Wiadomości

Jaja z chowu klatkowego wkrótce znikną z oferty MAKRO

Piątek, 03 grudnia 2021
MAKRO całkowicie wycofuje się ze sprzedaży jaj z chowu klatkowego już od stycznia 2022 r. W ofercie sieci dostępne będą tylko jaja z hodowli ekologicznych, ściółkowych oraz z wolnego wybiegu. Decyzja ta wynika z troski firmy o zwierzęta hodowlane oraz z szacunku, jaki do nich żywi. Wycofanie ze sprzedaży jaj z chowu klatkowego jest zgodne z polityką Corporate Responsibility METRO Group.
Jaja ekologiczne pochodzą od kur, które spędzają swoje życie na świeżym powietrzu, z dostępem do słońca, ale również mają zapewnione schronienie i cień. Zwierzęta mają dostęp do naturalnego środowiska i zieleni, karmione są ekologicznymi paszami. Hodowcy starają się również, aby możliwie jak najbardziej ograniczyć stres, jaki mogą odczuwać zwierzęta. Sposób, w jaki traktowane są kury hodowlane, wpływa również na jakość znoszonych przez nie jaj.

Firma MAKRO zgodnie z Polityką Animal Welfare chce wspierać hodowców, którzy zapewniają zwierzętom jak najlepsze warunki do życia, traktują je etycznie, z należytym szacunkiem. MAKRO wycofuje ze wszystkich swoich hal jaja kurze pochodzące z chowu klatkowego 3 lata wcześniej  w stosunku do swojej wstępnej deklaracji, zgodnie z którą  działania w tym obszarze miały zostać podjęte w roku 2025.

Podstawą polityki zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności biznesowej grupy METRO, do której należy MAKRO, jest dążenie do minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko. Dla MAKRO niezwykle istotna jest redukcja śladu węglowego i zużycia zasobów naturalnych oraz przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności. Firma dba o to, aby produkty należące do marki własnej posiadały certyfikaty zrównoważonego pozyskania surowców (m.in. MSC, FSC oraz RSPO). W ramach inicjatywy „Freon Exit Program” grupa METRO zobowiązała się również do całkowitej rezygnacji z freonu – substancji przyczyniającej się do tworzenia dziury ozonowej. Podejmowane przez MAKRO inicjatywy są różnorodne, ale sprowadzają się przede wszystkim do troski o naszą planetę – o środowisko, surowce oraz zachowanie bioróżnorodności.tagi: MAKRO Polska , sprzedaż , jaja z chowu klatkowego , sprzedaż , handel , konsument , FMCG , rynek spożywczy ,