Technologia

Comarch uruchamia platformę demo do testowania wysyłki faktur ustrukturyzowanych do KSeF

Poniedziałek, 30 maja 2022
Comarch ogłasza pełną zgodność platformy Comarch EDI z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF). Oznacza to, że klienci firmy mogą wykorzystać jej rozwiązanie do wysyłania/odbierania faktur ustrukturyzowanych oraz rejestrowania ich w KSeF. Dodatkowo Comarch uruchomił platformę demo pozwalającą sprawdzić, jak wygląda sam proces wysyłania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Comarch EDI. Demo dostępne jest zarówno dla klientów firmy, jak i osób, które nie są użytkownikami jej systemów.
Uruchomiony 1 stycznia 2022 roku jako rozwiązanie dobrowolne Krajowy System e-Faktur, popularnie nazywany KSeF, jest oficjalną platformą rządową do wysyłania, odbierania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych. Celem polskiego Ministerstwa Finansów jest wprowadzenie obowiązku korzystania z KSeF dla wszystkich podatników w Polsce w II kwartale 2023 roku. Polscy przedsiębiorcy mają więc około 12-stu miesięcy na to, by przygotować się na elektroniczną wymianę faktur.

Comarch, który na bieżąco monitoruje wszelkie zmiany prawne dotyczące wymiany dokumentów w Polsce, jest od dawna zaangażowany w projekt KSeF. W ostatnich miesiącach firma nie tylko brała udział w spotkaniach z przedstawicielami rządu, na których były omawiane techniczne szczegóły Krajowego Systemu e-Faktur, ale również rozbudowywała zakres funkcjonalności swojej platformy EDI, by połączyć ją ze środowiskiem API KSeF.

Stąd też już teraz Comarch EDI jest w pełni zintegrowany z KSeF. Użytkownicy platformy mogą więc za jej pomocą wysyłać/odbierać faktury ustrukturyzowane i rejestrować je w Krajowym Systemie e-Faktur. Cały proces integracji został przeprowadzony w taki sposób, aby klienci Comarch EDI mogli uzyskać pełną zgodność z KSeF bez ponoszenia znaczących kosztów czy wprowadzania jakichkolwiek poważnych zmian w ich środowiskach IT.

Dla firm, które chciałyby sprawdzić, jak będą wyglądały ich procesy wymiany dokumentów po przejściu na e-fakturowanie, Comarch przygotował również dedykowane demo systemu Comarch EDI. Za jego pomocą klienci firmy mogą sami we własnym zakresie – i na własnych dokumentach – przetestować komunikację na linii Comarch-KSeF i zobaczyć, z jaką łatwością można przesyłać i rejestrować w KSeF faktury ustrukturyzowane.

Co ważne nie tylko obecni klienci Comarch mogą przetestować wysyłanie faktur do KSeF. Istnieje scenariusz stworzony specjalnie dla osób, które nie korzystają z żadnego z systemów firmy. W ich przypadku wystarczy, że wejdą one na stronę z zapisem na demo i zarejestrują się poprzez formularz zgłoszeniowy. Comarch następnie prześle na podany przez nich adres e-mail dane dostępowe do platformy demo. 

Dla klientów firmy zostały zaś przygotowane dwa scenariusze.

Pierwszy przeznaczony jest dla osób, które korzystają z aplikacji webowej Comarch EDI o nazwie WebEDI. Mogą one wykorzystać do testów faktury, które obecnie wysyłają do swoich kontrahentów. Dokumenty te zostaną oczywiście na potrzeby testu zanonimizowane, tak aby nie doszło do wycieku żadnych poufnych informacji. W odpowiedzi na wysłane faktury klient otrzyma powiadomienia z API KSeF na temat statusów dokumentów. Będą to informacje dotyczące procesu wysłania faktur, ich walidacji, odbioru faktur przez KSeF, jak i kwestii nadania dokumentom numerów referencyjnych KSeF.

Drugi scenariusz dedykowany jest dla klientów, którzy łączą się automatycznie z platformą EDI poprzez ich wewnętrzne systemy (np. FK, ERP). Dla tych użytkowników Comarch stworzy dedykowane środowisko testowe, które będzie dostosowane do ich potrzeb i prowadzonych przez nich działań biznesowych. Stworzenie go wymaga kontaktu użytkownika z Service Desk’iem Comarch w celu ustalenia zakresu konfiguracji.

Statusy faktur można śledzić za pomocą narzędzia udostępnianego za darmo do celów testowych o nazwie Comarch EDI Tracking. Ci klienci, którzy na potrzeby działań biznesowych mają wdrożone w systemie Comarch EDI dedykowane specyfikacje faktur mogą zlecić wykonanie prac mających na celu dostosowanie ich do wymogów Krajowego Systemu e-Faktur. Przygotowane w ten sposób specyfikacje będzie można wykorzystać później w środowisku produkcyjnym KSeF.

Więcej informacji na temat platformy demo, testów KSeF, rozwiązania Comarch EDI, jak i samego Krajowego Systemu e-Faktur można znaleźć na stronie www.ksef.comarch.pl.Źródło: Comarchtagi: Comarch , platforma demo do testowania wysyłki faktur ustrukturyzowanych , Krajowy System e-Faktur , KSeF , finanse , przedsiębiorca ,