Wiadomości

Cedrob wydzierżawi majątek ZM Kania za 300 tys. zł miesięcznie

Wtorek, 08 października 2019
Rada wierzycieli ZM Kania wyraziła zgodę na wydzierżawienie majątku spółce Cedrob na 12 miesięcy za 300 tys. zł miesięcznie - podały ZM Kania w komunikacie.
Spółka, na zasadach określonych w umowie dzierżawy, odda Cedrob S.A. jako dzierżawcy do używania i pobierania pożytków przedsiębiorstwo Spółki, obejmujące zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rozbioru, produkcji, przetwórstwa, konfekcjonowania i dystrybucji mięsa.

Koszty działalności Przedmiotu Dzierżawy będzie ponosił Dzierżawca, począwszy od dnia przekazania Przedmiotu Dzierżawy. Umowa ma zostać zawarta na czas określony 12 miesięcy od dnia uzyskania przez Dzierżawcę zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie kontroli.

Z tytułu dzierżawy Cedrob będzie płacił ZM Kania miesięczny czynsz dzierżawy w wysokości 300.000 zł netto miesięcznie. Spółka może w każdym czasie wszcząć procedurę sprzedaży Przedmiotu Dzierżawy.
W przypadku zawarcia zobowiązującej warunkowej umowy sprzedaży Przedmiotu Dzierżawy przez Spółkę z innym podmiotem niż Dzierżawca lub podmiot należący do grupy kapitałowej Dzierżawcy, Dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu Przedmiotu Dzierżawy.

Decyzję rady wierzycieli może jeszcze uchylić sędzia-komisarz.źródło: bankier.pltagi: Cedrob S.A., Zakłady Mięsne Kania, dzierżawa, finanse, ekonomia,