Wiadomości

Polska ma szanse zwiększyć sprzedaż mięsa drobiowego do ZEA

Czwartek, 09 lutego 2017
W miniony weekend zakończyła się wizyta w Polsce przedstawicieli administracji publicznej oraz potencjalnych importerów i dystrybutorów drobiu ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, która odbyła się w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską programu „Europejski drób – w jakości siła”. Głównym założeniem misji gospodarczej było poszerzenie dotychczasowej współpracy z rynkiem ZEA, który pomimo panującej w Polsce grypy ptaków, nadal importuje drób z naszego kraju.
Pobyt delegatów z ZEA w Polsce podzielony został na kilka obszarów. Najważniejszym była konferencja dotycząca promowania wysokiej jakości europejskiego mięsa drobiowego produkowanego w systemie jakości QAFP (Quality Assurance for Food Products), która miała miejsce 1 lutego. Spotkanie poświęcone współpracy pomiędzy Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi a Unią Europejską w zakresie eksportu drobiu produkowanego w systemie QAFP z krajów członkowskich, to istotne wydarzenie zarówno edukacyjne, jak i biznesowe. Wzięli w nim udział eksperci Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej oraz Agencji Rynku Rolnego, którzy m.in. zaprezentowali walory europejskiego, w tym także polskiego drobiu w kontekście jego pełnego bezpieczeństwa, wysokiej jakości, a także możliwości eksportowych.

- Produkcja mięsa drobiowego w Unii Europejskiej w 2016 roku wyniosła ok. 14,5 mln ton, z czego blisko 11 mln ton stanowiły brojlery kurczęce (80%). Polska od kilku lat jest liderem w produkcji drobiu w UE – nasz udział wynosi ok. 16 %, co daje ponad 2,35 mln ton drobiu. Niemal połowa tej produkcji przeznaczana jest na eksport. Jako, że Polska jest liderem produkcji i jednym z liderów eksportu musimy stale poszukiwać nowych rynków zbytu. Temu właśnie służą misje gospodarcze takie jak ta ze ZEA – informuje Łukasz Dominiak, Dyrektor Generalny Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej.

 W ramach seminarium odbyła się również sesja spotkań B2B, nie tylko z przedstawicielami branży drobiarskiej, ale również z zaproszonymi reprezentantami agend rządowych odpowiedzialnych za warunki formalne i prawne oraz promocję eksportu. Przedstawiciele Abu Dhabi Food Control Authority oraz Dubai Municipality opowiedzieli m.in. o tamtejszych wymaganiach importowych dotyczących drobiu.

- Rynek Emiratów Arabskich jest coraz bardziej otwarty i nowoczesny, jest też w dużym stopniu oparty na imporcie żywności. W ubiegłym roku wielkość eksportu mięsa drobiowego z UE na tamtejszy rynek wyniósł ponad 13 mln kg, a wartość tych produktów osiągnęła prawie 23 mln euro. Mięso drobiowe z UE, wyprodukowane według restrykcyjnych przepisów, w myśl idei „od pola do stołu”, cieszy się dużą popularnością i zaufaniem wśród tamtejszych konsumentów, którzy poszukują produktów o wysokiej jakości, z gwarancją bezpieczeństwa, ale jednocześnie dopasowanych do ich potrzeb. Mięso eksportowane do ZEA musi spełniać takie warunki jak: posiadanie świadectwa zdrowia wydawanego przez władze weterynaryjne, certyfikat halal gwarantujący spełnienie norm religijnych oraz – w przypadku sprzedaży w kanałach detalicznych, zgodnie z tradycją tamtego regionu – kurczaki oferowane są w formie całej tuszki, o niewielkiej wadze, tj. ok. 1kg.  – dodaje Łukasz Dominiak.

Po seminarium uczestnicy misji mieli okazję spotkać się z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju, odpowiedzialnego m.in. za kreowanie wizerunku polskiego sektora rolno-spożywczego na arenie międzynarodowej. Kolejne dni poświęcone zostały wizytom w polskich zakładach zajmujących się produkcją wysokiej jakości mięsa drobiowego, posiadających w ofercie mięso wyprodukowane zgodnie z obwiązującymi w Emiratach Arabskich zasadami Halal. Spotkania, były okazją do zapoznania się z praktycznymi aspektami produkcji bezpiecznego i wysokiej jakości mięsa drobiowego, a także do przeprowadzenia bezpośrednich rozmów z ekspertami odpowiedzialnymi za kwestie produkcji, jakości oraz eksportu.

- Dla reprezentantów branży z Emiratów Arabskich kluczowym czynnikiem jest sposób uboju drobiu – musi być on zgodny z religijnymi zasadami Halal. Polskie zakłady produkcyjne, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom m.in. przedstawicieli krajów trzecich, dostosowują swoje normy produkcyjne do ich wymagań. Dzięki temu otwierają się przed polską branżą drobiarską nowe możliwości  zbytu. Warto podkreślić, iż rynek ZEA jest nadal otwarty dla naszych produktów drobiowych, pomimo stwierdzanych w Polsce ognisk grypy ptaków. Dlatego kluczowym dla branży jest zacieśnienie relacji z dystrybutorami drobiu w tych krajach, gdzie podobnie jak w Unii Europejskiej respektowane są zasady regionalizacji – komentuje Łukasz Dominiak.

Kampania „Europejski drób – w jakości siła” realizowana jest od lutego 2016 roku. Misja jest kolejnym z szeregu działań podjętych w celu zacieśniania partnerskich relacji w obszarze eksportu najwyższej jakości mięsa drobiowego z UE do ZEA. Na początku grudnia 2016 r. delegacja ekspertów Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej i europejskich producentów drobiu wzięła udział w jednych z najważniejszych targów spożywczych w regionie Zatoki Perskiej – SIAL Middle East w Abu Dhabi. Wydarzenie zapoczątkowało rozwój pozytywnych stosunków z potencjalnymi odbiorcami mięsa drobiowego i jego promocji na Bliskim Wschodzie.tagi: Zjednoczone Emiraty Arabskie , import , dystrybucja ,