Kategorie produktów

Rafał Woźniak, Poland Operations Director, FM Logistic

Poniedziałek, 15 listopada 2021 Autor: Joanna Kowalska, HURT & DETAL Nr 11/189. Listopad 2021
FM Logistic ogłasza nową strategię stawiając na najbardziej dynamicznie rozwijające się trendy. Firma kładzie nacisk na nowoczesne podejście do zmian gospodarczych i wprowadzanie rozwiązań, które są wydajne, przyjazne środowisku oraz wygodne dla ich klientów. O nowej koncepcji opowiada Rafał Woźniak, Poland Operations Director, FM Logistic.
Powering 2030 to nowa strategia FM Logistic – co stanowiło inspirację i jakie są jej główne założenia?

Powering 2030 to kompleksowa strategia, która bazuje na 5 filarach: zrównoważonym rozwoju, relacjach z klientami, omnichannel, transporcie i logistyce miejskiej. Obrany kierunek jest pokłosiem dynamicznych zmian gospodarczych. Razem z naszymi klientami chcemy podejmować działania i zmieniać łańcuch dostaw tak, aby wspierać bardziej odpowiedzialną konsumpcję. Wierzymy, że nowa koncepcja przyczyni się także do zwiększenia rentowności spółki.

Jakie miejsce we wspomnianej strategii zajmuje omnichannel?

Logistyka dla omnichannel jest jednym z głównych obszarów, w który inwestujemy już od jakiegoś czasu i nadal będziemy to robić. W minionym roku blisko 60% kontraktów Grupy FM dotyczyło usług z tego zakresu. Naszym klientom świadczymy kompleksową obsługę logistyczną we wszystkich kanałach sprzedaży „pod jednym dachem”, począwszy od usług logistycznych dla sektora e-commerce, przez logistykę kontraktową, co-packing i co-manufacturing, transport krajowy i międzynarodowy, przesyłki kurierskie, na obsłudze klienta skończywszy.

Transport i logistyka miejska to kolejne z obszarów wyróżnionych w „Powering 2030”. Jakie cele macie w tym zakresie?

36% globalnych przychodów FM Logistic generują usługi transportowe, z czego 45% stanowi rynek Europy Środkowo-Wschodniej, dlatego w dalszym ciągu będziemy umacniać i rozwijać ten sektor usług, m.in. poprzez rozbudowę sieci cross-docków.

Terminem logistyka miejska określamy natomiast szereg różnych usług tj. dostawy na terenie miast zarówno paletowe, jak i paczkowe do odbiorców B2B; dostawy B2C do konsumenta z szeroką gamą usług dodatkowych (wniesienie, montaż itp.) oraz magazyny miejskie, tj. „dark store” wewnątrz miast oraz zlokalizowane na obszarach podmiejskich. Wraz ze wzrostem udziału handlu e-commerce w sprzedaży i faktem, że obecnie co dziesiąty mieszkaniec miasta otrzymuje jedną paczkę dziennie, rośnie też zapotrzebowanie na tego typu usługi. Rozwiązania te na dużą skalę funkcjonują już w FM Logistic we Włoszech, Hiszpanii i Francji. W miarę zapotrzebowania rozwijamy je też w Polsce.

Zrównoważony rozwój staje się jednym z priorytetów przedsiębiorstw w niemal wszystkich branżach. Jak ten wątek rozwijany jest w FM Logistic?

Działania z tego zakresu określamy mianem „Supply Change”. Koncentrują się one na trzech obszarach: dbałości o pracowników, środowisku naturalnym oraz na efektywnych ekologicznie usługach.

I tak w ramach pierwszego z nich do końca 2022 roku planujemy wyposażyć pracowników magazynowych we Francji w opatentowany przez FM Logistic egzoszkielet, który ma na celu zapewnić pracownikom fizycznym odpowiednią pozycję podczas pracy. Analogiczne rozwiązania testujemy też na polskim rynku. W kwestii ochrony środowiska będziemy realizować szereg działań, które mają przyczynić się do osiągnięcia neutralności węglowej naszych magazynów w 2030 roku. Jeszcze w tym roku, w magazynie FM Logistic w pobliżu Madrytu zostanie uruchomiona stacja wodorowa, wytwarzająca wodór w procesie elektrolizy z energii pozyskiwanej z paneli fotowoltaicznych. Podobne rozwiązania wdrożymy również we Francji. W obu przypadkach wytworzony zielony wodór będzie wykorzystany jako paliwo dla wózków widłowych. Zielony wodór miałby być produkowany również w Polsce na powstającej właśnie platformie w Wiskitkach. Obecnie trwają analizy techniczne i finansowe tego rozwiązania.

Czy w logistyce możemy mówić o szczególnie wyróżniających się trendach? Co aktualnie stanowi największe wyzwanie?

Poza wymienioną już logistyką miejską, usługami dla omnichannel i koniecznością kreowania przez operatorów logistycznych zrównoważonych wielokanałowych łańcuchów dostaw, wspomniałbym jeszcze o cyfryzacji. To zjawisko, które zyskuje na znaczeniu również w logistyce. Branża coraz częściej czerpie z robotyki, analityki danych czy automatyzacji procesów. Należy też pamiętać o coraz trudniejszym dostępie do zasobów ludzkich, zarówno w obszarze magazynowania, usług dodanych czy transporcie. Poszukiwanie alternatywnych rozwiązań staje się w tym momencie szczególnie istotne, a wszystko po to, by realizować niezawodne dostawy w akceptowalnych cenach.

Na jakich kierunkach rozwoju muszą się skupić firmy, by stać się konkurencyjnymi w branży logistycznej?

Popyt na outsourcing usług logistycznych rośnie, ale aby zyskać i utrzymać klientów liczy się nie tylko kompleksowość i jakość świadczonych usług, lecz także relacje z klientami i wspieranie ich w realizacji ich własnych strategii i celów biznesowych. Dlatego też kluczowe jest śledzenie trendów rynkowych, tworzenie i proponowanie rozwiązań, które zoptymalizują cały łańcuch dostaw, nie tylko fragment zarządzany przez operatora logistycznego, oraz wpłyną pozytywnie na odbiór marki klienta przez konsumentów końcowych.

Dziękuję za rozmowę.
Joanna Kowalska
tagi: FM Logistic , Powering 2030 , strategia , logistyka , rynek spożywczy , FMCG , sprzedaż , handel , konsument , ,