Wywiady

Intermarché z ofertą dla właścicieli sklepów

Czwartek, 16 marca 2023 Autor: Monika Książek , HURT & DETAL Nr 03/205. Marzec 2023
Właścicielom sklepów Intermarché oferuje aż trzy formuły przystąpienia do sieci. Na czym one polegają, jak wygląda proces dołączenia oraz jakie są korzyści z prowadzenia działalności pod szyldem sieci opowiada Mariusz Dudek, Dyrektor ds. Rozwoju Sieci Franczyzowej w Grupie Muszkieterów.
Jakie formy współpracy w ramach przyłączenia do sieci oferuje Intermarché właścicielom działających na rynku sklepów?

Modele współpracy dla podmiotów chcących przyłączyć się do sieci funkcjonujące w Intermarché są rozwiązaniami pionierskimi i autorskimi. Trzy opracowane przez nas formuły wychodzą niejako naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom klientów. Mówimy tutaj o takich formach współpracy jak: „wspólne zakupy” – czyli najprostszej formule skoncentrowanej głównie na logistyce, w ramach której oferujemy sieciom, dużym sklepom – bo to głównie do tych odbiorców skierowana jest ta oferta – nasze produkty, nie licząc marek własnych. Drugą formą współpracy jest „partnerstwo”, czyli już bardziej zaawansowana formuła, gdzie kupiec otrzymuje dostęp do całej oferty zakupowej Intermarché z markami własnymi włącznie, części usług marketingowych, ale bez integracji systemowej. Dodatkowo placówka, pomimo że pozostawia własną nazwę i logo, zostaje też oznaczony specjalnym logotypem „Sklep partnerski Intermarché”, przez co klienci identyfikują dany punkt z naszą marką. Formuła „partnerstwo” została utworzona głównie z myślą o tych sklepach, które nie wpisują się w format naszych supermarketów z uwagi na mniejszą powierzchnię. I w końcu ostatnia, najbardziej zaawansowana forma współpracy „Pod Znak”, całkowicie utożsamiająca dany sklep z siecią Grupy. To już bardzo zaawansowany model franczyzowy, placówka otrzymuje pełen pakiet usług i pełne know-how. Oferta jest skierowana do sklepów, które już działają na rynku, ale potrzebują silnego znaku, dzięki czemu staną się konkurencyjne i co bardzo ważne, będą uzyskiwać efektywność kosztową.

Jak wygląda proces przyłączenia sklepu „Pod Znak”?

Po pierwsze sprawdzamy, czy dany sklep spełnia nasze kryteria, jeżeli chodzi o powierzchnię, tzn. czy wpasowuje się formatem pod funkcjonujące w Intermarché koncepty. Następnie przeprowadzany badania rynku i na ich podstawie wyliczamy, jaki procent potencjału będzie realizować ten sklep, a zatem jakie będą jego obroty. Kolejnym etapem jest ocena inwestycji, jaką należy przeprowadzić, by przekształcić placówkę „Pod Znak”. W tym zakresie wykonujemy wizualizację, określamy docelowe wyposażenie – czyli wyznaczamy zakres zmian niezbędnych do tego, by sklep przybrał formę jednego z naszych szyldów. Poza tym określamy rozwiązania, które należy wdrożyć, by placówka mogła funkcjonować w naszym systemie informatycznym. Po badaniu rynku i pełnej ocenie kosztów inwestycji konstruujemy rachunek wyników, który analizujemy wspólnie z właścicielem i oceniamy, czy ta inwestycja jest przyszłościowa. Jeśli obydwie strony są zgodne co do nawiązania współpracy – zostaje podpisana umowa i przechodzimy wówczas do etapu realizacji.

Jak długo trwa proces przyłączenia „Pod Znak”?

Długość całego procesu jest uzależniona od sytuacji wyjściowej, w której znajduje się dany sklep, tzn. jak duży zakres inwestycji jest niezbędny do przekształcenia. Cały proces – zaczynając od badań rynkowych a kończąc na otwarciu placówki – staramy się zamknąć w kilku miesiącach. Średnio trwa to od trzech do sześciu miesięcy, przy czym okres sześciu tygodni przed samym otwarciem przeznaczamy na szkolenia na terenie sklepu, co oznacza pobyt naszych szkoleniowców w placówce i wspólną pracę z personelem placówki.

Na jakie wsparcie może liczyć właściciel w momencie podjęcia decyzji o współpracy w przypadku przyłączenia „Pod Znak”?

Właściciel otrzymuje pełen pakiet wsparcia, począwszy od badań rynku i przygotowania budżetu dla sklepu, poprzez know-how Intermarché o czym już wspominałem: wsparcie marketingowe, techniczne przed zmianą szyldu, w tym propozycje układu sklepu czy ułożenia produktów na półkach, na asortymencie i polityce cenowej kończąc. Ważne jest to, by pamiętać, że dobra franczyza polega na wzajemnym uzupełnianiu się i podziale obowiązków. Otrzymując powyższe wsparcie właściciel zyskuje czas na zajęcie się działalnością operacyjną sklepu m.in. kontrolą kosztów, obsługą klienta, szkoleniem kadry czy zapewnieniem dostępności towaru.

Lokalizacja funkcjonujących już sklepów ma znaczenie czy nie stanowi żadnego kryterium w procesie przyłączeń?

To ważne pytanie. Warto bowiem podkreślić, że naszą ofertę kierujemy do przedsiębiorców w całej Polsce i mogę zapewnić, że sklepy, których otwarcia planujemy w przyszłym roku, zlokalizowane są w różnych częściach kraju. Zapraszamy zatem do kontaktu wszystkich detalistów, którzy już funkcjonują na rynku, ale chcą się dalej rozwijać we współpracy z Intermarché.

Dziękuję za rozmowę.
Monika Książek


tagi: Intermarché , rynek spożywczy , sprzedaż , handel , konsument , FMCG , hurt , detal , produkty spożywcze , nowości , przemysł spożywczy , sieci handlowe , sklepy spożywcze ,