Z rynku FMCG

Henkel z nagrodą Poland's Best Employers 2021

Wtorek, 06 kwietnia 2021
Firma Henkel Polska otrzymała nagrodę Poland's Best Employers 2021 dla jednego z 300 najlepszych pracodawców w Polsce. To pierwszy taki ranking w Polsce – dzięki ocenie pracodawców przez ich pracowników zbadano rzeczywistą jakość miejsc pracy. Respondenci w swoich ocenach uwzględniali m.in. takie kwestie, jak gotowość polecenia pracodawcy znajomym lub członkom rodziny, wynagrodzenie czy możliwości awansu i rozwoju.
Ranking Poland’s Best Employers 2021, sporządzony przez Forbes Polska i firmę Statista, jest zestawieniem 300 działających w Polsce firm, które uhonorowane zostały tytułem najlepszego pracodawcy. Ranking ten został przygotowany na podstawie opinii pracowników. W specjalnie opracowanym badaniu ankietowym wzięło łącznie udział ponad 10 tysięcy pracowników z ok. 1 800 firm.

Sukces pracodawcy warunkowały tu dobre oceny pracowników w zakresie takich obszarów jak gotowość polecenia pracodawcy znajomym lub członkom rodziny, oferowane wynagrodzenie, czas pracy, możliwości rozwoju i awansu, warunki pracy w biurze oraz w pracy zdalnej jak również relacje między pracownikami i zrównoważony rozwój.

Ogromnie cieszy nas otrzymanie tej nagrody. To kolejny raz w tym roku, kiedy okazuje się, że jesteśmy w gronie najlepszych pracodawców. Rzeczywiście staramy się o to usilnie na co dzień, a w pandemii troska o bezpieczeństwo i well-being pracownika w tych psychologicznie wymagających warunkach znalazła się wśród dwóch kluczowych priorytetów. Satysfakcja jest tym większa, że zarówno nas, jak i pozostałych laureatów, oceniali sami pracownicy – powiedziała Karolina Szmidt, prezes zarządu Henkel Polska i dyrektor ds. HR na Polskę i kraje bałtyckie.

Lista 300 Najlepszych Polskich Pracodawców sporządzona została na podstawie kwestionariusza dostępnego za pośrednictwem internetowych paneli badawczych oraz na stronie forbes.pl. Badanie trwało od września do października 2020 roku, a jego podstawą była sporządzona przez zespół Statisty lista ok. 1800 pracodawców zatrudniających na terenie Polski co najmniej 250 pracowników.tagi: Henkel , nagroda , Poland's Best Employers , rynek spożywczy , FMCG , ocena pracodawcy ,