Komentarz Branżowy

Bogusław Miszczuk, Prezes Zarządu, Sokołów

Sobota, 18 grudnia 2021
Mimo pełnej wyzwań sytuacji rynkowej, firma Sokołów wypracowała w mijającym roku dobre wyniki. Spośród niekorzystnych uwarunkowań, które dotknęły całą branżę mięsną w tym roku, bardzo dotkliwa była niestabilna sytuacja na rynku surowcowym oraz duża dynamika zmian cen surowca zarówno wołowego, jak i wieprzowego. Nadal borykamy się też z istotnym problemem, jakim jest szybko rozprzestrzeniający się wirus ASF. Już 67% powierzchni Polski jest objęte obostrzeniami, a sytuacja hodowców staje się coraz trudniejsza. Skutkiem tej epidemii są również dotkliwe ograniczenia eksportowe. Oczywiście duży wpływ na nasze działania i wyniki miała trwająca pandemia COVID-19, a co za tym idzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz utrzymanie ciągłości produkcji.
Mimo wymagających czynników zewnętrznych, firma w 2021 roku osiągnęła satysfakcjonujące wyniki. Masa sprzedaży wzrosła o ponad 4 500 ton. Sokołów przeznaczył też rekordową sumę na inwestycje – 316 700 000 zł. Realizowane inwestycje są ukierunkowane przede wszystkim na zwiększenie mocy produkcyjnych przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu na środowisko. W tym roku wprowadziliśmy do sprzedaży ponad 50 nowości. Wiemy, jak istotne jest dziś dla konsumentów poczucie bezpieczeństwa, również jeśli chodzi o sposób dokonywania zakupów. Dlatego rozpoczęliśmy sprzedaż wyrobów firmowych drogą online. Obecnie realizujemy dostawy z 38 punktów. W nadchodzącym roku głównym celem będzie nadal prężny rozwój firmy oraz realizacja oczekiwań konsumentów. W dalszym ciągu będziemy wdrażać rozwiązania i innowacje technologiczne, dzięki którym będziemy mogli produkować w sposób bardziej przyjazny dla środowiska i ograniczać zużycie zasobów naturalnych. Przed nami z pewnością czas wytężonej pracy, jestem jednak przekonany, że po raz kolejny zdołamy sprostać tym wyzwaniom.

Bogusław Miszczuk
Prezes Zarządu
Sokołówtagi: Bogusław Miszczuk , Sokołów , wędliny , przemysł mięsny , rynek spożywczy , sprzedaż , handel , produkcja , konsument , ekonomia , finanse , FMCG , artykuły spożywcze , przemysł spożywczy ,