Wiadomości

Stanowisko Zarządcy Piotra i Pawła po spotkaniu z wierzycielami

Poniedziałek, 24 lutego 2020
Podczas Zgromadzenia wierzycieli spółek z Grupy Piotr i Paweł Zarządca szczegółowo przedstawił wykonane w trakcie postępowania działania sanacyjne wskazując, iż doszło do realizacji wszystkich założeń – przy czym niektóre z nich uległy zmianie w związku z pozyskaniem inwestora branżowego. W trakcie postępowania Zarządca był w ciągłej i pełnej komunikacji z wierzycielami – zarządca zwrócił uwagę na unikalną i pionierską procedurę uzgadniania spisu wierzytelności wspólnie z wierzycielami. Pozwoliło to na znaczne skrócenie postępowania oraz zaoszczędzenie wielu setek tysięcy zł kosztów sądowych.
„Przedstawiona i dokładnie omówiona oraz uzasadniona została propozycja układowa złożona przez spółkę. Podkreślono, że wobec jasnego i stanowczego stanowiska inwestora oraz wobec obecnej sytuacji finansowej spółek nie jest możliwe uzyskanie wyższego poziomu spłat, aniżeli proponowane. Przedstawiłem opinie o możliwości wykonania układu wedle propozycji dłużnika i pozytywnie zaopiniowałem te propozycje.

Najmniejsi wierzyciele, w szczególności firmy rodzinne, otrzymali pełną stuprocentową spłatę i poparli układ. Natomiast kluczowi wierzyciele reprezentujący największy kapitał wierzytelności otrzymali istotnie wyższą spłatę niż pozostali. Dlatego jestem spokojny o wynik głosowania – przewidując wysokie poparcie dla propozycji dłużnika.

Wykonanie układów doprowadzi do spłaty wierzycieli w znacznie wyższym stopniu niż w przypadku podziału środków w upadłości. Podkreślam raz jeszcze, że dłużnik nie posiada obecnie możliwości dokonania spłaty z własnych środków. Nie ma również żadnych perspektyw, aby w braku wsparcia inwestora w ciągu najbliższych lat udało się spółce osiągnąć jakiekolwiek zyski z działalności gospodarczej – z których część mogłaby być przeznaczona dla wierzycieli.

Według informacji i dokumentów przekazanych Zarządcy dłużnik zabezpieczył odpowiednie środki w celu przekazania ich wierzycielom. Środki te zostały zabezpieczone na podstawie trzech umów o finansowanie warunkowanych prawomocnym zatwierdzeniem układu. Bez układu – tych środków nie będzie. Ze względu na fakt, że zaproponowane układy mają zostać wykonany ze środków dłużnika pochodzących od inwestora – ewentualna zmiana propozycji lub przedłożenie innych propozycji niż złożone przez dłużnika oceniam jako niecelowe i nieefektywne. Układ w innej treści niż zaproponowany nie mógłby zostać wykonany przez spółkę i nie zostałby sfinansowany przez inwestora” –
wskazał dr Patryk Filipiak, prezes ZFR S.A. jako zarządca sanacyjny w Grupie Piotr i Paweł.

Sędzia nadzorował przebieg zgromadzenia w tym przebieg głosowania nad propozycjami układowymi. Sędzia odroczył zgromadzenie do dnia 2 marca i stwierdził, że postanowienie w przedmiocie stwierdzenia przyjęcia układu zostanie wydane na odroczonym zgromadzeniu.tagi: Grupa Piotr i Paweł, działania sanacyjne, inwestycje, restrukturyzacja,