Wiadomości

Jak zmieni się produkcja żywności w najbliższych latach?

Wtorek, 13 października 2020
815 milionów ludzi na Ziemi cierpi głód, a populacja ludzka wciąż szybko wzrasta. Do 2050 roku na Ziemi ma być 10 miliardów ludzi. Jednocześnie produkując i dystrybuując żywność nieefektywnie niszczymy planetę i doprowadzamy do katastrofalnych w skutkach zmian klimatycznych – wynika z Raportu FOOD 2050 „Ziemianie Regulują”
Zdaniem ekspertów, aby przy stale rosnącej liczebności, ludzie byli w stanie się wyżywić i uchronić Ziemię przed katastrofą ekologiczną, muszą być wdrażane działania w kilku obszarach, z których najważniejsze to: promocja diety roślinnej i produktów lokalnych jako mniej obciążających produkcyjnie i transportowo środowisko, promowanie alternatyw mięsa i nabiału; szeroka edukacja konsumentów pod kątem wpływu produkcji na środowisko, nawyków zakupowych i marnowania żywności oraz zmiany w rolnictwie polegające na wykorzystywaniu nowych technologii i systemów produkcji m.in.: rolnictwo komórkowe, uprawy hydroponiczne, owady, algi, drukowanie żywności.

Zmiany w podejściu i wprowadzanie innowacji w produkcji żywności oznaczają nowe obowiązki dla producentów i wprowadzanie nowych regulacji prawnych, do których producenci będą musieli się dostosować.

Jakie obowiązujące już i planowane regulacje dotyczą polskich producentów?
  1. Mięso in vitro powinno być kwalifikowane jako niezatwierdzona nowa żywność (novel food) w Unii Europejskiej – jego wprowadzenie do obrotu wymaga pozytywnego przejścia specjalnej procedury.
  2. W UE roślinne analogi produktów pochodzenia zwierzęcego (nabiału) nie mogą nosić nazw, sugerujących takie pochodzenie takich jak „mleko”, „śmietanka”, „ser”, „masło” lub „jogurt” –Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 14 czerwca 2017 r. Verband Sozialer Wettbewerb eV przeciwko.
  3. Unijna regulacja dotycząca reguł znakowania pochodzenia żywności: od 1 kwietnia 2020 r. konsumenci mają być informowani o pochodzeniu podstawowego składnika niektórych produktów spożywczych (zasady stosowania art. 26 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, w odniesieniu do reguł dotyczących wskazywania kraju lub miejsca pochodzenia podstawowego składnika środka spożywczego reguluje rozporządzenie nr 2018/775).
  4. Komisje Europejska w 2019 r. rozważała wprowadzenia obowiązku umieszczenia na etykiecie produktu informacji o śladzie węglowym (prace wstrzymane).
  5. Wielkopowierzchniowe sklepy zobowiązane są do przekazywania niesprzedanej żywności do organizacji pozarządowych wspierających najuboższych albo zapłaty odpowiedniej opłaty pieniężnej – Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.
  6. W czerwcu 2019 UE opublikowała tzw. dyrektywę plastikową, mającą na celu zapobieganie powstawaniu i ograniczanie odpadów morskich z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne. Dyrektywa ma zacząć być stosowana od 3 lipca 2021 r.
  7. W ramach Konwencji Bazylejskiej w maju 2019 r. 180 państw poszerzyło jej zakres o nowe ramy prawne międzynarodowego obrotu odpadami plastikowymi (zanieczyszczonym i trudnym w przetwarzaniu plastikiem), co pozwoli krajom rozwijającym się odmowe przyjmowania odpadów z importu.
  8. Wprowadzono obowiązek rejestracji przedsiębiorców wprowadzających na rynek opakowania i produkty w opakowaniach oraz wymóg ich odzysku lub recyklingu. W tym celu powstała w 2018 r. baza danych o produktach i oraz o gospodarce odpadami (BDO).
Ponadto powstała unijna Strategia „Od pola do stołu” stanowiąca jeden z kluczowych elementów Europejskiego Zielonego Ładu, strategii rozwiązywania problemów związanych z klimatem i środowiskiem naturalnym, zakładająca do 2030 roku m.in.: ograniczenie o połowę użycia pestycydów oraz antybiotyków w rolnictwie  i chowie zwierząt czy zmniejszenie o 20% wykorzystywania nawozów, doprowadzenie do wzrostu i rozwoju rolnictwa ekologicznego ¼ w porównaniu z sytuacja bieżącą, aktywne wspieranie świadomych wyborów konsumenckich dzięki szeroko zakrojonej edukacji opartej na wspólnym europejskim systemie etykiet żywieniowych i środowiskowych.


Pełny raport „Ziemianie Regulują” znajduje się pod linkiem: https://www.prawo-zywnosciowe.pl/wp-content/uploads/2020/09/Ziemianie_Reguluja_2020.pdf.

tagi: FOOD 2050 Ziemianie Regulują , raport , żywność , produkcja , ekologia , środowisko naturalne , gospodarka , zmiany klimatu , transport , promocja , kampania , technologie , prawo , Od pola do stołu , Europejski Zielony Ład ,