Wiadomości

AMBRA: Sprzedaż i wyniki rosną mimo wyzwań rynkowych

Środa, 13 września 2023
W niekorzystnym otoczeniu rosnących kosztów sprzedaż Grupy AMBRA w roku obrotowym 2022/2023 wzrosła o 12,9% - znacznie powyżej dynamiki rynku, a do wzrostu w największym stopniu przyczyniły się marki mainstreamowe i innowacje.

W roku obrotowym 2022/2023 najszybciej rosła sprzedaż największej kategorii produktów, czyli win spokojnych. Wzrost wartości sprzedaży tej kategorii o 13,1% był napędzany przez marki FRESCO, PORTADA i CONO SUR w Polsce oraz SANGE DE TAUR w Rumunii. Najdynamiczniej zwiększała się sprzedaż win WINIARNIA ZAMOJSKA. Liderami wzrostu w drugiej co do wielkości kategorii produktów, czyli win musujących były DORATO na rynku polskim i ZAREA w Rumunii, a sprzedaż tej kategorii wzrosła o 11,8%. Wartość sprzedaży rosła pomimo niższych o 2,7% wolumenów sprzedaży. Ich spadek wynikał z podwyższonych cen produktów Grupy oraz niższych rozporządzalnych dochodów konsumentów.

Wzrost sprzedaży przełożył się na wzrost wyników finansowych. Zysk operacyjny zwiększył się o 16,0% do poziomu 99,8 mln zł, a zysk netto o 18,7% i wyniósł 61,5 mln zł. Dzięki unormowaniu się wzrostu zapasów i dobrym wynikom finansowym prawie dwukrotnie wzrosły przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Sytuacja finansowa Grupy AMBRA pozostała stabilna i bezpieczna, a zadłużenie na niskim poziomie. Pozwoliło to Zarządowi po raz kolejny zaproponować zwiększoną do 1,10 zł kwotę dywidendy na akcję.

„Pomimo spowolnienia rynkowego jesteśmy przekonani o dobrych perspektywach dla biznesu Grupy AMBRA. Dlatego nie zwalniamy tempa inwestycji w modernizację zakładów produkcyjnych i zwiększenie ich efektywności, w systemy IT zwiększające sprawność działania oraz w zmniejszenie zużycia energii i dalsze obniżenie emisji dwutlenku węgla. Zgodnie z zapowiedziami osiągnęliśmy w 2022 r. zerową emisję netto w naszej winiarni w Biłgoraju, która jest pierwszym zeroemisyjnym zakładem w branży alkoholowej w Polsce, a całkowite emisje Grupy AMBRA spadły w ostatnich latach o ponad 60%. ” – mówi Robert Ogór, Prezes Grupy AMBRA.

 

Źródło: Grupa AMBRAtagi: Grupa AMBRA , wyniki finansowe , rynek spożywczy , sprzedaż , handel , konsument , FMCG , hurt , detal , produkty spożywcze , nowości , przemysł spożywczy , sieci handlowe , sklepy spożywcze ,