Komentarz Branżowy

Bogdan Łukasik, Prezes Zarządu, Modern Expo

Sobota, 18 grudnia 2021
O ile rok 2020 zwykliśmy określać mianem nieprzewidywalnego, tak 2021 to z całą pewnością okres transformacji, nie tylko w sektorze FMCG, lecz w całej branży.
Rosnący udział e-commerce, rozwój marketplace’ów, wielokanałowość sprzedaży czy jej digitalizacja to tylko niektóre ze zmian, które swe źródło miały jeszcze przed wybuchem pandemii, a w jej trakcie zostały wyłącznie przyspieszone. Wszystkie one doskonale wpisują się w rozwijane od lat przez Modern Expo Group kompetencje nie tylko w zakresie produktów SMART z wykorzystaniem najnowszej technologii, lecz także rozwiązań last mile. Dzięki temu z pełną gotowością byliśmy w stanie wykorzystać szanse, które pojawiły się w naszej branży w ostatnich miesiącach, umacniając tym samym pozycję lidera nie tylko w retailu tradycyjnym lecz przede wszystkim w segmencie last mile, nawiązując kolejne strategiczne współprace na dostawy automatów paczkowych dla wiodących operatorów w Europie. Tym samym, dzięki uważnemu śledzeniu rynku, umiejętności przewidywania i szybkiej adaptacji, rok 2021 dla Modern Expo Group to jeden z najważniejszych i przełomowych w dotychczasowej 25-letniej historii.

Bogdan Łukasik
Prezes Zarządu
Modern Expotagi: Bogdan Łukasik , Modern Expo , technika w handlu , innowacje , rynek spożywczy , sprzedaż , handel , produkcja , konsument , ekonomia , finanse , FMCG , artykuły spożywcze , przemysł spożywczy ,