Technologia

Raportowanie przez platformy cyfrowe - poradnik prawny

Poniedziałek, 10 czerwca 2024 HURT & DETAL Nr 06/219. Czerwiec 2024
Projekt implementacji dyrektywy DAC-7 w końcu w Sejmie – polski rząd postanowił wywiązać się z obowiązku, jaki nakłada ona na nasz kraj i skierował do Parlamentu projekt ustawy implementującej.

Dyrektywa DAC-7, tj. dyrektywa Rady (UE) 2021/514 z dnia 22 marca 2021 r., zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania, zobowiązuje kraje członkowskie do nałożenia na operatorów stron www i aplikacji, którzy za ich pomocą umożliwiają sprzedaż towarów, świadczenie usług lub najem nieruchomości, obowiązek przekazywania fiskusowi informacji m.in. o transakcjach przekraczających określone wielkości.

Gromadzenie i wymiana informacji między krajowymi urzędami skarbowymi ma w zamyśle europejskiego prawodawcy zwiększyć wgląd administracji skarbowej w dochody podatników oraz w transgraniczny rynek sprzedaży internetowej. Ma również wspomóc redukcję zjawiska uchylania się od opodatkowania w przestrzeni cyfrowej oraz przywrócić równość konkurencji między tradycyjnymi sprzedawcami a tymi działającymi za pomocą platform cyfrowych.

Projekt ustawy wdrażającej DAC-7 nakłada obowiązek gromadzenia i przekazywania informacji o sprzedawcach, którzy dokonali transakcji za pośrednictwem platform cyfrowych e-grocery, umożliwiającym handel detaliczny – obejmujący w szczególności możliwość robienia zakupów spożywczych online. DAC-7 obejmie również inne platformy cyfrowe, m.in. w dziedzinach:

  • e-handlu,
  • rezerwacji noclegów,
  • najmu środków transportu,
  • służących do zamawiania przejazdów samochodem.

Z obowiązku raportowego wyłączone będą dane sprzedawców, którzy dokonali mniej niż 30 transakcji w ciągu roku oraz gdy łączne wynagrodzenie z tego tytułu to nie będzie przekraczać 2 tys. euro.

Od 1 lipca 2024 r. operatorzy platform cyfrowych z UE i spoza jej granic będą zobowiązani do corocznego i miesięcznego raportowania powyższych transakcji Szefowi Krajowej Informacji Skarbowej. Obowiązek ten ma objąć jednak cały 2023 rok. Dane, jakie będą podlegać raportowaniu, obejmują między innymi nazwę firmy lub imię i nazwisko, główny adres, NIP czy też numer VAT.

Niedopełnienie obowiązków przez operatora platformy podlegać będzie karze do 1 mln zł. Miarkowanie sankcji będzie zależeć od rodzaju i zakresu niedopełnienia oraz dotychczasowego wykonywania obowiązków. Istotnym czynnikiem wymiaru kary będzie wysokość obrotu za rok podatkowy poprzedzający jej nałożenie, a w przypadku podmiotu rozpoczynającego działalność gospodarczą – okres od początku jej prowadzenia do dnia wszczęcia postępowania o nałożenie kary pieniężnej.

Jeśli ustawa zostanie zaakceptowana przez parlament i prezydenta, prawdopodobnie wejdzie w życie już 1 lipca tego roku.
Fot: Pixabay
tagi: raportowanie , platformy cyfrowe , technologie , rynek spożywczy , sprzedaż , handel , konsument , FMCG , hurt , detal , produkty spożywcze , nowości , przemysł spożywczy , sieci handlowe , sklepy spożywcze ,