Wywiady

Wywiad z Jackiem Wyrzykiewiczem, PR & Marketing Services Managerem w Hochland Polska

Poniedziałek, 16 stycznia 2023 Autor: Monika Książek , HURT & DETAL Nr 01/203. Styczeń 2023
Lider Forum Kampanie to konkurs na najlepsze i najbardziej oryginalne kampanie firm mleczarskich na polskim rynku. W 2022 roku przeprowadzono trzecią edycję plebiscytu i również po raz trzeci wśród laureatów nie zabrakło Hochland Polska. Tym razem jury doceniło kampanię „Almette chroni łąki”. Rozmawiamy na ten temat z Jackiem Wyrzykiewiczem, PR & Marketing Services Managerem w Hochland Polska.
Proszę opowiedzieć więcej o samym konkursie i pomyśle na tak oryginalną kampanię.

Do tegorocznej edycji plebiscytu Lider Forum Kampanie zgłoszono jedenaście kampanii prowadzonych przez firmy mleczarskie. Jury pracowało i podejmowało decyzje na bazie oryginalnych materiałów udostępnionych przez uczestników konkursu. Jak co roku, wśród laureatów nie zabrakło Hochland Polska, tym razem z projektem „Almette chroni łąki”, który jest częścią strategicznego programu CSR marki Almette, rozpoczętego w 2021 roku.

Łąki są szczególnie bliskie marce, bo przecież świat Almette to piękna łąka ze szczęśliwą rodziną. Wiemy, że ginące ekosystemy łąkowe wymagają bardzo pilnej ochrony i dlatego włączyliśmy się w działania, które pomagają je przywrócić. Każdy z nas powinien wiedzieć, że łąki działają antysmogowo, oczyszczając powietrze, i przeciwdziałają zmianom klimatu, wyłapując CO2 i magazynując go w glebie. A co najważniejsze, możemy tworzyć je wszędzie: w centrach miast, w naszych ogródkach i na polach. Naszym zdaniem kampania, która angażuje dosłownie wszystkich – młodszych i starszych, tych w małych miasteczkach, jak i w metropoliach, pracowników i dostawców Hochland oraz rzesze konsumentów z szerokich grup społecznych – to idealna forma działań z zakresu CSR.

Co zadecydowało o pozytywnym odbiorze tej kampanii?

Dla całej grupy Hochland zrównoważony rozwój stanowi integralną część wszystkich obszarów funkcjonowania. Co roku staramy się zaskoczyć konsumenta kreatywnością, a jednocześnie stawiamy na takie kampanie, które pozwalają nam zaangażować jak największą liczbę odbiorców. Projekt „Almette chroni łąki” spełnia wszystkie te kryteria. Ponadto ma niezwykle istotny dla nas aspekt edukacyjny i wpisuje się w bieżące trendy, czyli działania na rzecz środowiska naturalnego. Łąki rozwiązują większość najważniejszych problemów środowiska zdefiniowanych dla Polski przez naukowców: zanieczyszczenie powietrza, susza, bioróżnorodność i zmniejszająca się populacja owadów „zapylaczy”, dzięki którym mamy pożywienie.

Jakie działania zostały podjęte?

„Almette chroni łąki” to projekt długofalowy, obejmujący trzy główne cele. Projekt ten ma niezwykle istotny dla nas aspekt edukacyjny i wpisuje się w bieżące trendy, czyli działania na rzecz środowiska naturalnego. Uczymy, jak ważne są łąki dla ekosystemu, w którym żyjemy, inspirujemy i dajemy narzędzia konsumentom, pracownikom, influencerom i dostawcom, aby siali łąki, a także siejemy je sami, w czym wspierają nas zoolodzy, ekolodzy czy popularyzatorzy nauki. Najważniejszym przesłaniem nagrodzonej aktywności było i jest podkreślenie, jak duże znaczenie ma wysiewanie kwietnych łąk, które są ostoją bioróżnorodności i domem dla milionów zapylaczy. Kampanii „Almette chroni łąki” towarzyszył szereg działań z zakresu PR, klasycznego marketingu i influencer marketingu, co wygenerowało wielomilionowe zasięgi i przełożyło się na sukces akcji.

Jakie jest najważniejsze przesłanie nagrodzonej aktywności?

Akcja „Almette chroni łąki” ma na celu podkreślenie, jak duże znaczenie ma wysiewanie łąk, których wpływ na środowisko jest wciąż niedoceniany. A przecież kwietne łąki są ostoją bioróżnorodności tak ważnej dla życia planety, domem dla milionów zapylaczy i czynnikiem wpływającym na lepsze nawodnienie gleby. I to jest właśnie najważniejsze przesłanie tej kampanii – edukacja. Przecież mało kto wie, że zaledwie 1 mkw. łąki jest w stanie wyłapać tyle pyłu zawieszonego co 5-letnie drzewo, a łąka przecież rośnie szybciej. Mamy nadzieję, że udało nam się zarazić miliony Polaków modą na łąki i będzie wśród nas coraz więcej „wysiewaczy”.

Dziękuję za rozmowę.
Monika Książektagi: Hochland Polska , rynek spożywczy , sprzedaż , handel , konsument , FMCG , hurt , detal , produkty spożywcze , nowości , przemysł spożywczy , sieci handlowe , sklepy spożywcze ,