Wiadomości

AMBRA zmierza do zeroemisyjności

Wtorek, 01 czerwca 2021
AMBRA podpisała umowę na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW dla swojej winiarni w Woli Dużej koło Biłgoraja.
Budowa farmy fotowoltaicznej jest ważnym elementem realizacji strategii zrównoważonego rozwoju AMBRA przyjętej na lata 2020-2025. Strategia zakłada zmniejszenie negatywnego wpływu działalności AMBRA na środowisko, a jednym z głównych celów strategii jest redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych.

AMBRA planuje uruchomienie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW na wiosnę 2022 roku, a następnie jej rozbudowę do mocy do 2 MW. Instalacja będzie budowana przez Quanta Energy S.A. – jednego z liderów rynku energetyki słonecznej w Polsce.

Farma fotowoltaiczna w Woli Dużej dołączy do funkcjonującej już instalacji na dachu warszawskiego biura AMBRA od, która funkcjonuje od sierpnia 2019 i pokrywa znaczącą część zapotrzebowania biura na energię elektryczną.

„Naszym celem jest uczynienie z AMBRA firmy neutralnej dla środowiska w zakresie emisji dwutlenku węgla. Budowa farmy fotowoltaicznej to pierwszy etap przyjętego programu. Zrównoważenie wpływu naszej spółki na jej otoczenie uważamy za ważny cel. W ten sposób AMBRA, jako lider rynku, aktywnie włącza się w rosnący trend społeczny i gospodarczy. Podążając za ambitnymi celami organizacji handlowych, oczekiwaniami konsumentów oraz wielu inwestorów, realizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju będzie wspierać również osiąganie celów biznesowych i wzrost wartości Grupy AMBRA.” – mówi Robert Ogór, Prezes Grupy AMBRA.tagi: AMBRA , alkohole , wino , produkcja , zielona energia , zeroemisyjność , ekologia , ochrona środowiska , rynek spożywczy , sprzedaż , handel , konsument , FMCG , przemysł spożywczy ,