Wiadomości

UOKiK wydał warunkową zgodę na koncentrację Carrefour - Tesco

Środa, 08 grudnia 2021
Prezes UOKiK wydał warunkową zgodę na nabycie przez Carrefour Polska powierzchni handlowej wykorzystywanej przez hipermarket Tesco. Transakcja może dojść do skutku pod warunkiem zmniejszenia powierzchni innego sklepu Carrefour. Za sprawą zaproponowanego warunku zachowana zostanie konkurencja na rynku z korzyścią dla konsumentów.
Jak informuje UOKiK, przedmiotem koncentracji jest nabycie przez Carrefour Polska części mienia spółki Ingka Centres Polska w postaci powierzchni handlowej wykorzystywanej na potrzeby hipermarketu Tesco w Centrum Handlowym Aleja Bielany w Bielanach Wrocławskich. W tej sprawie konieczne było przeprowadzenie II fazy postępowania i badanie rynku. Ze zgromadzonego materiału wynikało, że koncentracja może doprowadzić do ograniczenia konkurencji na lokalnym rynku wyznaczonym w promieniu 20-25 minut jazdy samochodem od hipermarketu Tesco w Bielanach Wrocławskich. Możliwe jednak było wydanie warunkowej zgody na transakcję.

- Po przeprowadzeniu postępowania uznaliśmy, że zmniejszenie powierzchni jednego ze sklepów Carrefour zniweluje negatywne skutki koncentracji. Dzięki temu na lokalnym rynku markety będą nadal ze sobą konkurować z korzyścią dla konsumentów – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Zgodnie z wydaną decyzją powierzchnia sklepu Carrefour przy ul. Gen. Hallera 52 we Wrocławiu, działającego na tym samym rynku, zostanie zmniejszona o 1500 m2. Oznaczać to będzie obniżenie siły rynkowej Carrefour Polska na lokalnym rynku. Dzięki temu nie ulegną pogorszeniu warunki cenowe, jakość oraz dostępność towarów dla konsumentów. Po zrealizowaniu warunku przejmująca spółka będzie miała obowiązek złożenia sprawozdania z jego realizacji.

Analiza tej sprawy i dotychczasowe orzecznictwo Prezesa Urzędu oraz organów antymonopolowych innych krajów pokazują, że teren rywalizacji hipermarketów o klientów to obszar o promieniu do 25 minut jazdy samochodem. To maksymalna odległość, jaką konsumenci są zazwyczaj skłonni pokonać w poszukiwaniu innego hipermarketu.

Decyzja nie jest prawomocna.źródło: UOKiK


tagi: UOKiK , koncentracja , Carrefour Polska , Tesco , sieci handlowe , powierzchnie handlowe ,