Drogeria

Rusza ogólnopolska edycja programu edukacyjno-grantowego dla szkół podstawowych „Velvet. Piątka dla Natury”

Poniedziałek, 11 października 2021
1 października 2021 r. ruszyła pierwsza ogólnopolska edycja programu „Velvet. Piątka dla Natury”. Akcja ma inspirować i zachęcać uczniów, nauczycieli oraz dyrektorów szkół do wspólnego działania na rzecz ochrony środowiska. Organizatorzy zapraszają nauczycieli do podjęcia wspólnie z uczniami „Ekowyzwań”, a dyrektorów do ubiegania się o „Ekogranty”. Program obejmie zasięgiem nawet 14 tys. szkół podstawowych w Polsce. Na zwycięzców czeka 160 wycieczek edukacyjnych dla klas oraz 16 dofinansowań dla szkół o wartości 7 tys. zł każde. Opiekunem programu i fundatorem nagród jest firma Velvet CARE, właściciel marki Velvet – lidera kategorii papierowych produktów higienicznych w Polsce.
Program „Velvet. Piątka dla Natury” został stworzony, aby w atrakcyjny sposób zachęcić dzieci z klas I-III do poszerzania wiedzy na temat ochrony przyrody i zaszczepić w nich nawyki działania z korzyścią dla środowiska, przynosząc realną zmianę na lepsze. W tym roku po raz pierwszy program ma charakter ogólnopolski. Dyrektorzy oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej z 14 tys. placówek oświatowych w całej Polsce mogą wziąć udział w programie, wybierając dedykowany dla siebie filar. W pierwszym z nich do zdobycia jest 16 „Ekograntów” o wartości 7 tys. zł każdy. Dofinansowania te można uzyskać dla realizowanych lub planowanych przez szkoły projektów ekologicznych. O „Ekogrant” ubiegać się może Dyrekcja szkoły składając odpowiedni wniosek. Drugi filar obejmuje „Ekowyzwania” – są to zadania i aktywności, które obejmują obszary działań ekologicznych wskazane w materiałach konkursowych. Wykonują je uczniowie pod kierunkiem swoich nauczycieli. W tej części programu do wygrania jest 160 wycieczek klasowych do ośrodków przyrodniczych na terenie danego województwa. Zwycięzcy „Ekowyzwań” zostaną wyłonieni poprzez powszechne głosowanie na stronie internetowej programu www.piatkadlanatury.pl. Każda szkoła może ubiegać się zarówno o „Ekogrant” na dofinansowanie szkolnego ekoprojektu, jak też realizować „Ekowyzwania”.

Prezes Artur Pielak:  W Velvet CARE „Działamy dziś, z myślą o jutrze!”. Jesteśmy liderem w swojej branży i dlatego najwięcej wymagamy od siebie. Jako ambitna firma stale pracujemy nad tym, aby ograniczać wpływ naszej działalności na środowisko, ulepszać produkty i metody ich wytwarzania oraz odpowiedzialnie pozyskiwać surowce używane do ich produkcji. Naszą troskę o środowisko opisaliśmy w strategii Eco Agenda 2025, którą realizujemy na bieżąco. Nasze działania obejmują między innymi 5 obszarów, które zawarliśmy w znaku Save Nature, tj.: troskę o drzewa, oszczędzanie wody, segregowanie odpadów, redukcję zużycia plastiku oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Ikona Save Nature obecna jest na opakowaniach produktów Velvet i przedstawia kluczowe obszary, w których pracujemy realizując założenia Eco Agendy. Program „Velvet. Piątka dla Natury” to kolejny krok, jaki podejmujemy, aby inspirować dzieci, rodziców i środowisko szkół podstawowych i zachęcać do działania na rzecz ochrony przyrody.

Do tej pory odbyła się pilotażowa, regionalna edycja programu, realizowana w letnim semestrze roku szkolnego 2020/21, która była dedykowana szkołom z dwóch powiatów – olkuskiego (województwo małopolskie) oraz zawierciańskiego (województwo śląskie). Ta lokalizacja została wybrana ze względu na geograficzne położenie blisko fabryki Velvet CARE w Kluczach k/Olkusza zgodnie z założeniami Eko Agendy: „zaczynamy od siebie”. Edycja ta cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem wśród nauczycieli i uczniów. Wzięło w niej udział 111 nauczycieli i dyrektorów spośród 93 szkół w obu powiatach.

Udział w programie „Velvet. Piątka dla Natury” w czterech prostych krokach:
  1. Zarejestrowanie się na stronie www.piatkadlanatury.pl przez nauczyciela – opiekuna klasy lub/i dyrektora szkoły;
  2. Pobranie materiałów dostępnych na stronie dla zarejestrowanych użytkowników;
  3. Dla nauczycieli: Przeprowadzenie min. jednej lekcji dotyczącej wybranego obszaru Save Nature zgodnie z jednym z zaproponowanych scenariuszy, udokumentowanie jej i realizacja przez uczniów wybranego „Ekowyzwania”; Dla dyrektorów: Wypełnienie wniosku o dofinansowanie szkolnego ekoprojektu („Ekogrant”);
  4. Przesłanie zgłoszenia konkursowego poprzez formularz dostępny w profilu użytkownika strony www.piatkadlanatury.pl.

Co można wygrać?

Ogólnodostępne głosowanie publiczności wyłoni 160 klas, które najlepiej zrealizują „Ekowyzwania” ujęte w scenariuszach eko lekcji. Laureaci otrzymają nagrody w postaci wycieczek do wybranego miejsca edukacji przyrodniczej w swoim regionie. Dodatkowo dyrektorzy szkół mają możliwość złożenia wniosku o „Ekogrant” czyli dofinansowanie ekoprojektu realizowanego lub planowanego przez szkołę, nawiązującego do jednego z pięciu obszarów wskazanych w programie. Na szkoły czeka 16 grantów o wartości 7 tys. zł każdy. Kolejne 36 szkół otrzyma nagrody w postaci zapasu produktów marki Velvet.

Zapraszamy wszystkie szkoły podstawowe do udziału w programie.
tagi: program edukacyjno-grantowego , szkoły podstawowe , Velvet. Piątka dla Natury , rynek spożywczy , sprzedaż handel , konsument ,