Wywiady

Złoty Paragon 2023 dla Asseco!

Czwartek, 15 czerwca 2023 Autor: Joanna Kowalska, HURT & DETAL Nr 06/208. Czerwiec 2023
Czy w branży FMCG jest miejsce na sztuczną inteligencję? O wyjątkowym rozwiązaniu – Systemie Rekomendacji by Asseco – opowiada Piotr Łapiński, Product Manager w Asseco Business Solutions. Narzędzie to zostało docenione w prestiżowym konkursie „Złoty Paragon 2023”.
Nagroda Specjalna w konkursie Złoty Paragon 2023 za System Rekomendacji by Asseco dla branży FMCG to podkreślenie szczególnego wpływu Waszego narzędzia na rynek. W jaki sposób system wpłynął na branżę FMCG?

Jesteśmy niezwykle dumni z otrzymanej nagrody oraz z faktu coraz większego wpływu rozwiązań takich jak System Rekomendacji i silnie współpracującego z nim Image Recognition by Asseco na branżę FMCG. Oba opierają się na AI – a należy pamiętać, że jest to technologia stosowana w procesach wsparcia sprzedaży relatywnie krótko. Tym bardziej cieszymy się, że nasze rozwiązania zmieniają postrzeganie AI w biznesie. Staramy się oswajać naszych partnerów – obecnych jak i przyszłych – z tą technologią. Robimy to przede wszystkim poprzez dostarczanie rozwiązań biznesowych wspierających realizację celów strategicznych, a nie skupionych wyłącznie na aspektach technologicznych. Dzięki takiemu podejściu branża FMCG zmienia się na lepsze i coraz chętniej wykorzystuje rozwiązania oparte na dobrym biznesowym AI.

To nie pierwsze wyróżnienie jakie otrzymuje ta nowoczesna technologia. Jakie znaczenie i wpływ na działalność firmy mają nagrody przyznawane rozwiązaniom Asseco?

Jesteśmy bardzo wdzięczni za to wyróżnienie, jak i wszystkie otrzymane do tej pory za nasze rozwiązania oparte na AI. Każda z tych nagród daje nam potężną motywację do dalszej pracy. Potwierdza też słuszność obranego celu – dostarczania rozwiązań, dzięki którym producenci z branży FMCG będą mogli z coraz większą efektywnością realizować jeszcze bardziej ambitne przedsięwzięcia.

Czy System Rekomendacji by Asseco może zastąpić dotychczasowe narzędzia wykorzystywane przez producentów z branży FMCG?

System Rekomendacji jako rozwiązanie biznesowe zostało zaprojektowane, aby wspierać organizacje w podejmowaniu korzystnych decyzji, wpływających na efektywną realizację celów. Wykorzystujemy już istniejące narzędzia, takie jak nasz system SFA Mobile Touch, wzbogacając je rekomendacjami biznesowymi. Dzięki takiemu podejściu zespoły sprzedażowe otrzymują sugestie jakie działania powinny podjąć (tak zwane „Next Best Action”) w systemie, który doskonale znają i używają na co dzień. Należy pamiętać, że celem nie jest zastąpienie pracowników, ale ich bardziej efektywne wykorzystanie i wsparcie w podejmowaniu decyzji. W rzeczywistości patrzymy na połączenie człowieka i maszyny – połączenie bezpieczne, bo człowiek z całym swym doświadczeniem, wiedzą i empatią otrzymuje sugestie biznesowe, które ostatecznie może przyjąć lub odrzucić. To idealne połączenie pozwalające na zachowanie zasady „Human in the loop”, dzięki czemu właśnie ludzie są wspierani, bo ostatecznie to oni odpowiadają za rozwój organizacji. Otrzymują jednak potężne narzędzie wsparcia, przy zachowaniu pełnej kontroli nad podejmowanymi decyzjami.

W jakim kierunku będą rozwijać się technologie dla branży FMCG?

Przede wszystkim będziemy widzieć dalszy rozwój technologii wspierających automatyzację zadań, które do tej pory w dużej mierze były realizowane manualnie oraz technologii pozwalających na coraz szersze i bardziej precyzyjne zbieranie informacji z rynku. Oczywiście wszystko to spowoduje, że informacji, danych o rynku i zachowaniach na nim – będziemy mieć coraz więcej. Dlatego też kolejną – jeżeli nie najważniejszą – grupą technologii, nad którymi obecnie pracujemy i rozwijamy, są te, pozwalające na sprawną transformację tych ogromnych zbiorów danych na coraz bardziej precyzyjne sugestie biznesowe. Dlatego też inwestujemy w najnowsze technologie, aby zawsze móc dostarczać naszym partnerom biznesowym możliwie najlepsze rozwiązania biznesowe i wspierać ich w rozwoju działalności.

Czy poszczególne elementy Systemu Rekomendacji by Asseco będą rozbudowywane? Czy obok tego narzędzia będą powstawały kolejne, komplementarne usługi?

System Rekomendacji to jeden z elementów Platformy rozwiązań biznesowych Asseco. Wszystkie narzędzia wchodzące w jej skład są ze sobą ściśle powiązane tak, aby mogły się wzajemnie wspierać i uzupełniać. Przykładowo, dane zebrane za pomocą Image Recognition by Asseco połączone z danymi sprzedażowymi zintegrowanymi przy użyciu rozwiązania Connector mogą być źródłem danych przy generowaniu sugestii biznesowych w Systemie Rekomendacji. Te z kolei mogą być następnie wykorzystane przez siły sprzedażowe w naszym SFA Mobile Touch. Planując rozwój jednego narzędzia musimy pamiętać, aby wszystkie połączone rozwiązania również były rozwijane i gotowe na współpracę z innymi. Oczywiście to nie są wyłącznie plany – na bieżąco rozwijamy nasze narzędzia tak, aby ciągle móc dostarczać wartość biznesową naszym klientom.


Dziękuję za rozmowę.
Joanna Kowalska



tagi: Złoty Paragon , Asseco Business Solutions , rynek spożywczy , sprzedaż , handel , konsument , FMCG , hurt , detal , produkty spożywcze , nowości , przemysł spożywczy , sieci handlowe , sklepy spożywcze ,