Kampanie i Promocje

Eurocash z kampanią na rzecz niemarnowania żywności skierowaną do właścicieli sklepów detalicznych

Piątek, 05 listopada 2021
Trwa kampania „Szanujemy, nie marnujemy!”, która ma pomóc właścicielom sklepów detalicznych ograniczyć marnowanie żywności. To inicjatywa o szczególnym znaczeniu w branży – skierowana jest bowiem głównie do przedsiębiorców prowadzących sklepy spożywcze. W kampanię zaangażowały się wszystkie sieci związane z Grupą Eurocash: ABC, Groszek, Lewiatan, Euro Sklep, Gama i Delikatesy Centrum. Wspierają ją też koncept abc na kołach oraz sieć supermarketów Frisco, a partnerem społecznym jest Caritas Polska.
Jako największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją żywności i jeden z największych na rynku organizatorów systemów franczyzowych, które zrzeszają niezależne sklepy detaliczne, mamy znaczący wpływ na kwestię niemarnowania żywności w Polsce. Angażując cały łańcuch dostaw – od produkcji, przez dystrybucję, aż po sprzedaż – możemy wspierać mądre i odpowiedzialne gospodarowanie produktami spożywczymi. I to właśnie robimy! Prowadzimy własne programy w zakresie niemarnowania żywności, współpracujemy również z bankami żywności i zasięgowymi instytucjami. Tylko od początku 2021 r. przekazaliśmy już ponad 200 ton produktów do 60 różnych NGOs. Wiemy jednak, że możemy zdziałać więcej – bo za wielką skalą działania idzie wielka odpowiedzialność. Wiemy też, że niezwykle istotne dla długofalowej zmiany jest budowanie świadomości ekologicznej. Dlatego stawiamy na edukację i kierujemy ją bezpośrednio do współpracujących z nami sklepów, w całym kraju - mówi Pedro Martinho, Członek Zarządu Grupy Eurocash.

Niemarnowanie żywności to jeden z najważniejszych obszarów ujętych przez Grupę Eurocash w jej Strategii zrównoważonego rozwoju 2020+. To właśnie w jej ramach powstała kampania „Szanujemy, nie marnujemy!”, skierowana bezpośrednio do przedsiębiorców prowadzących sklepy detaliczne. Grupa Eurocash, aktywnie wspierając swoich klientów, dostarcza im różnorodnych narzędzi dla rozwoju biznesu – w tym przypadku jest to wiedza o tym, jak ograniczyć marnowanie żywności.

Eurocash mówi „nie” marnowaniu żywności w sklepach

Z początkiem października przedsiębiorcy biorący udział w kampanii „Szanujemy, nie marnujemy!”, otrzymali specjalnie przygotowane materiały: plakaty z hasłem kampanii, służące edukacji konsumentów w sklepach, oraz e-book „Szanuję, nie marnuję!” – podręcznik dla odpowiedzialnego przedsiębiorcy i pracownika. Zaplanowano także cykl artykułów na blogu Grupy Eurocash, w których będą poruszane tematy związane z obowiązującymi regulacjami prawnymi dot. niemarnowania żywności.

Ponadto w Światowym Dniu Żywności, 16 października br., odbyła się konferencja „Szanujemy, nie marnujemy! – odpowiedziany przedsiębiorca, odpowiedziany sklep”. Dostęp do niej otrzymali wszyscy zainteresowani właściciele sklepów, którzy współpracują z Grupą Eurocash. Przedsiębiorcy będą też mogli uczestniczyć w serii eksperckich webinariów na platformie Akademii Umiejętności Eurocash, poświęconych tematyce niemarnowania żywności i poradom prawnym w tym zakresie. 

„Szanujemy, nie marnujemy!” to unikalny i bardzo merytoryczny przykład kampanii edukacyjnej. Pokazuje społeczny, prawny i praktyczny wymiar niemarnowania żywności, uczy jak prowadzić swój biznes zgodnie z zasadami odpowiedzialności społecznej, uwrażliwia i kształtuje proekologiczne postawy. Jednocześnie podpowiada, jak mądrze pomagać potrzebującym. Warto pamiętać, że już przy odrobinie zaangażowania można realnie pomóc innym – podzielić się posiłkiem, przekazać część żywności potrzebującym, umiejętnie wykorzystać to, co każdy z nas ma w swojej lodówce. W 2020 roku w ramach całego programu Spiżarnia Caritas wsparcie żywnościowe otrzymało ponad 60 tys. osób w Polsce. W realizację programu było zaangażowanych ponad 500 zespołów parafialnych i ponad 1600 wolontariuszy. To zasługa naszych Partnerów, w tym m.in. Grupy Eurocash, z którą współpracujemy stale od 2019 roku - uzupełnia Magdalena Masiak z Caritas Polska.

Przez cały okres współpracy Grupa Eurocash przekazała Caritasowi już ok. 130 ton żywności.

Przedsiębiorcy coraz bardziej zaangażowani w niemarnowanie żywności

Co roku w Polsce marnowane jest blisko 5 mln ton żywności1. Do śmietnika trafiają produkty niewykorzystane w domach oraz zniszczone w procesie produkcji, przechowywania i w handlu, w którym marnuje się blisko 7% żywności.

Dlatego tak ważne są działania kierowane do różnych grup – w tym także do przedsiębiorców prowadzących sklepy. Tym bardziej, że przynoszą wymierne rezultaty. Opublikowany w tym roku pierwszy „Raport wpływu Grupy Eurocash na rozwój przedsiębiorczości jej Klientów za 2020 rok” pokazał, że już 53% klientów firmy podejmuje działania zmierzające do bardziej odpowiedzialnego gospodarowania żywnością – ograniczają zamówienia, przeceniają i promują towary z krótką datą ważności oraz pilnują terminów przydatności do spożycia produktów.

Więcej o kampanii „Szanujemy, nie marnujemy!” można przeczytać na stronie: https://grupaeurocash.pl/raport-csr/szanujemy-nie-marnujemy.
Z całością działań zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash można się zapoznać na stronie: https://grupaeurocash.pl/o-eurocash/odpowiedzialny-biznes.1 Źródło: analiza strat żywności w Polsce, przygotowana przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) oraz Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW), https://ios.edu.pl/wp-content/uploads/2021/06/Ograniczenie-strat-i-marnotrawstwa-zywnosci-wyzwaniem-najblizszych-lat-Konferencja-streszczenia-prelekcji.pdftagi: Grupa Eurocash , kampania , żywność , sklepy detaliczne , rynek spożywczy , sprzedaż , handel ,