Wiadomości

Lidl ograniczy emisję CO2 o 80%

Poniedziałek, 26 lipca 2021
Lidl Polska poprzez opracowanie strategii klimatycznej oraz konkretnych celów klimatycznych, które opierają się na metodologii Science Based Targets*, stawia teraz kolejny ważny krok w swoich wysiłkach na rzecz ochrony klimatu. Oznacza to, że Lidl wnosi istotny wkład w osiągnięcie celu paryskiego porozumienia klimatycznego, jakim jest ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5°C.
W sierpniu 2020 roku Grupa Schwarz, której Lidl Polska jest częścią, w imieniu wszystkich swoich spółek zobowiązała się do realizacji inicjatywy Naukowych Celów Klimatycznych (Science Based Targets) i tym samym do sformułowania własnych celów SBT.

Grupa zdefiniowała własne konkretne plany i działania, na podstawie swojego istniejącego śladu węglowego dla wszystkich spółek, dążąc do ciągłej redukcji emisji CO2 w działalności operacyjnej oraz w łańcuchu dostaw. Zgodnie z międzynarodową strategią klimatyczną, Lidl Polska stosuje podejście polegające na tym, że najpierw unika emisji, następnie ją redukuje, a na końcu kompensuje, gdy nie ma innych możliwości.

Do 2030 r. Grupa Lidl zamierza zredukować swoje emisje operacyjne we wszystkich krajach obecności marki o 80% (w porównaniu z 2019 r.).

Aby osiągnąć ambitne cele klimatyczne, Lidl Polska opracował w ramach swojej strategii klimatycznej plan działania - dotyczy on zarówno emisji pośrednich, które powstają w łańcuchach dostaw firmy, jak i emisji bezpośrednich, które powstają we własnych sklepach i obiektach Lidl.

Dlatego też sieć Lidl Polska zachęca swoich dostawców do zmniejszenia własnych emisji. Sieć będzie przekonywać do zmian przede wszystkim tych dostawców, którzy odpowiadają za 75% emisji z tzw. zakresu 3, aby do 2026 roku ustalili swój własny cel klimatyczny zgodnie z kryteriami inicjatywy Science Based Targets. Zakres 3 to pośrednia emisja gazów cieplarnianych na etapie produkcji i dystrybucji w obrębie łańcucha wartości firmy Lidl, która powstaje w wyniku: zakupu towarów i usług, emisji związanych z paliwami i energią, transportu (upstream), odpadów operacyjnych, delegacji, dojazdów pracowników, transportu (downstream), użytkowania sprzedawanych produktów, odzyskiwania sprzedanych produktów (zgodnie z protokołem GHG – który stanowi standard rozliczeń i sprawozdawczości korporacyjnej).

"Zmiany klimatyczne wymagają działań na każdym poziomie społeczeństwa. Ustanawiając cele klimatyczne zgodnie z metodologią Science Based Targets, dostosowujemy nasze działania o aktualnych badań naukowych oraz podkreślamy, że ochrona klimatu jest kwestią, którą Lidl traktuje poważnie i zajmuje się nią w sposób uzasadniony. Szczególnie chcemy dawać dobry przykład w naszych własnych sklepach i centrach dystrybucji. Już teraz udaje nam się to osiągnąć między innymi poprzez bardziej efektywne wykorzystanie energii i poświęcenie większej uwagi odnawialnym źródłom energii" – komentuje Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR w Lidl Polska.
*  https://kimjestesmy.lidl.pl/zrownowazony-rozwoj/cele-klimatyczne

tagi: Lidl , sieci handlowe , emisja CO2 , rynek spożywczy , sprzedaż , handel , konsument , FMCG , przemysł spożywczy ,