Z rynku FMCG

Auchan rozpoczął realizację drugiego etapu programu „Partnerzy w dekarbonizacji 2030”

Piątek, 10 maja 2024
Firma Auchan Polska rozpoczęła realizację drugiego etapu programu „Partnerzy w dekarbonizacji 2030” – unikatowej w skali branży inicjatywy, której celem jest zaangażowanie dostawców we wspólną dekarbonizację łańcucha wartości i tworzenie niskoemisyjnej oferty produktowej. Zainicjowany w 2023 r. program ma zachęcać partnerów Auchan do wdrażania praktyk przyjaznych środowisku, zapewniając równocześnie wsparcie i dostęp narzędzi pomocnych w skutecznym zmniejszaniu ich śladu węglowego.
Jesteśmy głęboko przekonani, że dla osiągnięcia wymiernego sukcesu w dekarbonizacji łańcucha wartości potrzebny jest wspólny wysiłek i zaangażowanie wszystkich tworzących go stron. To poczucie wspólnego celu jest w naszym projekcie szczególnie ważne. Jako sieć dążymy do tego, aby nasza oferta była coraz bardziej niskoemisyjna i takie produkty chcemy promować. Dlatego zależało nam, aby nasi partnerzy zrozumieli, jak to wpisuje się w założenia planu klimatycznego Auchan, który zakłada redukcję naszego śladu węglowego z emisji pośrednich w całym łańcuchu wartości o 25% do 2030 r. – mówi Ewa Malecka, dyrektor CSR w Auchan Polska. Równocześnie chcieliśmy im zaoferować realną pomoc w zmierzeniu się z wyzwaniami związanymi z dekarbonizacją – np. dzięki udostępnionym narzędziom, szkoleniom czy możliwości wspólnego poszukiwania rozwiązań i dzielenia się dobrymi praktykami. Faza inicjująca projekt w ubiegłym roku, skierowana do pierwszej grupy ponad 200 naszych dostawców, okazała się prawdziwym sukcesem i spotkała się z bardzo dobrym odbiorem. Cieszy to tym bardziej, że grupę tę stanowili dostawcy najbardziej emisyjnych kategorii produktowych, odpowiadających za blisko 40% naszego śladu węglowego w zakresie 3 (emisji pośrednich). Jeszcze w tym roku planujemy zwiększyć tę wartość do 60%., a do roku 2026 programem objęci zostaną już wszyscy dostawcy naszej sieci.

Ważnym założeniem projektu „Partnerzy w dekarbonizacji” jest stałe zaangażowanie uczestników programu i aktywna, bieżąca współpraca – otwarte dyskusje, dzielenie się wyzwaniami i pomysłami, bieżącymi celami i planami klimatycznymi, a także odpowiednimi wskaźnikami emisji produktów. Ma to znaczenie z punktu widzenia efektywności wspólnie prowadzonych działań i podjętych zobowiązań – osiągnięcia wyznaczonego poziomu dekarbonizacji w określonych ramach czasowych.

Dla przystępujących do programu firm sieć przygotowała we współpracy z ekspertami specjalną ankietę dojrzałości klimatycznej, na podstawie, której oceniane są dotychczasowe praktyki i zaawansowanie w drodze do dekarbonizacji. Ocena ta pozwala lepiej zrozumieć aktualną sytuację każdego z partnerów i w indywidualny sposób dostosować wsparcie oferowane przez Auchan – tak do konkretnych potrzeb, jak i kontekstu operacyjnego, technicznego oraz finansowego każdego z dostawców.

Opracowany został również specjalny przewodnik dla dostawców, który opisuje założenia programu, wyjaśnia podejście Auchan i określa oczekiwania sieci wobec partnerów, podkreśla korzyści wynikające z zaangażowania w proces dekarbonizacji, a także przedstawia zasoby i narzędzia, które udostępniane są wszystkim dostawcom.  Dodatkowo przygotowana została lista często zadawanych pytań i odpowiedzi. Zapewniony jest także dostęp do porad ekspertów, dzięki uruchomionej w ramach programu infolinii. 

Auchan zachęca swoich dostawców do dekarbonizacji poprzez odpowiednie plany aktywacji i programy. Może to obejmować wysiłki mające na celu poprawę efektywności energetycznej, przejście z konwencjonalnych na bardziej zrównoważone praktyki rolnicze, zmniejszenie ilości odpadów, czy wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu lub nadających się do recyklingu. Do tej pory przygotowano łącznie w ramach programu ok. 100 gotowych rozwiązań, tzw. dźwigni dekarbonizacji, wraz z kalkulatorem wpływu na emisje CO2, dostosowanym do objętych programem kategorii produktowych.

W ramach projektu na bieżąco prowadzone są indywidualne spotkania z partnerami zorientowane na budowanie wspólnych strategii dekarbonizacji.

ETAPY PROGRAMU

Realizacja programu „Partnerzy w dekarbonizacji” podzielona została na 3 etapy, w perspektywie roku 2030 i osiągnięcia przyjętego przez Auchan celu w zakresie dekarbonizacji. W fazie inicjującej projektu przeprowadzone zostały szkolenia dla kupców i menadżerów kategorii w Auchan z tematów związanych ze strukturą śladu węglowego, dźwigniami dekarbonizacji, zarządzaniem CO2 i budowaniem niskoemisyjnej oferty, jako ambasadorów programu.

1.    Start programu w 2023 r.

W pierwszym etapie programu firma wyselekcjonowała 9 priorytetowych kategorii produktowych o najwyższym wpływie na emisję CO2, odpowiadających za blisko 40% śladu węglowego Auchan w zakresie 3, czyli emisji pośrednich. Ankieta klimatyczna wysłana została do ponad 200 dostawców sieci (producentów lub dystrybutorów produktów z wybranych w tej fazie kategorii), z których blisko 90% wypełniło ankietę.

2.    Skalowanie programu - w okresie 2024-2026

W roku 2024 rozszerzenie zakresu projektu do 15 kategorii produktów i ponad 300 dostawców. Pozwoli to na uzyskanie pokrycia emisji CO2 na poziomie 60% w zakresie emisji pośrednich. Do końca roku 2026 do programu zaproszeni zostaną wszyscy dostawcy Auchan w Polsce.

3.    Efektywność węglowa – w okresie 2027-2030

Na tym etapie ważne będzie upewnienie się, że wszyscy dostawcy sukcesywnie rozwijają ofertę niskoemisyjną. Osiągnięcia w zakresie dekarbonizacji mierzone będą corocznie przez cały okres trwania projektu z wykorzystaniem specjalnego narzędzia do śledzenia emisji CO2. Pozwoli to na bieżącą ocenę wspólnej wydajności klimatycznej, mierzenie i analizę postępów, podkreślenie osiąganych sukcesów i dzielenie się najlepszymi praktykami.Źródło: Solski Communications
Fot: mat. prasowe


tagi: Auchan Polska , Partnerzy w dekarbonizacji 2030 , rynek spożywczy , sprzedaż , handel , konsument , FMCG , hurt , detal , produkty spożywcze , nowości , przemysł spożywczy , sieci handlowe , sklepy spożywcze ,