Wiadomości

Wzrost organiczny i inwestycje – raport Grupy AMBRA za pierwsze półrocze roku obrotowego 2019/2020

Środa, 26 lutego 2020
W pierwszym półroczu roku obrotowego 2019/2020 przychody ze sprzedaży na głównych rynkach działalności Grupy AMBRA wzrosły o 12,4% - prawie dwa razy więcej niż wynosił w tym okresie wzrost rynku wina. Dynamiczny wzrost organiczny został dodatkowo wzmocniony przez efekty akwizycji na rynkach zagranicznych i otwarcia nowych sklepów w Polsce.
Największy wkład w wartościowy wzrost sprzedaży miały wina spokojne, które są najważniejszą kategorią produktową Grupy. Ich sprzedaż wzrosła o 22,8 mln zł, czyli o 17,4%. Do rekordowej dynamiki sprzedaży przyczyniła się obok sprzedawanych w Polsce marek win spokojnych takich jak FRESCO, PORTADA, czy CONO SUR również przejęta w lecie 2019 roku rumuńska marka SANGE DE TAUR. Jeszcze szybciej niż wina spokojne – o 25,2% – rosła sprzedaż alkoholi wysokoprocentowych: brandy PLISKA i ZAREA, whisky i wódki BACZEWSKI, a także alkoholi premium sprzedawanych w sklepach DISTILLERS LIMITED. Również nowo wprowadzone opakowanie napoju PICCOLO okazało się sukcesem, a cała kategoria napojów bezalkoholowych zwiększyła sprzedaż o 14,1%.

Sprzedaż w Polsce, czyli na głównym rynku działalności Grupy AMBRA wzrosła o 11,6%, a jej dynamika była wyższa od wzrostu rynku wina. W jeszcze szybszym tempie rosła sprzedaż na zagranicznych rynkach działalności Grupy AMBRA. W Czechach i Słowacji wzrost przychodów wyniósł 14,9%, a w Rumunii 17,7% (w walutach lokalnych). W pierwszym półroczu roku obrotowego wzrost organiczny, czyli „like for like” (z pominięciem akwizycji i otwarć nowych sklepów) wyniósł 9,7%. Dodatkowy wpływ akwizycji (marka SANGE DE TAUR, dystrybutor win premium w Czechach), a także otwarć kolejnych sklepów CENTRUM WINA i DISTILLERS LIMITED przełożył się na zwiększenie dynamiki sprzedaży ogółem do 12,4%.

Tempo wzrostu zysku brutto ze sprzedaży było w pierwszym półroczu roku obrotowego 2019/2020 nieco niższe od wzrostu przychodów ze sprzedaży, do czego przyczyniły się większa skala akcji promocyjnych i wsparcia sprzedaży. Niższa niż w poprzednich okresach dynamika wzrostu kosztów wynagrodzeń i pozostałych kosztów działalności operacyjnej wpłynęła jednak pozytywnie na zysk z działalności operacyjnej (EBIT), który osiągnął wartość 56,1 mln zł i był o 9,6% wyższy w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł o 2,8 mln zł do poziomu 34,3 mln zł, czyli był wyższy o 8,9% niż przed rokiem.

„W pierwszym półroczu naszego bieżącego roku obrotowego znacząco zwiększyliśmy wydatki inwestycyjne – zarówno na akwizycje jak i na modernizację naszego zakładu produkcyjnego. Pierwsze efekty tych inwestycji były już widoczne w zakończonym w grudniu i udanym dla nas półroczu. Jesteśmy przekonani, że również w kolejnych okresach będą zwiększać wartości Grupy AMBRA dla akcjonariuszy.” – mówi Robert Ogór, prezes Grupy AMBRA.

Tabela: Wyniki finansowe Grupy AMBRA za pierwsze półrocze roku obrotowego 2019/2020

Przechwytywanie_1.JPGGrupa AMBRA jest liderem rynku wina w Polsce oraz czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej. Tworzące ją spółki prowadzą działalność na rynkach Polski, Czech, Słowacji i Rumunii. DORATO, CIN&CIN, FRESCO, PICCOLO, PLISKA, CYDR LUBELSKI, ZAREA to przykłady marek, które należą do Grupy i są liderami pod względem sprzedaży w swoich segmentach rynku. Pod marką CENTRUM WINA/DISTILLERS LIMITED Grupa AMBRA prowadzi w Polsce największą sieć specjalistycznych sklepów winiarskich. Jest również największym dostawcą win premium do gastronomii.

Oferta AMBRA opiera się z jednej strony na winach własnych marek, które są produkowane przez Grupę lub na jej zamówienie w różnych krajach świata, a z drugiej na winach importowanych od największych producentów Francji, Włoch, Hiszpanii, Bułgarii, Chile czy Australii.

Strategia rozwoju Grupy zakłada zwiększanie wartości spółki i jej marek poprzez umacnianie pozycji lidera rosnącego rynku wina w Europie Środkowej i Wschodniej.

W czerwcu 2005 r. AMBRA zadebiutowała na GPW. Jej głównym akcjonariuszem (61,12% akcji) jest notowany na giełdzie we Frankfurcie niemiecki koncern Schloss Wachenheim AG – jeden z największych światowych producentów win musujących.


tagi: Grupa AMBRA, finanse, wyniki finansowe, sprzedaż, produkcja,