Wiadomości

Krynica Vitamin odczuła osłabienie popytu w handlu

Wtorek, 26 września 2023
Krynica Vitamin, jeden z największych polskich producentów napojów bezalkoholowych, spirytusowych niskoprocentowych, mlecznych i kawowych odnotowała w I półroczu 2023 roku 161 mln zł przychodów (spadek o 10 proc. wobec 179 mln zł w I półroczu 2023 roku), 12 mln zł EBITDA (spadek o 12,5 proc. wobec 13,5 mln zł w analogicznym okresie 2022 roku) oraz zysk netto w wysokości 1,8 mln zł (spadek 69 proc. wobec 5,7 mln zł zysku netto w I półroczu 2022 roku).
Na wyniki decydujący wpływ miało załamanie popytu w handlu w I kwartale 2023 roku, a także towarzysząca mu recesja konsumencka. Wysoki poziom inflacji osiągnął efekt kumulacji i spowodował znaczny wzrost wszelkich kosztów, obniżając siłę nabywczą konsumentów. W II kwartale Spółka stopniowo odbudowywała przychody ze sprzedaży.

- W 2023 rok weszliśmy pełni obaw, bo na rynek napojów silną presję wywierała inflacja, rosnące koszty pracy, wahania cen energii, puszki aluminiowej, cukru i innych komponentów niezbędnych do tworzenia napojów. W drugim kwartale, dzięki ciężkiej pracy zespołu handlowego, odnotowaliśmy bardziej satysfakcjonujący poziom sprzedaży. Dzięki dyscyplinie kosztowej utrzymaliśmy rentowność EBITDA na poziomie 7,3 proc; zysk z działalności operacyjnej był niższy o 2,2 mln zł (4,5 mln zł wobec 6,7 mln zł w I półroczu 2022 roku). Na niższy zysk netto wpłynęły także znacznie wyższe koszty obsługi zadłużenia, będące efektem kilkukrotnego wzrostu stóp procentowych w 2022 roku oraz brak dodatnich różnic kursowych, które miały istotny wpływ na zysk netto w analogicznym okresie 2022 roku. Mimo to z umiarkowanym optymizmem patrzymy na rynek napojów, który powinien rosnąć – powiedział Piotr Czachorowski, prezes Krynicy Vitamin SA.

Spółka w 2023 roku realizuje strategię dywersyfikacji poprzez usługi dla klientów B2B z kraju i zagranicy. Sprzedaż zagraniczna w I półroczu 2023 roku stanowiła niemal połowę przychodów. Spółka eksportowała napoje głównie do Niemiec, a także Czech, Holandii, Szwecji czy Bułgarii.

W III kwartale Krynica Vitamin nadal intensywnie rozwija portfolio napojów, oferując nowe linie produktowe i zawierając kontrakty z klientami z Polski i zagranicy.

Krynica Vitamin prowadzi również prace mające na celu uruchomienie drugiego segmentu działalności, obejmującego kosmetyki. Z założenia model biznesowy będzie odwzorowaniem obecnego modelu działania Spółki w części handlowej segmentu napojowego, w którym Spółka ma bogate doświadczenie.

- Zbudowanie mocnych kompetencji w segmencie kosmetyków i osiągnięcie pozycji zaufanego partnera wymaga czasu i mądrych inwestycji, przede wszystkim w kapitał ludzki. Nasz dział R&D tworzy receptury kosmetyków w odpowiedzi na zainteresowanie potencjalnych klientów. – powiedział Piotr Czachorowski.

Krynica Vitamin od niemal 30 lat kreuje rynek napojów w Polsce, tworząc innowacyjne produkty, będące odpowiedzią na trendy konsumenckie. Przewagą rynkową Spółki jest duża elastyczność, kompleksowość usług i bogata biblioteka receptur napojów. Krynica Vitamin jest wizytówką polskiego przemysłu spożywczego i napojowego na świecie.Źródło: Krynica Vitamin
Fot: mat. prasowetagi: Krynica Vitamin , napoje bezalkoholowe , rynek spożywczy , sprzedaż , handel , konsument , FMCG , hurt , detal , produkty spożywcze , nowości , przemysł spożywczy , sieci handlowe , sklepy spożywcze ,