Wiadomości

Seko chce przeznaczyć na dywidendę do 50 proc. zysku za 2018 rok

Poniedziałek, 25 marca 2019
Zarząd Seko zamierza zarekomendować akcjonariuszom wypłatę dywidendy w łącznej wysokości stanowiącej do 50 proc. zysku netto wypracowanego w 2018 r. - poinformowała spółka w raporcie.

Pozostała część zysku ma zostać przeznaczona na zwiększenia kapitału zapasowego spółki - czytamy dalej w raporcie spółki.

W 2018 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania walnemu zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017 w wysokości 0,45 zł na jedną akcję. Łączna wartość proponowanej dywidendy wynosiła 2 992,5 tys. zł, co stanowiło 33,22% zysku netto Spółki osiągniętego w 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 kwietnia 2018 r., podejmując uchwałę o podziale zysku za rok obrotowy 2017, przeznaczyło na wypłatę dywidendy kwotę rekomendowaną przez Zarząd. Stopa dywidendy w dniu podjęcia uchwały o jej wypłacie kształtowała się na poziomie 4,6%. Dzień nabycia prawa do dywidendy ustalono na 12 czerwca 2018 r., zaś wypłata dywidendy nastąpiła w dniu 26 czerwca 2018 r.
 


źródło: bankier.pl

tagi: Seko, dywidendy, wyniki finansowe, raport,