Wiadomości

Hochland realizuje strategię zrównoważonego rozwoju

Wtorek, 23 lutego 2021
Zrównoważony rozwój jest integralną częścią wszystkich obszarów funkcjonowania Hochland Polska. Osadzenie zrównoważonego rozwoju w strategii firmy gwarantuje, że jest to stała część kultury organizacyjnej, spójna z misją i wartościami całej grupy Hochland. Zapisane cele są wspólne dla całej organizacji, każdego pracownika Hochland Polska, niezależnie od miejsca pracy.
Hochland już zrealizował szereg istotnych elementów ze swojej strategii zrównoważonego rozwoju. Udało się między innymi zweryfikować możliwości optymalizacji opakowań dążąc do redukcji użytych surowców, w tym tworzyw sztucznych, czy papieru: w latach 2018-2019 dzięki optymalizacji opakowań oraz poprzez procesy inwestycyjne uzyskano redukcję tworzyw sztucznych o 110 ton/rok i papieru o 418 ton/rok, a w roku 2020 zmniejszono ilość wprowadzanego papieru o 46 ton.

Firma chce nadal rozwijać biznes tak, aby istniał i funkcjonował w zgodzie z naturą, a  wyrobami z oferty Hochland mogło cieszyć jeszcze wiele pokoleń konsumentów. Jako cel nadrzędny określono zmniejszenie śladu klimatycznego i środowiskowego – co roku Hochland chce redukować  wpływ na środowisko o 1,5%. Przyjęto najważniejsze kierunki zmian i działań wraz z potrzebnymi narzędziami oraz jasno określonymi miernikami. Firma zobowiązała się do osiągnięcia w okresie do 2025 roku 50% redukcji emisji dwutlenku węgla, a już od 2021 roku neutralności klimatycznej zakładów produkcyjnych. Zadeklarowano liderstwo branżowe w kwestiach dobrostanu zwierząt i  konkretny cel, aby 70% dostawców mleka znalazło się w najwyższej kategorii ocen dobrostanu zwierząt. Dodatkowo przyjęto zastosowanie wyłącznie nadających się do recyklingu opakowań dla wyrobów oraz szerokie zastosowanie zasad gospodarki cyrkularnej, przy znaczącej redukcji odpadów i wykorzystania mediów.
 
Jasne cele, wybrane narzędzia i mierniki dają gwarancję, że nasze aspiracje w zakresie zrównoważonego rozwoju zostaną zrealizowane! Do życia powołany został interdyscyplinarny zespół ds. monitorowania efektów działań dla zrównoważonego rozwoju. – mówi Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska.  

Miniony, 2020 rok pokazał, że Hochland Polska w obszarze zrównoważonego rozwoju może pochwalić się wieloma dobrymi praktykami. Krzewiąc kulturę zrównoważonego rozwoju Hochland Polska angażuje wszystkich pracowników, aby dbali o dziś i jutro otoczenia – środowiska naturalnego i społecznego.

Hochland istnieje na polskim rynku od początku lat 90-tych. W Polsce działają dwa zakłady produkcyjne – w Kaźmierzu i Węgrowie. Hochland, Almette, Valbon to wiodące na rynku marki, pod którymi kryje się cała gama produktów, dostępna także dla rynku HoReCa. Wszystkie produkty z oferty Hochland wyróżnia doskonały smak i najwyższa jakość, dzięki najlepszym surowcom i technologiom.tagi: Hochland Polska , zrównoważony rozwój , sery , serki , Almette , produkcja , sprzedaż , handel , konsument , przemysł spożywczy ,