Wywiady

Wywiad z Jackiem Wyrzykiewiczem, PR & Marketing Services Managerem w Hochland Polska

Czwartek, 10 sierpnia 2023 Autor: Joanna Kowalska, HURT & DETAL Nr 08/210. Sierpień 2023
Hochland ogranicza zużycie energii i wody, zmniejsza wykorzystanie plastiku, korzysta z energii słonecznej, dba o dobrostan zwierząt i wspiera potrzebujących. Taka strategia sprawia, że produkowane przez producenta sery to mniej zużytej energii i wody, mniej plastiku i odpadów, za to więcej recyklingu, bioróżnorodności i wsparcia dla tych, którzy tego potrzebują. Na temat wcielania w życie zasad Zrównoważonego Rozwoju rozmawiamy z Jackiem Wyrzykiewiczem, PR & Marketing Services Managerem w Hochland Polska.
Integralną częścią strategii Hochland jest Zrównoważony Rozwój. Co to oznacza w praktyce?

Żywność odgrywa olbrzymią rolę w naszym życiu, a wszystkim nam zależy na cieszeniu się produktami o jak najbardziej naturalnym smaku. Aby zapewnić kolejnym pokoleniom przyszłość w otoczeniu jakie znamy dziś, odpowiedzialne firmy muszą rozwijać się w konkretny sposób. Czyli taki, który w największym stopniu szanuje naturę. Hochland wie jak to zrobić. Firma opracowała strategię WIZJA 2025, którą konsekwentnie realizuje, nie zważając przy tym na problemy takie jak pandemia czy niestabilna sytuacja za wschodnią granicą. Celem firmy jest budowa biznesu neutralnego klimatycznie. Chcemy też zwiększać efektywność, być bardziej atrakcyjnym miejscem pracy i dbać o dobrostan zwierząt.

Jakie korzyści może przynieść naturze neutralność klimatyczna?

Neutralność klimatyczna ma szczególne znaczenie w obliczu coraz szybszych zmian klimatu. Każda szansa zatrzymania kryzysu klimatycznego powinna być wykorzystana, tak przez zwykłych ludzi, jak i mający ogromny wpływ na klimat – biznes. Dlatego w Hochland podejmujemy działania, które mają sprostać tym wyzwaniom, m.in. ograniczamy emisję dwutlenku węgla (w ciągu roku spadek wyniósł aż 350 ton), zmniejszamy zużycie energii (w ciągu roku zaoszczędzono milion kilowatogodzin), zmniejszamy także zużycie wody – spadło ono o 2 000 metrów sześciennych.

Jakie jeszcze kroki podjął Hochland, by zminimalizować negatywny wpływ na środowisko?

Zmodernizowaliśmy oczyszczalnię ścieków w swoim zakładzie, zmniejszyliśmy ilość powstających odpadów, zoptymalizowaliśmy proces suszenia serwatki i mleka. Zwiększyliśmy też wydajność poprzez m.in. odzyskiwanie ciepła. Na tym jednak nie poprzestajemy – rośnie wykorzystanie energii odnawialnej, pozyskanej z wiatru i słońca. Hochland wprowadził też skuteczne procedury związane z ograniczeniem wykorzystania tworzyw sztucznych. Ich ilość w opakowaniach spadła o 10,6 tony. A 88,5% opakowań nadaje się do przetworzenia. Ambicje Hochland są jeszcze większe, firma chce do 2025 roku osiągnąć poziom 100% opakowań nadających się do recyklingu. Ilość plastiku w opakowaniach ma z kolei zostać zmniejszona o 20%.

A co z dobrostanem zwierząt?

Strategia Zrównoważonego Rozwoju zakłada troskę o zwierzęta, bo bez tego kluczowego elementu nie byłoby pysznego, puszystego serka. Dlatego aż 53% dostawców mleka Hochland to podmioty o najwyższym standardzie dbania o dobrostan zwierząt – kategorii A. Do roku 2025 udział takich dostawców ma zwiększyć się do 70%. W ten sposób firma chce zrealizować europejską strategię, która zakłada, że do roku 2050 kontynent będzie klimatycznie neutralny. Skorzystają też na tym konsumenci, ponieważ żywność będzie powstawać w sposób bardziej neutralny środowiskowo.

Jak wygląda w Hochland temat edukacji, pomocy lokalnym społecznościom i wizji na przyszłość?

O tym, że Zrównoważony Rozwój jest jednym z filarów strategii firmy, wiedzą także pracownicy. W tym zakresie przeszkolono już 93% z nich. Prowadzimy wiele programów (np. „Hochland się dzieli”), akcji charytatywnych, podejmujemy też współpracę z fundacjami i stowarzyszeniami. Wszystko to po to, aby nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują. Jednym z ważnych elementów naszej strategii jest program „Almette chroni łąki”. W jego ramach obsiano łącznie 72 tysiące metrów kwadratowych łąk i pasów kwietnych. Powstały też dwa Łąkomaty – urządzenia, dzięki którym każdy może bezpłatnie pobrać nasiona i samemu naprawiać świat wokół siebie, przyczyniając się do powstania kolejnych łąk. Te zaś są bardzo ważne dla natury, bo tworzą naturalne siedliska dla zapylaczy. Te pożyteczne owady (takie jak motyle czy pszczoły) za udostępnienie im łąk odwdzięczają się, zwiększając bioróżnorodność okolicy, dbając o nasze prywatne uprawy, ogrody i działki. To jeden z najlepszych dowodów na to, że Zrównoważony Rozwój jest polem do współpracy i synergii. Wszystkie informacje na temat działań z zakresu zrównoważonego rozwoju można znaleźć w „Raporcie zrównoważonego rozwoju Hochland Polska 2022”, jaki firma – mając świadomość wpływu wywieranego na otoczenie społeczne oraz środowisko i przyjmując za to odpowiedzialność – umieściła na swojej oficjalnej stronie internetowej: https://www.hochland-group.com/pl/news/Raport-CSR-news.htm

Dziękuję za rozmowę.
Joanna Kowalska
tagi: Hochland Polska , rynek spożywczy , sprzedaż , handel , konsument , FMCG , hurt , detal , produkty spożywcze , nowości , przemysł spożywczy , sieci handlowe , sklepy spożywcze ,