Wywiady

Odpowiedzialność to niezmiennie podstawa

Poniedziałek, 17 lipca 2023 Autor: Monika Książek , HURT & DETAL Nr 07/209. Lipiec 2023
Hochland Polska, jako jeden z liderów polskiego rynku mleczarskiego, od lat wdraża innowacyjne działania oraz stawia na inwestycje, które stanowią wyznacznik trendów dla całej branży. O Strategii Zrównoważonego Rozwoju opowiada Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska.
Czym jest Strategia Zrównoważonego Rozwoju firmy Hochland?

Obejmuje najważniejsze obszary, w ramach których firma wyznaczyła sobie mierzalne cele. Jeżeli mamy mieć jakąkolwiek szansę na zatrzymanie kryzysu klimatycznego, biznes musi podjąć radykalne kroki na poziomie produktów i usług, procesów produkcyjnych oraz modeli biznesowych. Jesteśmy zdeterminowani, by stać się częścią gospodarki niskoemisyjnej. Począwszy od 2021 roku firma inwestuje w projekty ochrony klimatu, aby zredukować emisję gazów cieplarnianych w takiej samej ilości, jaką wytwarza CO2 i redukcję śladu węglowego o 50% do 2025 roku w stosunku do roku 2019.

Jak ważny jest zrównoważony rozwój dla całej Grupy Hochland?

Dążenie do neutralności klimatycznej, gospodarka cyrkularna czy dbanie o dobrostan zwierząt to niektóre z konkretnych przykładów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Hochland. Szerokie aktywności na polu proekologicznym i wdrażanie innowacyjnych działań to dziś jedyny sposób na prowadzenie odpowiedzialnego ekonomicznie i społecznie biznesu. Aby dziś rozwijać się harmonijnie, trzeba pamiętać o przyrodzie i o człowieku. Dlatego zrównoważony rozwój nie jest już tylko modnym hasłem, ale jedynym racjonalnym sposobem działania i reagowania na szybko zmieniające się potrzeby konsumentów. Ci zaś wymagają od firm produktów nie tylko najwyższej jakości, ale takich, które wytwarzane są z poszanowaniem natury i w gospodarce obiegu zamkniętego. Od wielu lat zrównoważony rozwój stanowi jeden z pięciu filarów naszej strategii. Zależy nam na znalezieniu równowagi pomiędzy wzrostem gospodarczym, poprawą jakości życia oraz dbałością o naturę. Jesteśmy świadomi odpowiedzialności jako firmy produkcyjnej i nie opieramy naszych decyzji na krótkoterminowych zyskach. Wierzymy, że podejmowane dziś działania wpłyną pozytywnie na kondycję naszej planety oraz przyszłość następnych pokoleń. Zrównoważony rozwój to idea, która stanowi integralną część wszystkich obszarów funkcjonowania całej Grupy Hochland.

Co będzie stanowiło największe wyzwanie w związku z wdrażaną strategią?

Dużym wyzwaniem jest przestawienie się z gospodarki linearnej na gospodarkę cyrkularną, a więc przejście z modelu, w którym surowce są wydobywane, wykorzystywane i wyrzucane, do obiegu zamkniętego, zakładającego wielokrotne wykorzystanie tych samych zasobów. Hochland Polska ma ambicję, aby do 2025 roku 100% opakowań stanowiły opakowania nadające się do recyklingu, a ilość plastiku w opakowaniach uległaby redukcji o 20%. Mając na uwadze, że do 2050 roku Europa ma być pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu – co zakłada Europejski Zielony Ład – Hochland stawia także na zwiększenie zrównoważenia sektora produkcji zwierzęcej i poprawę dobrostanu zwierząt. Do 2025 roku 70% dostawców mleka będzie posiadało najwyższą kategorię w zakresie dobrostanu zwierząt: A.

Co już udało się zrealizować?

W 2021 roku firmie udało się obniżyć emisję CO2 o 62% (w stosunku do roku 2019) i zmniejszyć ilość plastiku w opakowaniach o 22 tony, a także zasiać ponad 14 tys. mkw. łąk i pasów kwietnych. Dodatkowo Hochland Polska realizuje strategię ochrony bioróżnorodności poprzez odtwarzanie terenów zielonych na obszarach gmin, gdzie zlokalizowane są zakłady produkcyjne. Aż 98,6% energii elektrycznej zużywanej w zakładach pochodzi z odnawialnych źródeł energii (z farm wiatrowych).

Jakie działania prowadzone są w obszarze optymalizacji produkcji?

Prowadzimy inwestycje z zakresu korzystania ze środowiska. Firma zdecydowała m.in. o automatyzacji krystalizacji z odzyskiem ciepła. Zmiana sposobu chłodzenia pozwoliła na redukcję zużycia wody lodowej o ok. 25% oraz wykorzystanie chłodu z wody odzyskanej na instalacji membranowej do zagęszczania serwatki i mleka. Policzalny efekt to oszczędność energetyczna w wymiarze 245 000 kWh/rok oraz obniżenie emisji CO2 o 208 ton/rok. Hochland Polska postawił także na automatyczną optymalizację suszenia proszków, która pozwoliła dostosować parametry suszarni do warunków atmosferycznych. Przed inwestycją system suszenia prowadzony był ręcznie, a manualna obsługa skutkowała większymi tolerancjami parametrów procesu. Osiągnięty rezultat ekologiczny to zmniejszanie zużycia energii cieplnej o 757 343 kWh/rok oraz obniżenie emisji CO2 o 150 ton/rok. Nie zapomniano również o modernizacji oczyszczalni ścieków. Zmiana technologii prasy do osadów pozwoliła na obniżenie zużycia energii elektrycznej o 60%, zmniejszenie zużycia wody użytkowej o 85%, zmniejszenie ilości osadów o 25%, obniżenie emisji CO2 o 11,1 ton rocznie oraz poprawę klimatu akustycznego, który wynosi mniej niż 70dB.

Dziękuję za rozmowę.
Monika Książektagi: Hochland Polska , rynek spożywczy , sprzedaż , handel , konsument , FMCG , hurt , detal , produkty spożywcze , nowości , przemysł spożywczy , sieci handlowe , sklepy spożywcze ,