Wiadomości

AMBRA: Wysoka dynamika sprzedaży win spokojnych, brandy i whisky potwierdza trend premiumizacji

Środa, 15 maja 2019
W trzecim kwartale roku obrotowego 2018/2019 sprzedaż Grupy AMBRA na głównych rynkach wzrosła o 9,0%, a wartościowy przyrost sprzedaży wyprzedził wzrost wolumenu, który wynosił 7,5%. Wynikało to z kontynuowanej od kilku lat koncentracji Grupy AMBRA na najbardziej wartościowych kategoriach produktów premium, w szczególności win spokojnych, whisky czy brandy.
Podobnie jak w poprzednich kwartałach największy wkład we wzrost miały wina spokojne rosnące szybciej niż rynek, z takimi liderami sprzedaży jak FRESCO, PORTADA i CONO SUR. Duży wpływ na wzrost sprzedaży miały także alkohole mocne, w tym brandy PLISKA, wódka i whisky BACZEWSKI oraz rozwój handlowej marki DISTILLERS LIMITED jako lidera kompetencji w segmencie alkoholi mocnych. Wysoka dynamika sprzedaży została osiągnięta pomimo przesunięcia świąt Wielkanocy do kolejnego kwartału.

Na największym rynku działalności Grupy AMBRA, czyli w Polsce wzrost przychodów wyniósł 9,8% i był ponownie wyższy od dynamiki całego rynku wina. Podobnie jak w poprzednich kwartałach sprzedaż na rynkach Czech i Słowacji rosła o 34,5% (w walucie lokalnej). Przychody ze sprzedaży w Rumunii spadły w tym okresie o 25,3%, głównie z uwagi na opóźniony termin Wielkanocy oraz pewne spowolnienie wzrostu konsumpcji na rynku rumuńskim.

Tempo wzrostu marży ze sprzedaży na poziomie 8,2% było nieco niższe niż dynamika sprzedaży przede wszystkim ze względu na fakt, że znacząca część sprzedaży dotyczyła zakupionych po wyższych cenach win ze słabszych zbiorów 2017 r., które weszły do produkcji w 2018 r.

Utrzymująca się presja kosztowa dotycząca zarówno wynagrodzeń jak i pozostałych kosztów działalności operacyjnej była przyczyną nieco niższego poziomu zysku operacyjnego, który wyniósł 1,6 mln zł i był niższy o 0,2 mln zł w porównaniu do skorygowanego o pozytywny efekt zdarzeń jednorazowych zysku operacyjnego za porównywalny okres poprzedniego roku obrotowego.

Trzeci kwartał bieżącego roku obrotowego zamknął się stratą netto przypadającą akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 0,2 mln zł, na co wpłynęły wyższe koszty finansowe i podatek dochodowy. Wynik ten był niższy w porównaniu do skorygowanego zysku netto za ten sam okres poprzedniego roku o 0,6 mln zł.

„Na sezon letni szykujemy nowość na polskim rynku – musujące CIN&CIN Free przeznaczone dla szybko rosnącej grupy konsumentów produktów bezalkoholowych. Nadal będziemy realizować naszą strategię wsparcia najbardziej wartościowych kategorii produktowych, aby zwiększać wartość Grupy dla naszych akcjonariuszy.” –podsumowuje Robert Ogór, prezes Grupy AMBRA.

Przechwytywanie_1.JPG
tagi: Grupa Ambra, raport, wyniki finansowe, ekonomia, alkohole,