Wiadomości

Przychody ID Logistics w II kwartale 2022 r. wzrosły o 40,3%

Piątek, 19 sierpnia 2022
ID Logistics, jeden z europejskich liderów logistyki kontraktowej, podsumowuje przychody za II kwartał i I półrocze br.
Eric Hémar, prezes i dyrektor generalny ID Logistics, komentuje: „Drugi kwartał potwierdził utrzymanie dobrego tempa rozwoju, zapoczątkowanego przez nas na początku 2022 roku. Skupiliśmy się na integracji ostatnich przejęć, jednocześnie utrzymując wzrost organiczny. Naszym celem jest teraz wykorzystanie efektu synergii z nowymi, generującymi wzrost klientami. Efekty działalności prowadzonej po drugiej stronie Atlantyku dziś potwierdzają trafność naszej strategii".

DOBRY POCZĄTEK ROKU Z DYNAMICZNYM WZROSTEM W II KWARTALE

ID Logistics, po dobrym początku 2022 r., odnotował dynamiczny wzrost sprzedaży w II kwartale, o 40,3% (15,5% w ujęciu like-for-like) do 641,6 mln euro.

We Francji, rynku macierzystym Grupy, sprzedaż wzrosła o 11,6% i wyniosła 218,7 mln euro. Wyłączając konsolidację Colisweb, przejętej w styczniu 2022 r., w II kwartale wzrost sprzedaży wyniósł 4,5% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r., który już był wyższy o 14,8%.

Grupa utrzymała dynamiczny wzrost przychodów na rynkach międzynarodowych, o 61,7% do 422,9 mln euro. Wynik ten obejmuje przychody z GVT, przejętej w krajach Beneluksu pod koniec 2021 r. oraz Kane Logistics, przejętej 31 marca 2022 r w USA. Z uwzględnieniem tego efektu oraz kwartalnych kursów walut, wzrost wyniósł 23,6% w ujęciu like-for-like.

ID Logistics zakończył I półrocze osiągając przychody na poziomie 1,18 mld euro i odnotowując wzrost o 32,2% (15,3% w ujęciu like-for-like). W II kwartale Grupa uruchomiła 4 nowe magazyny a 8 od początku roku, zgodnie z założonym planem.

PRZEJĘCIA – INTEGRACJA

W ostatnim czasie ID Logistics przejął 3 firmy: GVT w krajach Beneluksu (grudzień 2021 r.), Colisweb we Francji (styczeń 2022 r.) oraz Kane Logistics w Stanach Zjednoczonych (marzec 2022 r.). Proces ich integracji w ramach Grupy został już zakończony.

Przejęta firma Kane Logistics, której nazwę zmieniono na ID Logistics USA, obecnie odnotowuje dynamiczny rozwój działalności (wzrost w II kw. o 20% w porównaniu do II kw. 2021). Od momentu przyłączenia do Grupy, odnosi też kolejne sukcesy:
  • Total Wine & More, największy w Stanach Zjednoczonych dystrybutor szlachetnych win i alkoholi, powierzył ID Logistics zarządzanie magazynem o powierzchni 28 tys. mkw. w północnej Kalifornii.
  • Nutrabolt, jeden z najszybciej rozwijających się producentów napojów energetycznych w Stanach Zjednoczonych, przekazał ID Logistics zarządzanie nowym centrum logistycznym o powierzchni 21 tys. mkw., zlokalizowanym tuż przy fabryce w stanie Nowy Jork.

NOWY KRAJ W SIECI I KOLEJNE KONTRAKTY

W II kwartale ID Logistics otrzymał liczne zaproszenia do udziału w przetargach. Przykładowo, oprócz wspomnianych wyżej projektów w USA, Grupa wygrała lub rozpoczęła realizację nowych kontraktów:
  • ID Logistics rozszerzył zasięg sieci logistycznej, która obecnie obejmuje 18 krajów i rozpoczął działalność we Włoszech. Tym samym Grupa wsparła jednego ze swoich kluczowych klientów, międzynarodowego lidera e-commerce, z którym współpracuje już w 6 krajach. Nowy magazyn o powierzchni 63 tys. mkw., spełniający wysokie normy prośrodowiskowe i z certyfikatem LEED Platinum, został uruchomiony w rekordowo krótkim czasie w pobliżu Mediolanu. Odpowiada za dostawę towarów do ponad 80 miast w północnych Włoszech.
  • W Holandii, w ramach pierwszego wspólnego kontraktu po przejęciu GVT, Grupa rozpoczęła współpracę z Grupą Royal Canin, obejmującą obsługę logistyczną (10 tys. mkw.) i dystrybucję w krajach Beneluksu.
  • W Polsce Grupa uruchomi dla jednego z głównych graczy branży wyposażenia wnętrz nowy magazyn e-commerce o powierzchni 25 tys. mkw., w okolicach Warszawy.

PERSPEKTYWY ROZWOJU BIZNESU

Po dobrym początku roku, ID Logistics zamierza utrzymać dynamiczne tempo rozwoju, koncentrując się na zwiększaniu wydajności nowych projektów oraz uruchamianiu kolejnych, zaplanowanych na ten rok. Grupa uważnie obserwuje rozwój sytuacji makroekonomicznej i zwraca uwagę na konieczność wsparcia klientów. Po zakończeniu integracji w ramach ostatnich przejęć, ID Logistics skupi się na możliwościach rozwoju wynikających z nowych synergii.Źródło: ID Logistics
Fot: mat.prasowetagi: ID Logistics , wyniki finansowe , transport , logistyka , magazynowanie , sprzedaż , handel , przemysł spożywczy ,