Wiadomości

EuroEnergy i Afcon Renewable Energy łączą siły w promowaniu zielonej energii

Wtorek, 09 maja 2023 Autor: Tomasz Pańczyk,
EuroEnergy i Afcon Renewable Energy łączą siły w celu promowania zielonej energii w Europie Środkowej. Jako pierwszy zostanie zrealizowany projekt w Boguszynie.
Inwestycje o wartości ok. 80 mln euro obejmują dwa projekty fotowoltaiczne w Polsce. Partnerzy wybudują i będą eksploatować elektrownię słoneczną o mocy 20 MW w Boguszynie. Dzięki temu EuroEnergy zwiększy moc swoich projektów w fazie przygotowania do 100 MW i tym samym w Europie przekroczy ona 400 MW. Budowa elektrowni fotowoltaicznej w Boguszynie, która uzyskała już wszelkie niezbędne pozwolenia, rozpocznie się pod koniec maja 2023 roku i ma zostać podłączona do sieci na początku 2024 roku.

Współpraca między Afcon i EuroEnergy będzie dotyczyła całej Europy Środkowej. Firmy planują inwestycje na szeroką skalę. Będą one obejmować wytwarzanie energii odnawialnej, w tym wiatrowej, fotowoltaikę oraz akumulatory do jej magazynowania.

Umowa pozwala zdywersyfikować geograficznie portfolio firmy EuroEnergy i powiększyć aktywa w Polsce, Grecji, Rumunii i Chorwacji. Warto dodać, że tym samym rozszerzony zostaje również zakres działalności Grupy Libra, która jest aktywna m.in. w Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej i Europie. Portfolio realizowanych i planowanych w dziewięciu krajach przedsięwzięć Grupy dotyczących OZE obejmuje obecnie projekty o łącznej mocy ok. 3 GW.

Informacje o EuroEnergy
Spółka EuroEnergy została założona w Grecji w 2007 roku. Powstała w związku ze zwiększającym się udziałem OZE w tradycyjnym miksie energetycznym w wybranych krajach Europy. Z biegiem lat do portfolio firmy trafiało coraz więcej projektów związanych z energetyką słoneczną i wiatrową w Rumunii, Grecji, a ostatnio w Chorwacji. Skupiając się na technologiach energetyki słonecznej i wiatrowej, a od niedawna także na systemach magazynowania energii, firma w dużym stopniu powiększyła swoje portfolio OZE. Rozwijane i pozyskiwane projekty z zakresu energetyki odnawialnej osiągnęły łączną moc wytwórczą powyżej 100 MW. W regionie Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej EuroEnergy dysponuje zdywersyfikowanym portfolio projektów w trakcie przygotowania o łącznej mocy ok. 400 MW.  
EuroEnergy jest członkiem Grupy Libra, międzynarodowej grupy biznesowej, która prowadzi działalność w prawie 60 krajach. Libra jest w posiadaniu wielu spółek zależnych zajmujących się energią odnawialną w Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej i Europie, a portfolio Grupy obejmuje projekty o łącznej mocy ok. 3 GW.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.euroenergy.com/

Informacje o Afcon Renewable Energy
Afcon Renewable Energy powstała w 2020 roku i jest spółką zależną należącą w całości do Afcon Holdings. Spółka specjalizuje się w inicjowaniu, rozwijaniu, finansowaniu, budowie i eksploatacji projektów z zakresu wytwarzania energii z OZE. Afcon Renewable Energy posiada zróżnicowane portfolio projektów w Izraelu i na całym świecie, a także buduje strategiczne partnerstwa z inwestorami instytucjonalnymi w Izraelu, których celem jest inwestowanie w projekty europejskie.
Kadra kierownicza firmy ma bogate doświadczenie i wiedzę w zakresie inicjowania i prowadzenia kompleksowych projektów z zakresu energii odnawialnej. W czasach, w których energia odnawialna stanowi coraz większą część całkowitej wytwarzanej energii w ujęciu globalnym, doświadczenie firmy i specjalistyczna wiedza z zakresu energetyki, w połączeniu z możliwościami Grupy Afcon w zakresie inicjowania, finansowania i prowadzenia projektów, pozycjonują ją jako wiodącego gracza na rynku lokalnym i międzynarodowym.
Więcej informacji na stronie: https://afcon-re.com/
 

tagi: EuroEnergy , Afcon Renewable , energia , zielona energia , zielony ład , ekologia ,