Wiadomości

Grupa AMBRA zwiększa zysk i wypłaca dywidendę

Środa, 16 września 2020
Rok obrotowy 2019/2020 był kolejnym okresem, w którym Grupa AMBRA rosła szybciej niż rynek wina. Pomimo pandemii COVID-19 wzrosły wyniki oraz realizowane były inwestycje i akwizycje.
Dynamika przychodów ze sprzedaży na głównych rynkach działalności – w Polsce, Czechach, Słowacji i Rumunii wyniosła 9%, a wartość przychodów na tych rynkach osiągnęła 582,7 mln zł. Do lutego 2020 roku przychody rosły jeszcze szybciej – w tempie 12%, jednak pandemia COVID-19 wpłynęła negatywnie sprzedaż w kolejnych miesiącach, w szczególności w sklepach specjalistycznych CENTRUM WINA / DISTILLERS LIMITED, do gastronomii i w hipermarketach.

Podobnie jak w ubiegłych latach dynamicznie rosła sprzedaż win spokojnych – w tempie 12%, w szczególności win FRESCO, PORTADA, CONO SUR czy ISLA NEGRA, a dynamikę tej kategorii dodatkowo zwiększyła nowa marka SANGE DE TAUR w Rumunii nabyta w 2019 roku. Jeszcze szybciej rosła sprzedaż alkoholi wysokoprocentowych – o 17,0%, a liderami wzrostów były brandy PLISKA w Polsce i ZAREA w Rumunii. Sprzedaż napojów bezalkoholowych wzrosła o 10,4%, do czego przyczynił się sukces nowego ciekawego opakowania PICCOLO.

„Rok 2019/2020 był rokiem, w którym znacząco zwiększyliśmy inwestycje w dalszy rozwój Grupy. W Polsce zmodernizowaliśmy jedną z linii produkcyjnych w naszym zakładzie w Woli Dużej i przejęliśmy brakującą połowę praw do marek PLISKA i SŁONECZNY BRZEG, w Czechach sfinalizowane zostały trzy akwizycje spółek dające podstawy do budowy organizacji sprzedaży win i alkoholi premium, a zakup marki win SANGE DE TAUR w Rumunii znacząco wzmocnił portfolio produktów.” – mówi Robert Ogór, Prezes Grupy AMBRA.

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) za rok obrotowy 2019/2020 wyniósł 58,5 mln zł i był wyższy w porównaniu z rokiem ubiegłym o 5,2%. Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 34,7 mln zł wobec 32,9 mln zł w roku ubiegłym. Pomimo wyższych inwestycji i niepewności związanej z COVID-19 zaproponowana przez Zarząd dywidenda pozostaje na poziomie roku ubiegłego i wynosi 0,70 zł na akcję.

„W kolejnym roku działalności jesteśmy przygotowani na dalszy niekorzystny wpływ pandemii COVID19, co nie oznacza, że rezygnujemy z naszej strategii tworzenia i sprzedaży produktów wysokiej jakości i wartości. Częścią tej strategii jest przyjęta przez Grupę AMBRA Strategia Zrównoważonego Rozwoju na lata 2020-2025, której celem jest zmniejszenie naszego negatywnego wpływu na środowisko. Jesteśmy również przekonani, że takie podejście otworzy przed nami nowe perspektywy rozwoju i będzie w dłuższej perspektywie korzystne zarówno dla akcjonariuszy, jak i pozostałych interesariuszy Grupy AMBRA.” – podsumowuje Robert Ogór, prezes Grupy AMBRA.


tagi: Grupa AMBRA , wino , alkohole , cydr , wyniki finansowe ,