się 10 milionów złotych dochodu w ciągu najbliższego roku. Spółka roz-poczyna emisję akcji we współpracy z platformą Beesfund. Emisję można śledzić na stronie platfor-my www.emisja.macoswsobie.pl. Spółka działa w jednej z najdynamiczniej rozwijających się branż na świecie co daje możliwość inwestorom dołączenie do grona wczesnych akcjonariuszy. Emisja za-mknięta potrwa do 16 maja.
Spółka Hemp&Brew S.A. jest pierwszą i w dalszym ciągu jedyną spółką produkującą piwa z CBD. Uni-kalna technologia produkcji i infuzji CBD i pierwsze piwo – CBD Pale Ale – zostało stworzone w listopa-dzie 2020 roku. Obecnie spółka posiada w swoim portfolio już 5 produktów spożywczych z wysoką zawar-tością naturalnie występującego CBD.

„Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji i infuzji napojów emulsją z konopi siewnych zawierają-cą wysoką zawartość CBD pochodzącego z Cannabis Sativa L. tworzy prawdziwą unikalność naszej spółki. Mamy jasną misję - budowanie świadomości o konopiach siewnych i ich pozytywnych właściwościach oraz odbudowanie pozycji konopi w polskiej gospodarce i powrót do naturalnych produktów. Już nadaliśmy piwom kraftowym nową jakość. Dzięki naszej technologii konsekwentnie budujemy pozycje lidera wśród producentów napojów z CBD i innych produktów. Rynek polski do dopiero początek. Mamy ambicje by w kilkuletniej perspektywie zaznaczyć swoją obecności na rynku globalnym” – mówi prezes Hemp&Brew Kamil Burdzy.

„Odczarujemy polską scenę crowdfundingu. W ostatnim roku obserwujemy wiele projektów finansowania społecznościowego, które nie przełożyły się na rozwój spółek lub sprzedaży, a w konsekwencji na satysfak-cję inwestorów. Nasz plan jest jasny – pozyskany kapitał w pełni zostanie zainwestowany w działania ma-jące na celu zwiększenie wolumenu produkcji, kanałów dystrybucji oraz zacementowanie współpracy z dużymi dystrybutorami i sieciami. Naszą strategią jest sukcesywne zwiększanie wartości spółki – co udo-wodnimy przy debiucie giełdowym. Chcemy zarabiać i chcemy by  z nami zarabiali nasi inwestorzy” – dodaje prezes.

Cel emisyjny to pozyskanie środków finansowych umożliwiających znacząco zwiększyć kapitał inwesty-cyjny, obrotowy oraz fundusze marketingowe. Obecnie Spółka planuje pozyskać 4,5 mln złotych. Spółka w 2023 roku planuje debiut giełdowy, dając tym samym możliwość wyjścia wczesnym inwestorom. Środki pozyskane z emisji Hemp&Brew przeznaczy na rozbudowę linii produkcyjnej skupionej na produktach infuzowanych emulsją CBD, zwiększenie wolumenów, R&D nowych produktów, powiększenie kanałów dystrybucji, marketing oraz wsparcie sprzedaży. Środki mają również umożliwić ekspansje zagraniczną i znaczące podniesienie wartości eksportu w strukturze przychodu.

„Nasza strategia rozwoju opiera się na trzech kluczowych filarach. Pierwszym są innowacje produktowe. Nieustannie chcemy powiększać portfolio produktów z CBD. Zakładamy produkcję własną oraz w oparciu o nowo pozyskanych partnerów, którzy pomogą nam dynamicznie wejść w rynek. Nasze produkty są natu-ralnego pochodzenia i najwyższej jakości – nie uznajemy tutaj kompromisów. Drugi filar to dystrybucja i marka – szeroko zakrojone działania marketingowe przełożą się na stabilne kontrakty i zapewnienie wyso-kiej rotacji naszych produktów na półkach. Trzeci filar – a z punktu widzenia inwestorów najważniejszy – to budowanie wartości spółki – zarówno poprzez aktywa jak i wolumeny sprzedaży. Kluczowym działaniem w tym obszarze będzie debiut na NewConnect” – podsumowuje prezes Hemp&Brew.

Za wyjątkowością spółki przemawia fakt, że jako jedyna na rynku posiada w swoich produktach naturalną i wysoką zawartość CBD. Hemp&Brew posiada własną, opracowaną technologię – to jedyna firma w Polsce posiadająca technologię infuzji emulsji CBD rozpuszczalnej w napojach. Hemp&Brew posiada infrastruk-turę techniczną swoich założycieli. Nasze produkty z CBD nie posiadają konkurencji, posiadają jedynie spotykane na rynkus substytuty (bez CBD). O wyjątkowości świadczy również gwarancja i wzajemne umowy pomiędzy założycielami, że produkcja oraz technologia nie opuści Hemp&Brew i będzie realizo-wana o zasoby własne i ścisłych partnerów.

„Hemp&Brew jest zdecydowanie wyjątkowa – obecnie nikt na rynku nie posiada produktów spożywczych z wysoką zawartością CBD. Nikt na rynku nie posiada CBD, które rozpuszcza się w płynie. Niezwykle cie-szymy się, że jesteśmy pierwsi w tym segmencie i nie mamy konkurencji. Oczywiście na rynku można spo-tkać substytuty ale poza aromatem – z konopiami nie mają za wiele wspólnego. W naszych produktach naprawdę jest CBD i może to potwierdzić każde laboratorium.” – komentuje wiceprezes Artur Łuczko-wiec.

Rynek konopi w Polsce

W Polsce, rynek CBD jest w początkowej fazie. Daje to ogromne możliwości młodym spółkom. Legaliza-cja medycznej marihuany spowodowała w latach 2019-2021 zwiększony popyt na konopie, zarówno ze strony konsumentów jak i przedsiębiorstw oferujących produkty z konopi. Zaraz za tym rozpoczął się dy-namiczny wzrost zapotrzebowania na produkty zawierające konopie siewne (Cannabis Sativa L.). Zwięk-szony popyt zintensyfikował rozwój specjalistycznych sklepów, e-commerce oraz automatów, które sprze-dają produkty z konopi siewnych zawierających kannabidiol (przyczyniając się do znacznego wzrostu sprzedaży CBD. Hemp&Brew to jedyna spółka produkująca produkty spożywcze z CBD. W Polsce, sprze-daż CBD dynamicznie rośnie z niskiego poziomu bazowego z perspektywą osiągnięcia 5 miliardów zł do 2025 roku.

Synergia operacyjna – silne partnerstwo

Spółka Hemp&Brew to efekt zacieśnionej współpracy dwóch producentów, z różnych branż, którzy posta-nowili połączyć siły i stworzyć nową jakość i nowatorskie produkty oparte o prozdrowotne właściwości konopi siewnych Cannabis Sativa L. Spółkę współtworzą dwa podmioty – polski producent piwa Browar Tarnobrzeg Sp. z o.o. Sp. k. oraz czeski producent i przetwórca konopi siewnej Kanopio Trade s.r.o. Efek-tem tej współpracy jest opracowana technologia infuzji napojów unikatową emulsją CBD. Obecnie spółka opracowała piwa alkoholowe i bezalkoholowe z CBD i uruchamia nowe produkty.

Browar Tarnobrzeg to powstały w 2017 roku browar rzemieślniczy, założony przez 3 pasjonatów i prakty-ków – Michała Wójcika, Rafała Ruszkiewicza i Kamila Burdzy. Jest to pierwszy w Polsce browar kraftowy odbudowany w pomieszczeniach starego browaru tarnobrzeskiego, funkcjonującego przez 120 lat, aż do zamknięcia w 1979 roku. Pasja, talent i zaangażowanie założycieli przyczyniło się do odtworzenia tradycji piwowarskich w nowej, odświeżonej formie. W grudniu 2019 roku, produkt spółki został odznaczony pre-stiżową nagrodą Kraft Roku 2019 w swojej kategorii w jednym z największych konkursów piwnych w Europie Środkowo-Wschodniej – Konkursie Piw Rzemieślniczych. Spółka produkuje piwa rzemieślnicze w oparciu o naturalne metody produkcji. Obecnie w swoim portfolio posiada 16 styli piwnych. Spółka prowa-dzi obecnie inwestycję infrastrukturalną, dzięki której stanie się jednym z najbardziej nowoczesnych bro-warów rzemieślniczych w Polsce.

Kanopio Trade s.r.o. to spółka założona w 2019 roku przez entuzjastów zdrowego stylu życia świadomych pro-zdrowotnych właściwości konopi siewnych a w szczególności korzystnego wpływu CBD na organizm. Kanopio Trade jest producentem wysokiej jakości olejków CBD oraz prowadzi badania R&D nad wyko-rzystaniem produktów konopnych. Spółka posiada swoje laboratoria w Czechach i Polsce. Obecnie Kano-pio finalizuję budowę jednej z największych przetwórni konopi siewnych w Polsce.

Hemp&Brew S.A. w myśl uzgodnień wspólników ma wyłączność na dostęp do linii produkcyjnej i know-how Browaru Tarnobrzeg oraz na dostęp do technologii infuzji CBD i produktów konopnych CBD jej part-nera Kanopio Trade s.r.o.

„Cieszę się na tak owocną współpracę i partnerskie podejście. Dzięki zaufaniu jakie mamy do siebie oraz wzajemną wyłączność, opracowaliśmy fantastyczną technologię pozwalającą na tworzenie nowej jakości produktów z CBD. Działalność rozpoczęliśmy naturalnie od piwa z CBD. Mamy już przygotowane plany na kolejne produkty oraz zdefiniowane źródła ich zbytu.” – komentuje prezes Hemp&Brew i współzałoży-ciel Browaru Tarnobrzeg Kamil Burdzy.

Magia konopi – czym jest CBD?

CBD czyli kannabidiol to jeden z najbardziej poznanych związków występujący w konopiach. CBD ma działanie pro-zdrowotne, jest naturalnym przeciwutleniaczem, między innymi odpręża i zapewnia lepszy sen nie powodując skutków ubocznych. CBD nie jest związkiem psychoaktywnym i nie powoduje odurze-nia. Kannabidiol jest jedną z ponad 100 substancji naturalnie występujących w konopi siewnej Cannabis sativa L. tzw kannabinoidów które wykazują szereg właściwości pozytywnie oddziałujących na organizm ludzki. Na bazie najnowszych badań stwierdzono, że ssaki, w tym ludzie, również posiadają układ endo-kannabinoidowy którego receptory znajdują się w centralnym układzie nerwowym, pokarmowym oraz od-pornościowym.

Zamknięcie

Spółka Hemp&Brew rozpoczyna w najbliższym czasie emisję akcji. Spółka planuje pozyskać 4,5 mln zło-tych na cele rozwojowe, inwestycyjne, rozwój dystrybucji i wielopoziomowe działania marketingowe. Jest to jedyna spółka produkująca piwa CBD oraz inne produkty spożywcze z wyskoką zawartością naturalnie występującego CBD (kannabidiol). Posiada unikatową technologię produkcji napojów infuzowanych CBD oraz dostęp do zaplecza produkcyjnego. Emisja akcji spółki odbędzie się za pośrednictwem platformy Bee-sfund, ma której już dziś można zapisać się na newsletter emisji (https://beesfund.com/wkrotce/HempBrew). Spółka jest unikatowa na rynku i nie posiada na dzień dzisiej-szy bezpośredniego konkurenta.tagi: browar , piwo , CBD , giełda , sprzedaż , handel , produkcja , FMCG , przemysł spożywczy , alkohole , przemysł spożywczy ,