Wiadomości

„Final call” w wezwaniu na sprzedaż akcji HELIO

Środa, 18 września 2019
To już ostatnie dni przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji bakaliowej spółki HELIO S.A. objętych wezwaniem ogłoszonym wspólnie przez Spółkę i dominującego akcjonariusza – Leszka Wąsowicza. Po zakończonej 6 września br. pierwszej turze wezwania Wzywający przekroczyli poziom 80% udziałów w akcjonariacie Spółki. Akcjonariuszom zainteresowanym sprzedażą akcji po cenie podanej w wezwaniu (10,54 zł) przypominamy, że to już ostatni dzwonek na udanie się do swoich domów maklerskich. Ostatnia tura zapisów trwa tylko do piątku 20.09.2019.
- Zdecydowaliśmy się na ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji HELIO aby dać szansę akcjonariuszom mniejszościowym na korzystne wyjście z inwestycji. Zdajemy sobie sprawę, że płynność na akcjach HELIO ogranicza dokonywanie transakcji. Nie chcemy zaś aby nasi akcjonariusze byli zakładnikami niskiej płynności, stąd nasza propozycja odkupienia akcji – powiedział Leszek Wąsowicz, większościowy akcjonariusz, prezes zarządu, a zarazem założyciel HELIO S.A.

Cena nabycia akcji w Wezwaniu ustalona została finalnie na poziomie 10,54 zł za jedną akcję. Biorąc pod uwagę, że Spółka może proponować cenę wyłącznie w zakresie dopuszczonym Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółkę akcji własnych, tj. 9,00 zł – 10,54 zł za jedną akcję, wyższej ceny w wezwaniu nie można się już spodziewać.

– Cena jaką proponujemy wydaje się być uczciwa i interesująca w porównaniu do średnich cen w ostatnim czasie. Fakty są bowiem takie, że cena w wezwaniu nie tylko uwzględnia dodatkową premię względem ceny rynkowej sprzed wezwania, średniej ceny z ostatnich 3 i 6 miesięcy, lecz jest wyższa od średniego kursu akcji HELIO z ostatnich 5, 10 lat, czy nawet średniej z całego okresu notowań Spółki na warszawskim parkiecie. Zachęcam zatem naszych inwestorów do skorzystania z możliwości jaką daje udział wezwaniu – dodał Wąsowicz.

Przyjmowanie zapisów na sprzedaż akcji HELIO w ramach Wezwania odbywa się za pośrednictwem Podmiotu Pośredniczącego w Wezwaniu, tj. Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. Osoby zamierzające dokonać zapisów na sprzedaż akcji w odpowiedzi na wezwanie powinny przede wszystkim zacząć od złożenia zapisu na akcje w ramach wezwania w domu maklerskim lub w banku prowadzącym ich rachunek papierów wartościowych. Czynność ta musi nastąpić nie później niż do ostatniego dnia przyjmowania zapisów, tj. piątku 20 września 2019 r.

Pełna treść wezwania została opublikowana przez Dom Maklerski BOŚ S.A. – www.bossa.pl. Dodatkowo na dedykowanej zakładce „Wezwanie na sprzedaż akcji” serwisu relacji inwestorskich HELIO można pobrać niezbędne do dokonania zapisów materiały dla akcjonariuszy, a także zapoznać się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania dotyczące organizacji przedmiotowego wezwania.tagi: Final call, akcje, HELIO,