Wiadomości

Produkty mleczne będą wyłączone z systemu kaucyjnego

Czwartek, 13 czerwca 2024
Związek Polskich Przetwórców Mleka z dużą satysfakcją przyjmuje wynik konsultacji publicznych, dotyczących nowelizacji ustawy kaucyjnej, które podczas konferencji prasowej w dniu 13 czerwca 2024r. podsumowała Pani Ministra - Anita Sowińska. Ważną i potrzebną zmianą, na jaką zdecydowało się Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest wyłączenie produktów mlecznych z systemu kaucyjnego, co ma ogromne znaczenie dla producentów i przetwórców mleka, ale również dla konsumentów.
Od początku prac nad nowelizacją ustawy kaucyjnej, wyłączenie opakowań po mleku i produktach mlecznych z systemu kaucyjnego było kluczowym postulatem, zgłaszanym przez nasz Związek. Zwracaliśmy uwagę na liczne zagrożenia sanitarne, wynikające z konieczności gromadzenia opakowań, zawierających resztki żywnościowe, zarówno na etapie gospodarstw domowych, ale też w placówkach handlowych, spośród których zdecydowana większość będzie prowadzić zbiórkę manualną.  Pogląd ten podzieliła również Federacja Konsumentów, jednocześnie wskazując na niekorzystny wpływ proponowanych rozwiązań na konsumentów. Dlatego cieszymy się, że Ministerstwo Klimatu również dostrzegło tego rodzaju ryzyka i ostatecznie podzieliło nasze argumenty w tym zakresie.

Co istotne, na 16 systemów kaucyjnych w Europie, jedynie dwa włączyły opakowania po mleku i jego przetworach do systemu kaucyjnego – i w obu przypadkach specyfika rynków jest zdecydowanie inna, stad nie mogą one być punktem odniesienia dla Polski Reszta krajów, identyfikując wspomniane zagrożenia sanitarne, prowadzi zbiórkę opakowań po mleku i jego przetworach poza systemem.

Doceniamy otwartość Ministerstwa Klimatu i Środowiska na dialog, otwartość na racjonalne argumenty i poszukiwanie kompromisu. Dziękujemy stronie rządowej za zrozumienie potrzeb branży mlecznej, a szczególnie Ministerstwu Rolnictwa i Panu Ministrowi Czesławowi Siekierskiemu.  Dziękujemy również innym organizacjom za konstruktywną współpracę, szczególnie Polskiej Federacji Producentów Żywności ZP i Federacji Konsumentów. Liczymy równocześnie, że nasza argumentacja i stanowisko Ministerstwa Klimatu zostanie podzielona podczas dalszych prac nad ustawą przez posłanki i posłów.
     
 Marcin Hydzik
 Prezes Zarządu ZPPMŹródło: ZPPM
Fot: AdobeStocktagi: Związek Polskich Przetwórców Mleka , produkty mleczne , ustawa , kaucyjna , ,