Z rynku FMCG

OneDayMore dynamicznie wkracza z promocją na rynki zagraniczne

Wtorek, 26 października 2021
Po polskim sukcesie OneDayMore i ustaleniu silnej pozycji w sektorze żywności funkcjonalnej, przyszedł czas, by dać szanse poznania produktów marki także zagranicznym konsumentom. Inauguracja obecności marki za granicą odbywa się poprzez udział w imprezach targowo-wystawienniczych. Uczestnictwo OneDayMore w takich wydarzeniach możliwe jest między innymi dzięki dofinansowaniu pozyskanemu w ramach konkursu Go To Brand.
Program Go To Brand wdrażany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, a jego celem jest promocja polskich marek na rynkach zagranicznych. Program szczególny nacisk kładzie na tych polskich producentów, którzy posiadają innowacyjny produkt i mają szansę stać się marką globalną. Rodzaj oferowanych przez OneDayMore produktów sprawia, że rynkiem dla marki jest w szczególności obszar żywności funkcjonalnej. Jest on obecnie najszybciej rozwijającym się sektorem światowego rynku.

Projekt zagranicznej ekspansji OneDayMore zakłada promocję produktów marki (musli, owsianek, granoli i przekąsek), przy wytwarzaniu których stosowane są rozwiązania wpływające na realizację zasad zrównoważonego rozwoju. W ich zakres wchodzą między innymi takie działania, jak przestrzeganie wymogów ochrony środowiska czy efektywne gospodarowanie zasobami. W ramach rozwoju eksportu swoich produktów OneDayMore widzi duże możliwości także na jednym z rynków pozaunijnych, a konkretnie w Turcji. W tym kraju prognozuje się stały wzrost konsumpcji żywności funkcjonalnej w kolejnych latach.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu OneDayMore weźmie udział w licznych imprezach targowo-wystawienniczych w bieżącym i nadchodzącym roku. Markę można będzie spotkać na: World Food Istanbul 9-12.09.2021, Anuga Kolonia 9-13.10.2021, Regal Branchentreff Wiedeń 14.10.2021, IndagraFoods 27-31.10.2021, ISM Kolonia 30.01-02.02.2022, Sirha Budapest 8-10.02.2022, Snackex Hamburg 6 7.07.2022, Sial Paryż 15-19.10.2022 oraz w misji wyjazdowej Food Ingredients 30-11-2.12.2021.

- Wierzymy, że udział w projekcie, poprzez promocję swoich produktów na rynkach zagranicznych, w tym także na rynkach perspektywicznych, w sposób pośredni lub bezpośredni przełoży się na pozycję konkurencyjną i w dalszej perspektywie uczyni z naszej marki podmiot o bardzo wysokim poziomie innowacyjności na skalę wykraczającą poza rynek polski. – mówi Dariusz Haraj, CEO OneDayMore.
OneDayMore_produkty.jpg
tagi: OneDayMore , rynki zagraniczne , ekspansja , rozwój , rynek spożywczy , FMCG , sprzedaż handel , przemysł spożywczy , Go To Brand ,