Patronaty

ProOptiBeef – prekursor inteligentnego rozwoju

Poniedziałek, 13 kwietnia 2015
Interdyscyplinarny Projekt naukowy ProOptiBeef kończy się dużym sukcesem - kilkanaście przedsiębiorstw współpracujących z jednostkami naukowymi, ponad 70 publikacji naukowych wydanych m.in. w międzynarodowych czasopismach naukowych ze współczynnikiem wpływu IF oraz 30 raportów zawierających wyniki badań Projektu, planowana liczba 500 użytkowników korzystających nieodpłatnie z wyników badań oraz ponad 70 praktycznych zastosowań gotowych do użycia. Interaktywna baza wiedzy zaopatrzona w mechanizmy benchmarkingu gospodarstw i optymalizacji produkcji.
Te i inne efekty zostaną przedstawione 27 maja 2015 r. podczas Międzynarodowej Konferencji podsumowującej realizację Projektu ProOptiBeef.

W Komitecie Honorowym spotkania zasiadają Minister Gospodarki Janusz Piechociński, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prof. dr hab. Alojzy Szymański oraz JM Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. dr hab. Ryszard Górecki, zaś patronem honorowym jest Prezes Agencji Rynku Rolnego Radosław Szatkowski. Celem międzynarodowej konferencji jest prezentacja rezultatów Projektu pt. Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią „od widelca do zagrody”.

W trakcie Konferencji wykonawcy Projektu zaprezentują jego główne założenia oraz efekty. Kierownik Projektu prof. nadzw. SGGW. dr hab. Agnieszka Wierzbicka z SGGW przedstawi wdrożeniowy charakter ProOptiBeef oraz zaprezentuje osiągnięte rezultaty zarówno te istotne dla uczestników sektora wołowiny jak i dla naukowców. W szczególności zaprezentuje stworzone w ramach Projektu innowacyjne rozwiązania wspierające współpracę i współdziałanie zespołów interdyscyplinarnych w dużych projektach badawczych pracujących w skomplikowanych uwarunkowaniach. Prezes PZPBM Jerzy Wierzbicki omówi kwestię związaną z prokonsumenckimi strategiami marketingowymi jako szansę na inteligentny rozwój polskiego sektora wołowiny, zaś prof. dr hab. Krystyna Gutkowska podsumuje szanse rozwoju rynku wołowiny w Polsce z perspektywy konsumentów. Ponadto zostaną poruszone tematy wartości rzeźnej bydła, oceny wpływu żywienia i genotypu na przebieg opasania, efektów krzyżowania bydła czy oceny tusz wołowych w Polsce i wiele innych ważnych osiągnięć dla branży.

Wśród gości honorowych konferencji znajdzie się Pan Ian King przewodniczący Sekcji Branżowej ds. Standaryzacji Mięsa Grupy Roboczej EKG/ONZ ds. Norm Jakościowych dla Produktów Rolnych prowadzonej przez Europejską Komisję Gospodarczą Organizacji Narodów Zjednoczonych z siedzibą w Genewie. W spotkaniu uczestniczyć będą liczni przedstawiciele polskich i międzynarodowych ośrodków naukowych, instytucji związanych z sektorem rolno-spożywczym i przede wszystkich branża – producenci żywca wołowego, przetwórcy i organizacje branżowe związane z sektorem wołowiny.  

Projekt ProOptiBeef współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest realizowany od 2009 roku przez Konsorcjum Naukowo- Przemysłowe składające się z dwóch wiodących ośrodków naukowych tj. SGGW w Warszawie, UWM w Olsztynie oraz innowacyjnej organizacji branżowej Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego inicjatora tego Projektu.

Jego celem jest zwiększenie innowacyjności polskiego sektora wołowiny poprzez dostarczenie wiedzy związanej z zarządzaniem jakością mięsa w procesie produkcji i dystrybucji, oraz nowoczesnych technik i narzędzi wspomagającymi zarządzanie jakością i ekonomiką w procesie produkcji i dystrybucji mięsa wołowego. W konsekwencji działania mają wpłynąć na zwiększenie konsumpcji wołowiny przez Polaków poprzez dostarczenie im atrakcyjnego kulinarnie i cenowo produktu. Wśród założeń Projektu ProOptiBeef jest także poprawa konkurencyjności polskich producentów wołowiny na rynkach zagranicznych, która powinna pozytywnie wpłynąć na wzrost wartości dodanej w łańcuchu dostaw polskiej wołowiny.

Naukowcy we współpracy z branżą wykonali liczne badania, na które składała się m.in. analiza popytu na mięso wołowe w Polsce, ocena efektywności europejskiej genetyki bydła ras mięsnych, ocena zmian biochemicznych i właściwości technologicznych mięsa, charakterystyka wartości odżywczej i ocena cech jakościowych mięsa, a także modelowanie procesów.

Realizacja Projektu ProOptiBeef dobiegnie końca 30 lipca br. W ramach upowszechniania rezultatów Projektu zorganizowano liczne konferencje i spotkania branżowe, m.in. „Jakość oraz bezpieczeństwo w produkcji wołowiny – europejska oraz polska perspektywa”, „Polska wołowina – wołowina z przyszłością”, „Prokonsumencka gospodarka żywnościowa w krajach UE”.  Jednym z ważnych rezultatów realizacji Projektu jest zainicjowanie procesu opracowania i publikowania polskiej wersji językowej normy EKG/ONZ dotyczącej wołowiny w tuszach i elementach handlowych. Realizatorzy Projektu nawiązali bliską i efektywną współpracę z międzynarodowymi projektami tj. ProSafeBeef, POLONNIUM II a także z instytucjami tj. French National Institute for Agricultural Research (INRA), Meat Standards Australia (MSA), AgriFood and Biosciences Institute (AFBI), Beef Cooperative Research Centre (BCRC), a także z Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

Więcej rezultatów Projektu oraz ich szczegółowe omówienie będzie miało miejsce podczas Międzynarodowej Konferencji podsumowującej realizację Projektu ProOptiBeef – 27 maja 2015 r. w Centrum Wodnym SGGW. Zapraszamy!

tagi: ProOptiBeef, projekt, projekt naukowy, Międzynarodowa Konferencja,