Wiadomości

Mazurska Manufaktura zadebiutuje na NewConnect w I kwartale

Poniedziałek, 17 stycznia 2022
Mazurska Manufaktura S.A., producent rzemieślniczych alkoholi mocnych oraz regionalnego piwa, złożyła wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na rynek NewConnect do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spodziewany w I kwartale br. debiut zamyka okres udanych emisji crowdfundingowych.
Mazurska Manufaktura S.A. złożyła Dokument Informacyjny w związku z wprowadzeniem do obrotu 1 224 008 akcji zwykłych na okaziciela serii A, C, D, E i F. Równocześnie spółka prowadzi aktywne działania celem zgromadzenia informacji o kontach maklerskich akcjonariuszy posiadających akcje serii B, co pozwoli na wprowadzenie w przyszłości do obrotu na rynku NewConnect również akcji wspomnianej serii.

- Uruchomiliśmy proces wprowadzenia akcji, gdyż traktuję debiut na NewConnect jako ogromną szansę, aby wejść na wyższy poziom rozwoju naszej spółki, oparty na wzmocnieniu naszej rozpoznawalności, wiarygodności i transparentności prowadzonego biznesu. W związku z tym liczę, że szybko dopełnimy formalności, by decyzja GPW w sprawie zatwierdzenia Dokumentu Informacyjnego była dla nas pozytywna – mówi Jakub Gromek, prezes zarządu Mazurskiej Manufaktury S.A.

Wartość nominalna wszystkich akcji wyniesie 35 zł, identycznie jak w trakcie ostatniej kampanii crowdinvestingowej na platformie Crowdconnect.pl.

– Debiut pokaże realną wartość naszej spółki, uwzględniającą nasz potencjał wzrostu i perspektywy rynku, a naszym akcjonariuszom pozwoli partycypować w oczekiwanym, stabilnym wzroście naszej spółki wynikającym z rosnącej popularności rzemieślniczych alkoholi – dodaje Jakub Gromek.

Debiutowi na NewConnect nie będzie towarzyszyć nowa emisja akcji.

W procesie wprowadzenia akcji do obrotu spółkę wspiera INC w roli autoryzowanego doradcy.

Debiut na NewConnect poprzedziły sukcesy w crowdfundingu

Spółka ma za sobą dwie kampanie crowdinvestingowe. W 2019 roku zakończyła zbiórkę na portalu Beesfund z ponad 1000 nowych akcjonariuszy na pokładzie, którzy nabyli akcje o łącznej wartości 2,54 mln zł. Wówczas uplasowało to firmę na 5. miejscu w zestawieniu największych emisji na platformach crowdfundingowych. Realizując cele emisyjne spółka zmodernizowała i doposażyła zabytkowy browar w Szczytnie by rozszerzyć ofertę wysokoprocentowych alkoholi kraftowych.

W listopadzie 2020 roku Mazurska Manufaktura S.A. sprzedała akcje na platformie Crowdconnect.pl. W dwóch etapach emisji w spółkę zainwestowało łącznie 326 akcjonariuszy, którzy nabyli akcje o wartości 4 375 000 zł, co było w tamtym czasie rekordową kwotą w historii polskiego crowdfundingu. Pozyskane środki zainwestowano w dalszą rewitalizację browaru w Szczytnie oraz wskrzeszenie historycznego piwa Jurand.

Konsolidacja lokalnych, historycznych marek piwa

Mazurska Manufaktura S.A. to rodzinna spółka działająca w zabytkowym, ponad 100-letnim Browarze w Szczytnie, specjalizująca się w produkcji mocnych alkoholi kraftowych oraz piwa. Zgodnie z długofalową strategią biznesową, poza rozwojem portfolio wysokoprocentowych trunków, Spółka planuje reaktywację znanych, regionalnych marek piwa, podupadających na przełomie wieków, m.in. w wyniku działalności dużych korporacji. Tylko w 2021 roku Spółka przejęła prawa do 11 historycznych marek piwa, z różnych regionów Polski. Pierwszym, wskrzeszonym piwem, wprowadzonym na rynek w lutym ub. r. był Jurand – kultowa marka produkowana przez Browary Warmińsko-Mazurskie. Wiosną Spółka przywróciła na rynek Kujaw markę Bractwo, a także reaktywowała Browary Bydgoskie. W październiku poinformowała o przejęciu kolejnej historycznej marki piwa z Małopolski – Krak.

W listopadzie ub.r. Mazurska Manufaktura S.A. weszła na regionalny rynek wrocławski podpisując umowę przejęcia 100 proc. udziałów spółki Browar Profesja. W wyniku transakcji spółka ze Szczytna rozszerzyła portfolio o atrakcyjne piwa kraftowe. Równocześnie, pierwszym zarządzeniem nowych władz była decyzja o wskrzeszeniu historycznej marki Odra, jak również skumulowanie we Wrocławiu produkcji wszystkich marek bezalkoholowych całej spółki.
tagi: Mazurska Manufaktura , produkcja rzemieślniczych alkoholi , sprzedaż , handel , konsument , FMCG , NewConnect , rynek spożywczy ,