Wiadomości

Bioenergia, spółka zależna Gobarto kupiła fermę trzody chlewnej

Piątek, 17 stycznia 2020
Spółka należąca do grupy Gobarto, kupiła fermę macierzystą trzody chlewnej na 12 tys. sztuk wraz z biogazownią rolniczą o mocy 999 kW – podało spółka w komunikacie.
Jak czytamy w komunikacie spółki Gobarto, nabyte aktywa obejmują nieruchomości niezabudowane oraz nieruchomości zabudowane budynkami i budowlami oraz infrastrukturą techniczną i uzbrojeniem tworzącymi fermę macierzystą trzody chlewnej o obsadzie 12 tys. sztuk oraz obiektami biogazowni rolniczej o mocy 999 kW wraz z infrastrukturą techniczną i uzbrojeniem, oraz stada trzody chlewnej liczącego 12 tys. sztuk zwierząt, w tym lochy, loszki remontowe, prosięta, warchlaki i knury.

Przedmiotowa inwestycja zostanie sfinansowana ze środków własnych Bioenergia oraz pożyczki udzielonej jej przez Emitenta wspartego kredytem akwizycyjnym otrzymanym od Banku Polska Kasa Opieki S.A.

Nabycie wyżej opisanych aktywów zwiększy możliwości produkcyjne grupy kapitałowej Emitenta w segmencie zwierzęcym i zgodne jest ze strategią na lata 2019 – 2024, o której Emitent informował raportem bieżącym w styczniu ubiegłego roku.źródło: bankier.pltagi: Bioenergia, Grupa Gobarto, ferma trzody chlewnej,