Opakowania

Podsumowanie panelu "Sektor Packaging"

Wtorek, 27 października 2020
Innowacyjne rozwiązania w zakresie technologii produkcji opakowań. Jak być innowacyjnym, ekologicznym i konkurencyjnym w sektorze packaging?

Panel poświęcony innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie technologii produkcji opakowań prowadził dr Marek Borowiński - Shop Doctor i eksperta od visual merchidasingu. 

Sektor opakowań ulega nieustającym przemianom. Z jednej strony wynika to koniecznością dostosowania się do obecnych norm prawnych, zaś z drugiej troską o kwestie ekologiczne i chęcią zapewnienia sobie przewagi nad konkurencją. Innowacyjne opakowania mogą zagwarantować stabilny rozwój firmy, a także mieć niebagatelny wpływ na przyjemność konsumentów i bezpieczeństwo obcowania z produktami.

Jakie są oczekiwania konsumentów wobec opakowań i jak firma SIG Combibloc na nie odpowiada? Jak połączyć innowacyjność i ekologiczność, będąc w dalszym ciągu konkurencyjnym? „Jeżeli mówimy o opakowaniach to kwestia ta bardzo się zmieniała. Wiele lat temu najważniejsze było, by zabezpieczyć produkt. (…) Później mieliśmy erę, gdzie opakowania musiały spełniać interesy zarówno producenta, jak i być rozpoznawalne przez klienta. W dobie koronawirusa to znowu się zmienia. Z jednej strony mamy erę e-commerce i produkty nie muszą być tak widoczne na półce. Dostrzegamy jednak nowy trend – bezpieczeństwo. (…) Widzimy rosnącą świadomość klientów i zwracanie uwagi na to, jak zawartość opakowania jest komunikowana. (…) Opakowanie combidome wyznacza najwyższe standardy jeśli chodzi o przyjazność dla konsumenta” – mówi Bogdan Orzechowski, Dyrektor Zarządzający, SIG Polska.

W tym roku Unia Europejska wprowadziła plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętych, który ma na celu ograniczenie nadprodukcji plastiku i zmniejszenie ilości odpadów. W jaki sposób dostosować się do nowych norm?

„Zaczynając od agendy OZN-towskiej 20/30 w celach 12., 9., 8. kiedy mówimy o innowacjach zrównoważonej konsumpcji – tam też widać cele gospodarki o obiegu zamkniętym. (…) Bardzo dużo zależy od konsumenta – przeciętny Kowalski decyduje o losie opakowań – czy wyrzuci je do lasu, czy pozwoli dać im drugie życie? (…) Nasze podejście zmieniło się, ponieważ sytuacja zmienia się z dnia na dzień. Jedna z ról opakowania – a jest ich bardzo dużo – najistotniejsza jest kwestia zapewnienia bezpieczeństwa produktowi. Na ile biznes ma potrzebę nadania wartości kwestii środowiskowych? One oczywiście są istotne, natomiast jest to równoległe wobec funkcji ochronnej. Niemniej ważna jest funkcja informacyjna – ile informacji o produkcie znajduje się na opakowaniu? (…) Zwróćmy uwagę, czy produkt informuje o czymś więcej niż tylko o składzie. Zwróćmy uwagę, czy producenci zaangażowani w kwestie zrównoważonego rozwoju i ekologiczności opakowania – czy te kwestia są na nim zakomunikowanie” – mówi Michał Mikołajczyk, Prokurent i Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu REKOPOL.

Ekologia, nowe obowiązki prawne, system kaucyjny… Przed sektorem opakowań stoją poważne wyzwana. Jakie najważniejsze wytyczne są na etapie wdrażanie, a jakie są w trakcie procedowania? Jak rozwija się ten sektor i jak będzie wyglądać jego przyszłość? „Zdecydowanie pewne trendy można zaobserwować. Pewne trendy można zaobserwować, np. efekt sprzężenia zwrotnego gdzie o losie opakowania - jego wyglądzie coraz mniej decydują konsumenci a wytyczne unijne. Opakowanie przyszłości na pewno będzie musiało nadawać się do recyklingu. Coraz bardziej będzie preferowane ponowne użycie. Coraz więcej będzie w opakowaniu surowców wtórnych. Widać już to w kierunkach rewizji dyrektyw odpadowych oraz w polityce zielonego ładu. Kwestia również dotyczy czytelnych oznaczeń o składzie produktu. Dojdą prawdopodobnie oznaczenia dotyczące śladu węglowego. Pozostaje też kwestia czytelnych oznaczeń, do tych obecnych, zawierających informację o składzie produktu dojdą oznaczenia informujące o jego śladzie węglowym i jego dalszym postępowaniu. (…) UE idzie w kierunku oznaczeń kolorystycznych, które już są stosowane np. w przypadku urządzeń elektrycznych. Podobne rozwiązanie będzie brane pod uwagę przed Komisją Europejską – oznaczenia kolorystyczne odwołujące się do emisji gazów cieplarnianych uwalnianych przy produkcji. Co jest dosyć czytelne i zrozumiałe do konsumenta” – mówi Krzysztof Baczyński, Prezes Zarządu Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK

Jak podejmować świadome decyzje zakupowe podczas codziennych wyborów produktów spożywczych? Jak opakowania Tetra Pak ewoluują w odpowiedzi na trendy konsumenckie i zmieniającą się legislację? „Mamy badania, które jasno mówią co wybiera konsument i dopasowujemy ofertę do takich wymagań. (..) Dyrektywy i legislacja idą w kierunku tego by promować opakowania większego formatu. My tego nie widzimy w trendach konsumenckich. Rośnie znaczenie mniejszych opakowań tzw. on-the-go. Kolejnym trend dotyczy typu materiałów. Wymagane są opakowania z papieru. My jako firma mamy ambicję by opakowanie przyszłości było z materiałów odnawialnych czy nadających się do recyklingu. Mamy taką ambicję, by opakowanie przyszłości składało się wyłącznie z produktów odnawialnych lub pochodzących z recyklingu. Jest to nasz cel na 2030 rok” – mówi Monika Sommer, Manager ds. Środowiska i Gospodarki o Obiegu Zamkniętym Tetra Pak.

Opakowanie powinno przyciągać uwagę. Co zrobić, czy stało się znakomitym narzędziem marketingowym? Jak postrzega się markę przez pryzmat opakowania i czy właściwy jego dobór może zdecydować o sukcesie sprzedażowym danego produktu? „Z perspektywy marketerów na opakowanie patrzymy troszeczkę inaczej. (…) Dla nas opakowanie to niemy sprzedawca i wizytówka producenta. W sytuacji, gdy mamy tak szeroka gamę produktów w danej kategorii, nie ukrywamy, że opakowanie musi być atrakcyjne. Nie tylko pod względem składu produktu, ale i kwestii kolorystyki. On bardzo mocno wpływa na konsumenta, tak samo jak informacje, które znajdują się na opakowaniu. Ale przede wszystkim kształt i forma danego opakowania. (…) Klienci, którzy są przywiązani do swojej marki będą kierowali się wyborem marki, którą zazwyczaj wybierają. Natomiast coraz więcej konsumentów przywiązują uwagę do wyglądu produktu – jeśli nowa marka wchodzi na rynek musi podążać za trendami kolorystycznymi, estetycznymi” – mówi Anna Szcześniak, Prezes Zarządu Agencja Marketingowa 4Mat.

„Jeżeli chodzi o opakowania jest parę ważnych funkcji. Opakowanie powinno łatwo się otwierać, po tym ważna jest łatwość konsumowania. A na końcu bardzo ważna jest łatwość niszczenia. Wiedzą o tym zwłaszcza retailerzy. W użyciu domowym mamy to samo wyzwanie. (…) Wpływa to między innymi na objętość odpadów, co w przypadku transportu ma wpływa na ilość gazów cieplarnianych uwalnianych do atmosfery. (…) Powinniśmy kupować takie ilości pożywienia, jakie jesteśmy w stanie skonsumować. Formaty family bag powodują, że czasem nie jesteśmy w stanie tego zużyć. Zakupy powinny być świadome (…) warto zrobić sobie listę tego co chcemy kupić. Duże opakowania są potrzebne, ale bardziej w obszarze HoReCa” – mówi Bogdan Orzechowski.

tagi: Bogdan Orzechowski , Krzysztof Baczyński , Marek Borowiński , Anna Szcześniak , Monika Sommer , Michał Mikołajczyk , Wojciech Szeląg , Innovation Day , 2020 , Złote Innowacje , FMCG , Retail ,